ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Dokumenty AXA FIO

Sprawozdania finansowe

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

 

Półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy AXA FIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.:

AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA Subfundusz Selektywnych Akcji Polskich

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

AXA Subfundusz Akcji

AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania (wcześniej: Lokacyjny)

AXA Subfundusz Makro Alokacji

AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

AXA Subfundusz Obligacji

AXA Subfundusz Selective Equity

AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu

  

Archiwum sprawozdań

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2010


Pozostałe informacje

Skład portfela dla funduszu AXA FIO na dzień 30.09.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych z dnia 25 listopada 2016 r.

 

Pozostałe dokumenty AXA TFI

Komentarze rynkowe


 

Pozostałe dokumenty AXA TFI Komentarze rynkowe

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?