FAQ

FAQ

FAQ IKZE

Oferta

1.       Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, jest rodzajem dobrowolnego planu emerytalnego, w ramach którego można samodzielnie gromadzić kapitał na dodatkową emeryturę i jednocześnie korzystać z ulgi podatkowej polegającej na możliwości odpisywania wpłat na IKZE od dochodów w rozliczeniu rocznym (PIT). Limit wpłat ogłasza minister pracy i polityki społecznej i jest on równy 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

2.       Ile maksymalnie zmian funduszy może rocznie dokonać klient?

W IKZE w AXA TFI nie ma limitu zmian funduszy, możesz je zmieniać kiedy i jak często chcesz.

3.       Czy środki, które wpłacam na IKZE w AXA TFI są oprocentowane?

Nie są oprocentowane. IKZE w AXA TFI oparte jest o fundusze inwestycyjne, więc za wpłacane pieniądze nabywasz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Twój zysk zależy od zmian cen jednostek uczestnictwa funduszy, które wybierzesz.

4.       Spośród ilu funduszy mogę wybierać mając IKZE w AXA TFI?

Możesz lokować swoje środki w 16 subfunduszach AXA FIO i AXA SFIO.

5.       Pomiędzy ile funduszy mogę rozdzielić swoje oszczędności na IKZE w AXA TFI?

Obecnie w ofercie jest 16 subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, więc w portfelu możesz mieć maksymalnie 16 subfunduszy.

6.       Jaka kategoria jednostek oferowana jest w ramach IKZE w AXA TFI?

Kategoria E,  o opłatach za zarządzanie obniżonych o 40-75% w stosunku do opłat pobieranych na jednostkach podstawowej kategorii A.

7.       Który fundusz dostępny w ofercie funduszy w IKZE w AXA TFI jest najbezpieczniejszy?

AXA Ostrożnego Inwestowania charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka. Opis funduszu znajdziesz tutaj.

8.       Jaka jest minimalna kwota nabycia lub zamiany jednostek uczestnictwa?

To 50 zł.


Zakładanie

1.       Co musi zrobić klient by otworzyć IKZE w AXA TFI?

Wypełnić wniosek na stronie www. W procesie rejestracji klient upoważnia Agenta Transferowego do podpisania umowy w jego imieniu – podpisana umowa jest wysyłana klientowi pocztą w celach informacyjnych i archiwizacyjnych, nie ma potrzeby jej odsyłania. Możesz też podpisać umowę w siedzibie Towarzystwa lub wypełnić ją samodzielnie, poświadczyć notarialnie i do nas wysłać.

2.       Kto może założyć IKZE w AXA TFI?

Obywatel polski. Małoletni od lat 16 do 18 może założyć IKZE w AXA TFI tylko w siedzibie Towarzystwa.

3.       Jestem obywatelem Ukrainy. Mogę założyć IKZE w AXA TFI?

Produkty w AXA TFI za pośrednictwem internetu mogą nabywać polscy obywatele. Jeżeli posiadasz numer PESEL, możesz założyć IKE osobiście w siedzibie TFI lub przesyłając nam wypełnioną i notarialnie poświadczoną umowę.


Podatki

1.       Jaka kwotę mogą odpisać od dochodu małżonkowie rozliczający się razem?

Każdy z współmałżonków posiadając konto IKZE, może dokonać odliczenia od podatku, nawet jeśli małżeństwo rozlicza się w wspólnie. We wspólnym rozliczeniu małżonkowie mogą więc odliczyć od dochodu nawet dwukrotność rocznego limitu wpłat.

Ulgę na IKZE wykazuje się w deklaracji PIT-O w części B „Odliczenia od dochodu” pkt. 7 „Wpłaty na IKZE”, pozycje nr 29 i 30.2.       Jestem w drugim progu podatkowym, żona w pierwszym. O ile mniejszy podatek dochodowy zapłacę, jeżeli wpłaciłem 5000 zł i rozliczamy się wspólnie?

Nie ma znaczenia, w którym progu podatkowym jest każde z was. Liczy się wyłącznie stawka podatkowa, jaką płacicie, rozliczając się łącznie. Jeżeli łącznie płacicie 32%-ową stawkę podatkową, to Wasz podatek będzie mniejszy o 32% x wpłata na IKZE. Jeżeli jednak jesteście w pierwszym progu podatkowym, to podatek zmniejszy się o 18% x wpłata na IKZE. Pamiętajcie, że każde z Was ma prawo mieć IKZE i może wpłacić pełen roczny limit. Obie wpłaty możecie odpisać od dochodu w Waszym wspólnym rocznym rozliczeniu podatkowym.

 

2.       Jakie podatki zapłacę, gdy dokonam zwrotu z IKZE przed nabyciem praw do wypłaty emerytalnej?

Dokonując wypłaty przed nabyciem prawa do wypłaty emerytalnej, wypłacone środki powiększają dochód deklarowany w PIT za dany rok i płacisz podatek zgodnie ze stawką podatku PIT.

3.       Ile wynosi podatek ryczałtowy, który trzeba zapłacić przy wypłacie emerytalnej z IKZE?

10% wypłacanych środków.

4.      Czy płacę podatek w przypadku konwersji/zamiany jednostek jednego subfunduszu na inny?

Nie, na IKZE nie płacisz podatku od zysków kapitałowych.

5.      Ile wynosi podatek ryczałtowy, który trzeba zapłacić przy wypłacie emerytalnej z IKZE?

Jeżeli spełnisz warunki związane z IKZE, to przy wypłacie po osiągnięciu wieku 65 lat zapłacisz zryczałtowany podatek w wysokości 10%

6.       Czy zapłacę podatek przy zwrocie, jeżeli nie korzystałem z ulgi podatkowej?

Przy zwrocie i wypłacie emerytalnej płaci się takie same podatki, jak korzystając z ulg. W związku z tym w latach, w których nie osiąga się dochodu, wpłaty na IKZE są mniej korzystne niż w latach, w których ten dochód się uzyskuje.

