ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Formularze. Zgłoś nam:

Zmianę inwestycyjną
Transfer środków
  • okresowy na konto podstawowe
  • jednorazowy na konto podstawowe
  • wypłata okresowa na konto zewnętrzne

Pobierz formularz


Rezygnację z polisy
  • wypowiedzenie umowy (wypłata wartości wykupu)
  • odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Pobierz formularz


Jak oceniasz
serwis axa.pl?