ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-16
94,63
98,06
1,40
1,50
1,93
0,03
-6,88
-8,11
-6,20
-
-
x
2019-01-16
90,20
92,04
0,40
0,45
0,29
1,92
-3,45
-10,34
-9,34
-
-
x
2019-01-16
99,03
102,62
0,03
0,02
0,40
0,69
0,53
0,23
-0,86
-
-
x
2019-01-16
95,67
99,66
0,13
0,14
-0,05
1,12
-0,98
-3,26
-7,31
-
-
x
2019-01-16
90,02
94,76
0,70
0,78
1,19
0,37
-4,32
-8,34
-11,92
-
-
x
2019-01-16
97,18
99,16
0,08
0,09
0,38
0,34
-0,36
-0,94
-2,83
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-01-16
94,63
1,50 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-01-16
90,20
0,45 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-01-16
99,03
0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-01-16
95,67
0,14 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-01-16
90,02
0,78 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-01-16
97,18
0,09 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-16
94,81
-
1,40
1,50
1,96
0,22
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
90,34
-
0,41
0,46
0,33
2,08
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
90,19
-
0,70
0,78
1,25
0,56
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
99,14
-
0,04
0,04
0,45
0,80
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
97,28
-
0,08
0,08
0,40
0,44
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
95,86
-
0,14
0,16
-0,01
1,31
-
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-01-16
94,81
1,50 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-01-16
90,34
0,46 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-01-16
90,19
0,78 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-01-16
99,14
0,04 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-01-16
97,28
0,08 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-01-16
95,86
0,16 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-16
90,16
-
0,70
0,78
1,22
0,51
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
97,29
-
0,09
0,08
0,39
0,45
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
95,72
-
0,13
0,15
-0,03
1,17
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
94,73
-
1,41
1,51
1,96
0,14
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
90,29
-
0,41
0,44
0,30
2,01
-
-
-
-
-
x
2019-01-16
99,12
-
0,03
0,03
0,43
0,77
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-01-16
90,16
0,78 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-01-16
97,29
0,08 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-01-16
95,72
0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-01-16
94,73
1,51 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-01-16
90,29
0,44 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-01-16
99,12
0,03 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?