7.       W jakim przypadku mogę skorzystać z ulgi podatkowej i odpisać wpłatę na IKZE od dochodu?

Jest to możliwe, jeżeli rozliczasz się na jednym z następujących formularzy PIT: PIT-37, PIT 36, PIT-36L lub PIT-28.

8.       Ile wynosi tzw. podatek belki płacony od zysków w IKZE?

W przypadku IKZE nie płaci się tzw. podatku Belki.

9.       Czy gdy dokonam zwrotu z IKZE, muszę zapłacić podatek Belki?

Nie, wcześniejszy zwrot w całości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym – stawki według skali podatkowej.

10.       Jak udowodnić urzędowi skarbowemu, że wpłaciłem daną kwotę na IKZE?

Na początku każdego roku wyślemy Ci dokument z zestawieniem wpłat, jakich dokonałeś w poprzednim roku kalendarzowym. Dowodem są też potwierdzenia przelewów na nabycie jednostek funduszy oraz potwierdzenia nabycia jednostek, który wysyłamy po każdej transakcji, jakiej dokonasz.

Odliczeniu podlega wyłącznie składka na IKZE opłacona w danym roku. Składka należna, lecz niezapłacona nie upoważnia do doliczeń. Podstawą rozliczenia ulgi będą dowody wpłat na rzecz IKZE, wskazujące kto, komu, ile i za co zapłacił. Dowód powinien również zawierać datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku. Brak dowodu uniemożliwia korzystanie z ulgi.

11.   Jestem uposażonym/spadkobiercom i dostałem/odziedziczyłem środki zgromadzone na IKZE. Jaki podatek płacę?

10% od kwoty, jaką wypłacisz. Możesz też przenieść te środki na swoje IKZE i nie płacić tego podatku w momencie wypłaty odziedziczonych środków, a dopiero kiedy sam wypłacisz środki ze swojego IKZE. Środki z IKZE są zwolnione z podatku od spadków i darowizn, 10% ryczałt to jedyny podatek, jaki płacisz dziedzicząc środki z IKZE.

12.   Czy Państwo może mi zabrać oszczędności, jakie zgromadziłem na IKZE, tak jak to zrobili z pieniędzmi w OFE?

Środki na IKZE są własnością prywatną, a III filar, którego częścią jest IKZE, nie ma charakteru systemu publicznego, jak miało to miejsce w przypadku OFE.

13.   Pracuję tylko kilka miesięcy w roku, ile mogę wpłacić na IKZE i ile mogę odpisać od dochodu do opodatkowania?

Możesz wpłacić maksymalną kwotę do pełnego limitu i całą tę kwotę odpisać od dochodu, limit jest taki sam dla wszystkich.

Ulga ograniczona jest nie tylko wysokością przychodów oszczędzającego (nie można odliczyć więcej niż zarobił w danym roku), ale również maksymalną wartością składek, jakie rocznie można odłożyć na IKZE.

14.   Założyłem IKZE 31 grudnia o 23:47, czy będę mógł odpisać wpłatę od dochodu w PIT już przy najbliższym rocznym rozliczeniu, czy dopiero przy następnym?

Podstawą dla odpisu podatkowego nie jest data założenia IKZE, czy zawarcia umowy, a data dokonania wpłaty. AXA TFI automatycznie zaliczy wpłatę w roku, w którym zostanie zaksięgowana na rachunku nabyć funduszu inwestycyjnego, który kupiłeś. Przelew, który wysłałeś w końcówce roku (np. 2018), ale został zaksięgowany już w nowym roku (np. 2019), nie zostanie przez nas automatycznie uwzględniony na rocznym zestawieniu wpłat za pierwszy rok. Jeżeli jednak masz potwierdzenie przelewu na IKZE z datą z 2018 wyślij je do nas na axa.tfi@axa.pl, a przeksięgujemy twoją wpłatę na 2018. Sugerujemy jednak dokonywać wpłat najpóźniej w przedostatni dzień roboczy roku, by zostały zaksięgowane w tym samym roku, w którym zostały wysłane i byś nie musiał wysyłać nam dodatkowych dokumentów. Czy pieniądze zostaną u nas zaksięgowane w tym samym roku, możesz sprawdzić na przykład na stronie www.kiedykasa.pl. Rachunki funduszy AXA FIO i SFIO znajdują się w mBanku. Jeżeli wyślesz przelew w 2018 i odliczysz od podatku w tym roku, a pieniądze zostaną zaksięgowane przez nas w 2019 i nie prześlesz nam potwierdzenia przelewu, ograniczysz sobie możliwość wpłacenia pełnego limitu w 2019, gdyż przelew zaksięgowany w 2019 zaliczymy na poczet limitu z tego roku, a wpłaty ponad limit będziemy zwracać na Twój rachunek bankowy.

15.   Czy mogę przelać środki przelewem ekspresowym?

Nie. Przelewy ekspresowe nie zawierają Twoich danych i przychodzą do nas z rachunku bankowego firmy trzeciej, więc nie możemy ich poprawnie weryfikować. Gwarancję szybkiego i bezproblemowego księgowania masz wysyłając środki ze swojego rachunku bankowego, który podałeś nam w rejestracji, wybierając siebie jako nadawcę.


Wpłata transferowa

1.       Co to jest wpłata transferowa?

Wpłata transferowa ma miejsce, gdy założysz IKZE w AXA TFI, posiadając już IKZE w innej instytucji finansowej i przeniesiesz środki z tamtego IKZE do AXA TFI.

2.       Czy wpłata transferowa będzie mnie coś kosztowała?

AXA TFI nie pobiera opłat przy wpłacie transferowej. Jeżeli jednak masz IKZE w innej instytucji krócej niż 12 miesięcy, może ona pobrać opłatę za wypłatę transferową. Zanim rozpoczniesz transfer, sprawdź to w tabeli opłat i prowizji instytucji, w której masz IKZE!

