Ubezpieczenia mieszkanioweAXA i Liberty

Szkodę z polisy mieszkaniowej można zgłosić do nas w przypadku szkód takich jak kradzież mienia, zalanie, zniszczenia spowodowane przepięciem oraz żywiołami zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To właściciel polisy decyduje o zgłoszeniu szkody z Ubezpieczenia Mieszkaniowego. Szkodę taką prosimy zgłosić w ciągu 3 dni od daty zdarzenia:

  • telefonicznie pod numerem (+48) 22 599 95 22 
    Godziny pracy Konsultantów: Pn.-Pt. 8:00-18:00
  • pisemnie na adres siedziby ubezpieczyciela:
    AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
    Ul. Chłodna 51,
    00-867 Warszawa

Prosimy o aktywną współpracę, pozwoli ona skrócić czas oczekiwania na wypłatę pełnego odszkodowania.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?