ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Zamówienie dokumentów

Tu zamówisz wybrany dokument:

  • polisę
  • certyfikat ubezpieczenia OC
  • Zieloną Kartę
  • Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego
  • dokument cesji
  • Inne

 

Zieloną Kartę otrzymasz pocztą w ciągu  7 dni. Pozostałe dokumenty wysyłamy na  adres e-mail wskazany w polisie

Sprawdź w jakich krajach potrzebujesz zielonej karty

Zielona Karta wymagana jest w Albanii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Iranie, Izraelu, Macedonii, Maroku, Mołdawii, Rosji, Czarnogórze, Tunezji, Turcji i na Ukrainie. Zielona Karta wydana przez AXA Ubezpieczenia obowiązuje we wszystkich wymienionych krajach.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?