3.       Jestem klientem AXA Życie, mogę dokonać transferu na IKZE w AXA TFI?

Tak, do AXA TFI można przenieść IKZE z każdej instytucji finansowej.

4.       Co mam zrobić, by przenieść swoje IKZE z instytucji X do AXA TFI?

a.       Zakładasz u nas IKZE przez stronę internetową fundusze.axa.pl i zaznaczasz, że posiadasz IKZE w innej instytucji

b.       W ciągu dwóch dni dostaniesz maila z loginem i smsa z hasłem do Twojego konta na fundusze.axa.pl, gdzie będziesz mógł monitorować i zarządzać swoją inwestycją.

c.      W ciągu 3 dni dostaniesz na maila dokument potwierdzający zawarcie umowy o IKZE z AXA TFI

d.       Na stronie instytucji, w której masz IKZE, musisz odszukać formularz wypłaty transferowej. Możesz go też dostać od dystrybutora i w siedzibie instytucji, w której masz IKZE.

e.      Uzupełniony formularz, razem z dokumentem, który otrzymałeś od AXA, wyślij/zanieś do tej instytucji (w formularzu będzie napisane co z nim zrobić).

f.       Gdy przetworzymy transfer, dostaniesz potwierdzenie nabycia jednostek uczestnictwa wybranego przez ciebie funduszu, a na koncie na fundusze.axa.pl w zakładce „IKZE” zobaczysz swoje środki.

5.       Wpłaciłem w tym roku na IKZE 3000 zł i dokonałem transferu do AXA TFI. Na IKZE w AXA TFI dopłaciłem kolejne 3000 zł. Środki nie zostały zwrócone.

Instytucja, z której przeniosłeś IKZE nie przekazała nam informacji, o tym ile wpłaciłeś w tym roku. Nie oznacza to, że możesz wpłacić więcej niż wynosi limit. W roku dokonania transferu sam musisz pilnować limitu wpłat.


Wpłaty

1.       Ile wynosi limit wpłat na IKZE w 2020?

6 272,40 zł i jest taki sam dla wszystkich.

2.       Ile kont IKZE można posiadać?

Można posiadać jedno konto IKZE. Jeżeli masz już IKZE, a chcesz założyć IKZE w AXA TFI musisz dokonać wypłaty transferowej z instytucji, w której obecnie posiadasz IKZE i zaznaczyć, że posiadasz IKZE gdzieś indziej podczas zakładania IKZE na stronie fundusze.axa.pl.

3.       Ile wynosi minimalna wpłata na IKZE w AXA TFI?

Minimalne pierwsza i kolejne wpłata to 50zł.

 

4.       Skąd bierze się limit wpłat na IKZE?

Limit ogłasza minister pracy i polityki społecznej i jest on równy 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Nie musisz go sprawdzać, będziemy Cię co roku informować, ile wynosi.

5.       Ile minimalnie musi wpłacać klient IKZE w AXA TFI każdego roku?

Nie ma obowiązku dokonywania wpłat na IKZE w AXA TFI. By dokonać wypłaty emerytalnej musisz dokonać wpłat w dowolnych pięciu latach kalendarzowych. Mogą to być wpłaty nawet w wysokości 50 zł.

6.       Co się stanie, gdy przeleje się na IKZE więcej, niż wynosi limit wpłat na IKZE w danym roku?

Jeżeli masz IKE w AXA TFI środki trafią tam, na fundusz, który chciałeś kupić w IKZE. Jeżeli nie masz IKE lub wyczerpałeś limit rocznych wpłat na IKE, a masz Program Inwestycyjny „Tanie Oszczędzanie” za nadwyżkę zostanie kupiony wybrany przez Ciebie fundusz w ramach tego programu. Jeżeli nie masz ani IKE ani PI TO zwrócimy Ci nadwyżkę ponad limit na rachunek bankowy, z którego przelałeś pieniądze.


Opłaty

1.       Ile wynosi opłata za zamknięcie IKZE w AXA TFI w pierwszych 12 miesiącach?

Opłata nie jest pobierana.

2.       Jakie są opłaty związane z posiadaniem IKZE w AXA TFI?

AXA TFI pobiera wyłącznie opłatę za zarządzanie, która ma wpływ na wycenę jednostek uczestnictwa funduszy. Nie ma u nas pobieranych przez niektóre instytucje prowadzące IKZE  opłat. Uczestnik nie ponosi opłat:

 • za otwarcie konta
 • manipulacyjnych od wpłat
 • za prowadzenie konta
 • za konwersję i zamianę (tj. przenoszenie środków między funduszami/subfunduszami)
 • za zwrot lub wypłatę transferową w pierwszych 12 miesiącach od otwarcia IKZE

3.       Jeżeli wpłacę 5000 zł na IKZE w AXA TFI, to za ile zostaną nabyte jednostki uczestnictwa funduszy na moim koncie?

Za 5000 zł. W IKZE w AXA TFI nie są pobierane opłaty manipulacyjne od wpłat.


Wypłata/zwrot/wypłata transferowa

1.       Kiedy mogę wypłacić sobie emeryturę z pieniądze zgromadzonych na IKZE

Po osiągnięciu 65. roku życia i gdy dokonałeś wpłaty w co najmniej 5 latach kalendarzowych.

2.       Czym jest zwrot z IKZE?

Zwrot to rozwiązanie umowy i wypłata wszystkich zgromadzonych środków przed zaistnieniem przesłanek do wypłaty lub wypłaty transferowej.

3.       Czym jest wypłata z IKZE?

Wypłata to wypłata środków w związku z osiągnieciem 65 roku życia i spełnieniem  warunku dokonywania wpłat w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych.

4.       Czym jest wypłata transferowa z IKZE?

Wypłata transferowa to przeniesienie środków do innej instytucji finansowej.

