Dokumenty AXA FIO

Prospekt informacyjny

Prospekt Informacyjny AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AXA FIO) z 1 stycznia 2021 r.

 

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA FIO z 1 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA FIO z 2 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA FIO z 14 października 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA FIO z 28 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA FIO z 14 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA FIO z 2 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA FIO z 13 maja 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA FIO z 1 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA FIO z 31 maja 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA FIO z 21 kwietnia 2019 r. 

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA FIO z 21 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego z 14 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego z 1 stycznia 2019 r.

 

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 1 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 2 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 14 października 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 14 lipca 2020 r.

Informacja z 2 lipca 2020 r. o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie statutu AXA FIO z 13 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 13 maja 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 13 lutego 2020 r. 

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 1 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 31 maja 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 21 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 21 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 14 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA FIO z 1 stycznia 2019 r.

 

Archiwum ogłoszeń


Sprawozdania finansowe

Półoczne sprawozdanie finansowe AXA FIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

 

Półoczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy AXA FIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku:

AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA Subfundusz Selektywnych Akcji Polskich

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

AXA Subfundusz Akcji

AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania (wcześniej: Lokacyjny)

AXA Subfundusz Makro Alokacji

AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

AXA Subfundusz Obligacji

AXA Subfundusz Selective Equity

AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu

  

Archiwum sprawozdań

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO/ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO/ za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011

Półroczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011

Roczne sprawozdanie finansowe AXA FIO / za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2010


Pozostałe informacje

Skład portfela dla funduszu AXA FIO na dzień 30.09.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych z dnia 25 listopada 2016 r.

 

Pozostałe dokumenty AXA TFI

Komentarze rynkowe


 

Pozostałe dokumenty AXA TFI Komentarze rynkowe

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online