5.       Co się stanie z moimi oszczędnościami na IKZE po mojej śmierci?

Jeżeli zdefiniowałeś osoby uposażone,  zostaną im wypłacone środki w podziale zgodnym z Twoją deklaracją. Jeżeli nie ustanowiłeś uposażonych, środki te trafiają do masy spadkowej i są dziedziczone.

6.       Jak mam dokonać zwrotu/wypłaty/wypłaty transferowej?

Poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na swoim koncie na fundusze.axa.pl. Możesz też złożyć odpowiedni wniosek w siedzibie Towarzystwa lub wypełnić go samodzielnie, poświadczyć notarialnie i do nas wysłać.

7.      Przez ile czasu może następować wypłata ratalna?

Jeżeli oszczędzałeś co najmniej 10 lat, wypłata następuje przez co najmniej 10 lub więcej lat. . Jeżeli oszczędzałeś mniej niż 10 lat możemy  wypłacać Ci emeryturę przez tyle lat, ile oszczędzałeś.


Uposażeni

 

1.       Kim są uposażeni?

Uposażeni to wskazane przez Ciebie osoby, które dostaną środki, które zgromadziłeś na IKZE w razie Twojej śmierci

2.       Ilu uposażonych mogę zdefiniować?

Maksymalnie 5.

3.       Jak moje środki zostaną podzielone pomiędzy uposażonych?

Sam określasz procent wartości Twojego IKZE, jaki dostanie każdy z nich. Jeżeli tego nie zrobiłeś dostaną równe części. Udziały możesz definiować z dokładnością do pełnych procentów.


Promocja 200 za 2000

1. Ile trzeba wpłacić na IKZE w AXA TFI w czasie trwania promocji, by dostać 200 w prezencie od AXA TFI?

Minimum 2000 zł, ale zachęcamy do wpłacania maksymalnej kwoty, gdyż wtedy ulga podatkowa jest największa.

2. Ile bonusu dostanie klient zakładający IKZE w AXA TFI w czasie promocji

200 zł wypłacane w jednostkach uczestnictwa funduszy w ratach po 100 zł w pierwszym kwartale dwóch kolejnych lat (np. w roku 2020 i 2021).

3. Jakie warunki muszę spełnić, by wziąć udział w promocji?

By wziąć udział w promocji „200 za 2000” musisz:

 1. Założyć IKZE w AXA TFI do końca trwania promocji,
 2. Wpisać kod promocyjny uzupełniając wniosek online,
 3. Zaakceptować regulamin promocji oraz regulamin Programu Inwestycyjnego Tanie Oszczędzanie,
 4. Wyrazić zgodę na otrzymywanie od AXA TFI S.A. informacji marketingowej/handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym SMS,
 5. Wpłacić do końca trwania promocji co najmniej 2000 zł,
 6. Spełnić warunek nieposiadania wcześniej IKZE w AXA TFI z którego dokonałeś zwrotu, wypłaty lub transferu środków.

4. Czy mogę wziąć udział w promocji transferując środki z IKZE w AXA Życie?

Tak, promocja dotyczy wszystkich, którzy założą IKZE w okresie promocji i spełnią jej warunki.

5. Zakładam IKZE w AXA TFI w ramach wpłaty transferowej, mogę skorzystać z promocji?

Zdecydowanie tak!

6. Zakładam IKZE w AXA TFI w ramach wpłaty transferowej, co jeżeli mój transfer nie rozliczy się  w okresie promocji

Nic nie szkodzi, jeżeli twój transfer rozliczy się zgodnie z regulaminem IKZE w ciągu 45 dni od złożenia wniosku i jego kwota to co najmniej 2000 zł dostaniesz promocyjne 200 zł.

7. Założyłem IKZE w AXA TFI przed rozpoczęciem promocji 200 za 2000, czy mogę otrzymać 200 zł?

Niestety nie, nie jest to możliwe ze względów prawnych. Pamiętaj, że nawet bez promocyjnych 200 zł IKZE w AXA TFI masz bardzo dobry produkt.

8. Kiedy dostanę swoje 200 zł?

Otrzymasz je w dwóch ratach w terminach określonych w regulaminie promocji, o ile w podanych tam terminach nie rozwiążesz umowy o IKZE z AXA TFI i nie wycofasz zgód marketingowych.

9. Jak mam odebrać swoje 200 zł?

Dostaniesz je w jednostkach uczestnictwa funduszu, którego jednostki kupiłeś zawierając umowę o IKZE w ramach Programu Inwestycyjnego Tanie Oszczędzanie.

10. Dostałem promocyjne 100 zł w jednostkach funduszu. Mogę je sprzedać?

Tak, możesz je sprzedać w dowolnym momencie.

11. Czy muszę zapłacić podatek od 200 zł które dostałem w promocji?

Nie, środki te są zwolnione z podatku.

12. Na moim koncie w AXA TFI pojawił się jakiś Program Inwestycyjny Tanie Oszczędzanie i jest tam 100 zł, o co chodzi?

Dzięki Programowi Inwestycyjnemu Tanie Oszczędzanie możesz kupować i sprzedawać fundusze inwestycyjne AXA, kiedy chcesz. Otworzyliśmy Ci ten rejestr na podstawie pełnomocnictwa które jest udzielane AXA TFI wraz z akceptacją regulaminu promocji „200 za 2000”, by wypłacić Twoje 100 zł. Możesz sprzedać jednostki funduszu i wypłacić te pieniądze.


FAQ IKE

Oferta

1.       Co to jest IKE?

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, jest rodzajem dobrowolnego planu emerytalnego, w ramach którego można samodzielnie gromadzić kapitał na dodatkową emeryturę nie płacąc podatku od zysków kapitałowych. Limit wpłat ogłasza minister pracy i polityki społecznej i jest on równy 3-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

2.       Ile maksymalnie zmian funduszy może rocznie dokonać klient?

W IKE w AXA TFI nie ma limitu zmian funduszy, możesz je zmieniać kiedy i jak często chcesz.

3.       Czy środki, które wpłacam na IKE w AXA TFI są oprocentowane?

Nie są oprocentowane. IKE w AXA TFI oparte jest o fundusze inwestycyjne, więc za wpłacane pieniądze nabywasz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Twój zysk zależy od zmian cen jednostek uczestnictwa funduszy, które wybierzesz.

4.       Spośród ilu funduszy mogę wybierać mając IKE w AXA TFI?

Możesz lokować swoje środki w 16 subfunduszach AXA FIO i SFIO.

5.       Pomiędzy ile funduszy mogę rozdzielić swoje oszczędności na IKE w AXA TFI?

Obecnie w ofercie jest 16 funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, więc w portfelu możesz mieć maksymalnie 16 funduszy.

6.       Jaka kategoria jednostek oferowana jest w ramach IKE w AXA TFI?

Kategoria E, o opłatach za zarządzanie obniżonych o 40-75% w stosunku do opłat pobieranych na jednostkach podstawowej kategorii A.

7.       Który fundusz dostępny w ofercie funduszy w IKE w AXA TFI jest najbezpieczniejszy?

AXA Ostrożnego Inwestowania charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka. Opis funduszu znajdziesz tutaj.

8.       Jaka jest minimalna kwota nabycia lub zamiany jednostek uczestnictwa?

To 50 zł.


Zakładanie

1.       Co musi zrobić klient by otworzyć IKE w AXA TFI?

Wypełnić wniosek na stronie www. W procesie rejestracji klient upoważnia Agenta Transferowego do podpisania umowy w jego imieniu – podpisana umowa jest wysyłana klientowi pocztą w celach informacyjnych i archiwizacyjnych, nie ma potrzeby jej odsyłania. Możesz też podpisać umowę w siedzibie Towarzystwa lub wypełnić umowę samodzielnie, poświadczyć notarialnie i do nas wysłać.

2.       Kto może założyć IKE w AXA TFI?

Obywatel polski lub obcokrajowiec posiadający numer PESEL. Małoletni od lat 16 do 18 może założyć IKE w AXA TFI tylko w siedzibie Towarzystwa.

3.       Jestem obywatelem Ukrainy. Mogę założyć IKE w AXA TFI?

Produkty w AXA TFI za pośrednictwem internetu mogą nabywać polscy obywatele. Jeżeli posiadasz numer PESEL, możesz założyć IKE osobiście w siedzibie TFI lub przesyłając nam wypełnioną i notarialnie poświadczoną umowę.


Podatki

1.       Jakie podatki zapłacę, gdy dokonam zwrotu z IKE przed nabyciem praw do wypłaty emerytalnej?

Dokonując wypłaty przed nabyciem prawa do wypłaty emerytalnej zapłacisz podatek od zysków kapitałowych – 19% od zysków wygenerowanych w ramach IKE.

2.       Ile wynosi tzw. podatek belki płacony od zysków w IKE?

19%, zapłacisz go w przypadku dokonania zwrotu częściowego i zwrotu, czyli wypłacisz środki nie mając praw do wypłaty emerytalnej.

3.       Czy muszę zapłacić tzw. podatek Belki, gdy dokonam zwrotu z IKE?

Tak, w wysokości 19% Twojego zysku.

4. Czy płacę podatek w przypadku konwersji/zamiany jednostek jednego subfunduszu na inny?

Nie, na IKE nie płacisz podatku od zysków kapitałowych.

5.   Jestem uposażonym/spadkobiercą i dostałem/odziedziczyłem środki zgromadzone na IKE. Jaki podatek płacę?

Nie zapłacisz żadnego podatku: ani od spadków i darowizn, ani dochodowego, ani od zysków kapitałowych.

6.   Czy Państwo może mi zabrać oszczędności, jakie zgromadziłem na IKE, tak jak to zrobili z pieniędzmi w OFE?

Środki na IKE są własnością prywatną, a III filar, którego częścią jest IKE, nie ma charakteru systemu publicznego, jak miało to miejsce w przypadku OFE.

7.   Pracuję tylko kilka miesięcy w roku, ile mogę wpłacić na IKE?

Możesz wpłacić maksymalną kwotę do pełnego limitu.

8.   Czy mogę przelać środki przelewem ekspresowym?

Nie. Przelewy ekspresowe nie zawierają Twoich danych i przychodzą do nas z rachunku bankowego firmy trzeciej, więc nie możemy ich poprawnie weryfikować. Masz gwarancję szybkiego i bezproblemowego księgowania, wysyłając środki ze swojego rachunku bankowego, który podałeś nam w rejestracji, wybierając siebie jako nadawcę.


Wpłata transferowa

1.       Co to jest wpłata transferowa?

Wpłata transferowa ma miejsce, gdy założysz IKE w AXA TFI, posiadając już IKE w innej instytucji finansowej i przeniesiesz środki z tamtego IKE do AXA TFI.

2.       Czy wpłata transferowa będzie mnie coś kosztowała?

AXA TFI nie pobiera opłat przy wpłacie transferowej. Jeżeli jednak masz IKE w innej instytucji krócej niż 12 miesięcy, może ona pobrać opłatę za wypłatę transferową. Zanim rozpoczniesz transfer, sprawdź to w tabeli opłat i prowizji instytucji, w której masz IKE!

3.       Co mam zrobić, by przenieść swoje IKE z instytucji X do AXA TFI?

 1. Zakładasz u nas IKE przez stronę internetową fundusze.axa.pl i zaznaczasz, że posiadasz IKE w innej instytucji
 2. W ciągu dwóch dni dostaniesz maila z loginem i smsa z hasłem do Twojego konta na fundusze.axa.pl, gdzie będziesz mógł monitorować i zarządzać swoją inwestycją.
 3. W ciągu 3 dni dostaniesz na maila dokument potwierdzający zawarcie umowy o IKE z AXA TFI
 4. Na stronie instytucji, w której masz IKE, musisz odszukać formularz wypłaty transferowej. Możesz go też dostać od dystrybutora i w siedzibie instytucji, w której masz IKE.
 5. Uzupełniony formularz, razem z dokumentem, który otrzymałeś od AXA, wyślij/zanieś do tej instytucji (w formularzu będzie napisane co z nim zrobić).
 6. Gdy przetworzymy transfer, dostaniesz potwierdzenie nabycia jednostek uczestnictwa wybranego przez ciebie funduszu, a na koncie na fundusze.axa.pl w zakładce „IKE” zobaczysz swoje środki.

4.       Wpłaciłem w tym roku na IKE 10.000 zł i dokonałem transferu do AXA TFI. Na IKE w AXA TFI dopłaciłem kolejne 10.000 zł. Środki nie zostały zwrócone.

Instytucja, z której przeniosłeś IKE nie przekazała nam informacji, o tym ile wpłaciłeś w tym roku. Nie oznacza to, że możesz wpłacić więcej niż wynosi limit. W roku dokonania transferu sam musisz pilnować limitu wpłat.


Wpłaty

1.       Ile wynosi limit wpłat na IKE w 2020?

15 681 zł i jest taki sam dla wszystkich.

2.       Ile kont IKE można posiadać?

Można posiadać jedno konto IKE. Jeżeli masz już IKE, a chcesz założyć IKE w AXA TFI musisz dokonać wypłaty transferowej z instytucji, w której obecnie posiadasz IKE i zaznaczyć, że posiadasz IKE gdzieś indziej podczas zakładania IKE na stronie fundusze.axa.pl.

3.       Ile wynosi minimalna wpłata na IKE w AXA TFI?

Minimalne pierwsza i kolejne wpłata to 50 zł.

5.       Skąd bierze się limit wpłat na IKE?

Limit ogłasza minister pracy i polityki społecznej i jest on równy 3-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Nie musisz go sprawdzać, będziemy Cię co roku informować, ile wynosi.

6.       Ile minimalnie musi wpłacać klient IKE w AXA TFI każdego roku?

Nie ma obowiązku dokonywania wpłat na IKE w AXA TFI.

7.       Co się stanie, gdy przeleje się na IKE więcej, niż wynosi limit wpłat na IKE w danym roku?

Jeżeli posiadasz Program Inwestycyjny „Tanie Oszczędzanie” środki trafią do niego, na fundusz, jaki chciałeś nabyć w ramach IKE. Jeżeli nie posiadasz Programu Inwestycyjnego „Tanie Oszczędzanie” Zwrócimy Ci nadwyżkę ponad limit na rachunek bankowy, z którego przelałeś pieniądze.


Opłaty

1.       Ile wynosi opłata za zamknięcie IKE w AXA TFI w pierwszych 12 miesiącach?

Opłata nie jest pobierana.

2.       Jakie są opłaty związane z posiadaniem IKE w AXA TFI?

AXA TFI pobiera wyłącznie opłatę za zarządzanie, która ma wpływ na wycenę jednostek uczestnictwa funduszy. Nie ma u nas pobieranych przez niektóre instytucje prowadzące IKE opłat. Uczestnik nie ponosi opłat:

 • za otwarcie konta
 • manipulacyjnych od wpłat
 • za prowadzenie konta
 • za konwersję i zamianę (tj. przenoszenie środków między funduszami/subfunduszami)
 • za zwrot lub wypłatę transferową w pierwszych 12 miesiącach od otwarcia IKE

3.       Jeżeli wpłacę 12.000 zł na IKE w AXA TFI, to za ile zostaną nabyte jednostki uczestnictwa funduszy na moim koncie?

Za 12 000 zł. W IKZE w AXA TFI nie są pobierane opłaty manipulacyjne od wpłat.


Wypłata/zwrot/wypłata transferowa

1.       Kiedy mogę wypłacić sobie emeryturę z pieniędzy zgromadzonych na IKE

Po osiągnięciu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz gdy dokonałeś wpłaty w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych albo ponad połowa wartości Twoich wpłat wpłynęła na IKE wcześniej niż w ciągu ostatnich 5 lat. Odmienne kryteria stosowane są do osób urodzonych do 31 grudnia 1945 oraz pomiędzy 1 stycznia 1946 a 31 grudnia 1948.

2.       Czym jest zwrot z IKE?

Zwrot to rozwiązanie umowy i wypłata wszystkich zgromadzonych środków przed zaistnieniem przesłanek do wypłaty lub wypłaty transferowej.

3.       Czym jest zwrot częściowy z IKE?

Zwrot częściowy to wypłata części zgromadzonych środków przed zaistnieniem przesłanek do wypłaty lub wypłaty transferowej.

4.       Czym jest wypłata z IKE?

Wypłata to wypłata środków w związku z osiągnieciem 60 roku życia lub nabyciem uprawnień emerytalnych i ukończeniem 55 roku życia  przy spełnieniu jednocześnie warunku dokonywania wpłat w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat na IKE wcześniej niż w ciągu ostatnich 5 lat. Odmienne kryteria stosowane są do osób urodzonych do 31 grudnia 1945 oraz pomiędzy 1 stycznia 1946 a 31 grudnia 1948..

5.       Czym jest wypłata transferowa z IKE?

Wypłata transferowa to przeniesienie środków do innej instytucji finansowej.

6.       Co się stanie z moimi oszczędnościami na IKE po mojej śmierci?

Jeżeli zdefiniowałeś osoby uposażone, zostaną im wypłacone środki w podziale zgodnym z Twoją deklaracją. Jeżeli nie ustanowiłeś uposażonych, środki te trafiają do masy spadkowej i są dziedziczone.

7.       Jak mam dokonać zwrotu/wypłaty/wypłaty transferowej?

Online za pośrednictwem formularzy na stronie fundusze.axa.pl. Możesz też złożyć odpowiedni wniosek w siedzibie Towarzystwa lub wypełnić go samodzielnie, poświadczyć notarialnie i do nas wysłać.

8.       Jak długo będzie realizowana wypłata ratalna?

Jeżeli oszczędzałeś co najmniej 10 lat, wypłata następuje przez co najmniej 10 lub więcej lat. . Jeżeli oszczędzałeś mniej niż 10 lat możemy  wypłacać Ci emeryturę przez tyle lat, ile oszczędzałeś.


Uposażeni

 

1.       Kim są uposażeni?

Uposażeni to wskazane przez Ciebie osoby, które dostaną środki, które zgromadziłeś na IKE w razie Twojej śmierci

2.       Ilu uposażonych mogę zdefiniować?

Maksymalnie 5.

3.       Jak moje środki zostaną podzielone pomiędzy uposażonych?

Sam określasz procent wartości Twojego IKE, jaki dostanie każdy z nich. Jeżeli tego nie zrobiłeś dostaną równe części. Udziały możesz definiować z dokładnością do pełnych procentów.


Promocja 200 za 2000

1. Ile muszę wpłacić na IKE w AXA TFI w czasie trwania promocji, by dostać 200 w prezencie od AXA TFI?

Minimum 2000 zł, ale zachęcamy do wpłacania maksymalnej kwoty.

2. Jaki bonus dostanę, zakładając IKE w AXA TFI w czasie promocji?

200 zł wypłacane w jednostkach uczestnictwa funduszy w ratach po 100 zł w pierwszym kwartale dwóch kolejnych lat (np. w roku 2020 i 2021).

3. Jakie warunki muszę spełnić, by wziąć udział w promocji?

By wziąć udział w promocji „200 za 2000” musisz:

 • Założyć IKE w AXA TFI do końca trwania promocji,
 • Wpisać kod promocyjny uzupełniając wniosek online,
 • Zaakceptować regulamin promocji oraz regulamin Programu Inwestycyjnego Tanie Oszczędzanie,
 • Wyrazić zgodę na otrzymywanie od AXA TFI S.A. informacji marketingowej/handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym SMS,
 • Wpłacić do końca trwania promocji co najmniej 2000 zł,
 • Spełnić warunek nieposiadania wcześniej IKE w AXA TFI z którego dokonałeś zwrotu, wypłaty lub transferu środków.

4. Zakładam IKE w AXA TFI w ramach wpłaty transferowej, mogę skorzystać z promocji?

Zdecydowanie tak!

5. Zakładam IKE w AXA TFI w ramach wpłaty transferowej, co jeżeli mój transfer nie rozliczy się w okresie promocji.

Nic nie szkodzi, jeżeli twój transfer rozliczy się zgodnie z regulaminem IKE w ciągu 45 dni od złożenia wniosku i jego kwota to co najmniej 2000 zł, dostaniesz promocyjne 200 zł.

6. Założyłem IKE w AXA TFI przed rozpoczęciem promocji 200 za 2000, czy mogę otrzymać 200 zł?

Niestety nie, nie jest to możliwe ze względów prawnych. Pamiętaj, że nawet bez promocyjnych 200 zł IKE w AXA TFI masz bardzo dobry produkt.

7. Kiedy dostanę swoje 200 zł?

Otrzymasz je w dwóch ratach w terminach określonych w regulaminie promocji, o ile w podanych tam terminach nie rozwiążesz umowy o IKE z AXA TFI i nie wycofasz zgód marketingowych.

8. Jak mam odebrać swoje 200 zł?

Dostaniesz je w jednostkach uczestnictwa funduszu, którego jednostki kupiłeś zawierając umowę o IKE w ramach Programu Inwestycyjnego Tanie Oszczędzanie.

9. Dostałem promocyjne 100 zł w jednostkach funduszu. Mogę je sprzedać?

Tak, możesz je sprzedać w dowolnym momencie.

10. Czy muszę zapłacić podatek od 200 zł które dostałem w promocji?

Nie, środki te są zwolnione z podatku.

11. Na moim koncie w AXA TFI pojawił się jakiś Program Inwestycyjny Tanie Oszczędzanie i jest tam 100 zł, o co chodzi?

Dzięki Programowi Inwestycyjnemu Tanie Oszczędzanie możesz kupować i sprzedawać fundusze inwestycyjne AXA, kiedy chcesz. Otworzyliśmy Ci ten rejestr na podstawie pełnomocnictwa, które jest udzielane AXA TFI wraz z akceptacją regulaminu promocji „200 za 2000”, by wypłacić Twoje 100 zł. Możesz sprzedać jednostki funduszu i wypłacić te pieniądze.


FAQ PI TO

Oferta

1.       Co to jest Program Inwestycyjny „Tanie Oszczędzanie” (zwany dalej TO)?

Program Inwestycyjny „Tanie Oszczędzanie” daje możliwość oszczędzania i inwestowania środków w fundusze AXA na dowolny cel. Minimalna pierwsza wpłata to 50 zł. Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, bez żadnych opłat. Opłaty za zarządzanie obniżone są o 40-75% w stosunku do jednostek podstawowych kat. A.

2.       Ile maksymalnie zmian funduszy może rocznie dokonać klient?

W TO w AXA TFI nie ma limitu zmian funduszy, możesz je zmieniać kiedy i jak często chcesz.

3.       Czy środki, które wpłacam na TO w AXA TFI są oprocentowane?

Nie są oprocentowane. TO w AXA TFI oparte jest o fundusze inwestycyjne, więc za wpłacane pieniądze nabywasz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Twój zysk zależy od zmian cen jednostek uczestnictwa funduszy, które wybierzesz.

4.       Spośród ilu funduszy mogę wybierać mając TO w AXA TFI?

Możesz lokować swoje środki w 16 subfunduszach AXA FIO i SFIO.

5.       Pomiędzy ile funduszy mogę rozdzielić swoje oszczędności na TO w AXA TFI?

Obecnie w ofercie jest 16 funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, więc w portfelu możesz mieć maksymalnie 16 funduszy.

6.       Jaka kategoria jednostek oferowana jest w ramach TO w AXA TFI?

Kategoria D o opłatach za zarządzanie obniżonymi o 40-75% w stosunku do opłat pobieranych w przypadku jednostek podstawowych kategorii A.

7.       Który fundusz dostępny w ofercie funduszy w TO w AXA TFI jest najbezpieczniejszy?

AXA Ostrożnego Inwestowania charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka. Opis funduszu znajdziesz tutaj.

8.       Jaka jest minimalna kwota nabycia lub zamiany jednostek uczestnictwa?

To 50 zł.


Zakładanie

1.       Co musi zrobić klient by otworzyć TO w AXA TFI?

Wypełnić wniosek na stronie www i dokonać przelewu na nabycie pierwszego subfunduszu w ramach programu. Możesz też złożyć odpowiedni zlecenie w siedzibie Towarzystwa lub wypełnić go samodzielnie, poświadczyć notarialnie i do nas wysłać.

2.       Kto może założyć TO w AXA TFI?

Każda osoba pełnoletnia i małoletnia (od lat 16 do 18) za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego.

3.       Jestem obywatelem Ukrainy. Mogę założyć TO w AXA TFI?

Produkty w AXA TFI za pośrednictwem internetu mogą nabywać tylko pełnoletni  polscy obywatele. Jeżeli posiadasz numer PESEL, możesz założyć IKE osobiście w siedzibie TFI lub przesyłając nam wypełnioną i notarialnie poświadczoną umowę.


Podatki

1. Czy płacę podatek w przypadku konwersji/zamiany jednostek jednego subfunduszu na inny?

Jeśli zmieniasz subfundusze w ramach jednego funduszu parasolowego (czyli w ramach FIO lub SFIO), to przy takiej zmianie nie płacisz podatku. Jeżeli konwertujesz jednostki jednego parasola na inny zapłacisz podatek od zysków kapitałowych – 19% Twojego zysku.

2. Jakie podatki zapłacę, gdy dokonam wypłaty środków z TO?

Jeśli dokonasz zbycia jednostek uczestnictwa, środki zostaną wypłacone na rachunek bankowy, który wskazałeś w procesie rejestracji. Od wypracowanego zysku zapłacisz podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki w wysokości 19%.

3. W jaki sposób rozliczyć podatek od zysków kapitałowych?

Podatek ten zostanie pobrany przez AXA TFI w momencie wypłaty Twoich środków lub gdy dokonasz konwersji pomiędzy funduszami parasolowymi (FIO I SFIO) i przekazany do właściwego urzędu skarbowego. Nie musisz nic zgłaszać do urzędu skarbowego ani samodzielnie opłacać podatku, AXA TFI zrobi to za Ciebie.

4. Czy środki zgromadzone na PI TO podlegają dziedziczeniu?

Środki zgromadzone na TO wchodzą do masy spadkowej i są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Możesz też zdefiniować osoby uposażone, wtedy to one dostana Twoje środki w udziałach zgodnych z Twoja dyspozycją.

5. Czy Państwo może mi zabrać oszczędności, jakie zgromadziłem na TO, tak jak to zrobili z pieniędzmi w OFE?

Środki w AXA TFI są własnością prywatną i nie mają charakteru systemu publicznego, jak miało to miejsce w przypadku OFE.


Wpłaty

1.       Ile wynosi limit wpłat na TO?

W programie oszczędnościowym TO nie ma limitu wpłat.

2.       Ile wynosi minimalna wpłata na IKE w AXA TFI?

Minimalne pierwsza i kolejne wpłata to 50 zł.

3.       Ile minimalnie musi wpłacać klient TO w AXA TFI każdego roku?

Nie ma obowiązku dokonywania wpłat na TO w AXA TFI. Wpłacasz i wypłacasz, ile chcesz i kiedy chcesz. Jeżeli na Twoim rejestrze w programie oszczędnościowym TO nie będzie żadnych środków przez rok, zamkniemy Twój rejestr. Możesz go w każdym momencie ponownie otworzyć bez opłat.


Opłaty

1.       Ile wynosi opłata za zamknięcie TO w AXA TFI?

Opłata nie jest pobierana.

2.       Jakie są opłaty związane z posiadaniem TO w AXA TFI?

AXA TFI pobiera wyłącznie opłatę za zarządzanie, która ma wpływ na wycenę jednostek uczestnictwa funduszy. Nie ma u nas pobieranych przez niektóre instytucje opłat. Uczestnik nie ponosi opłat:

 • za otwarcie konta
 • manipulacyjnych od wpłat
 • za prowadzenie konta
 • • za konwersję i zamianę (tj. przenoszenie środków między funduszami/subfunduszami)


3.       Jeżeli wpłacę 20.000 zł na TO w AXA TFI, to za ile zostaną nabyte jednostki uczestnictwa funduszy na moim koncie?

Za 20 000 zł. W IKZE w AXA TFI nie są pobierane opłaty manipulacyjne od wpłat.


Wypłata/zamknięcie TO

1.       Kiedy mogę wypłacić środki zgromadzone na TO

W dowolnym momencie.

2.       Czym jest zlecenie zamknięcia TO

To zlecenie oznacza wypłacenie wszystkich środków zgromadzonych w ramach TO i zamknięcie Twojego rejestru.


Uposażeni

1.       Kim są uposażeni?

Uposażeni to wyznaczone przez Ciebie osoby, które w razie Twojej śmierci dostaną środki, które zgromadziłeś.

2.       Ilu uposażonych mogę zdefiniować?

Maksymalnie 5.

3.       Jak moje środki zostaną podzielone pomiędzy uposażonych?

Sam określasz procent wartości, jaki dostanie każdy z nich. Jeżeli tego nie zrobiłeś, dostaną równe części. Udziały możesz definiować z dokładnością do pełnych procentów.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online