ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-24
108,57
112,51
-0,20
-0,18
2,24
4,49
4,03
23,57
6,84
-
-
x
2019-06-24
101,77
103,85
-0,14
-0,14
1,62
2,59
3,47
19,42
0,20
-
-
x
2019-06-24
103,36
107,11
-0,17
-0,16
0,35
1,22
2,31
4,93
4,92
-
-
x
2019-06-24
96,96
101,00
-0,22
-0,23
0,59
0,23
1,80
2,42
-2,39
-
-
x
2019-06-24
99,86
105,12
-0,22
-0,22
2,11
4,05
2,44
16,82
1,67
-
-
x
2019-06-24
101,14
103,20
-0,13
-0,13
0,74
1,60
2,08
4,58
3,16
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-06-24
108,57
-0,18 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-06-24
101,77
-0,14 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-06-24
103,36
-0,16 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-06-24
96,96
-0,23 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-06-24
99,86
-0,22 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-06-24
101,14
-0,13 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-24
109,32
-
-0,19
-0,17
2,26
4,58
4,27
24,37
-
-
-
x
2019-06-24
102,32
-
-0,13
-0,13
1,64
2,68
3,73
20,05
-
-
-
x
2019-06-24
100,93
-
-0,21
-0,22
2,14
4,18
2,91
18,06
-
-
-
x
2019-06-24
103,89
-
-0,16
-0,15
0,37
1,29
2,48
5,46
-
-
-
x
2019-06-24
101,75
-
-0,13
-0,12
0,75
1,68
2,34
5,19
-
-
-
x
2019-06-24
97,75
-
-0,21
-0,21
0,61
0,38
2,37
3,22
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-06-24
109,32
-0,17 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-06-24
102,32
-0,13 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-06-24
100,93
-0,22 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-06-24
103,89
-0,15 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-06-24
101,75
-0,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-06-24
97,75
-0,21 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-24
100,67
-
-0,21
-0,21
2,14
4,19
2,84
17,72
-
-
-
x
2019-06-24
101,70
-
-0,13
-0,13
0,75
1,68
2,34
5,12
-
-
-
x
2019-06-24
97,22
-
-0,22
-0,23
0,60
0,28
1,93
2,68
-
-
-
x
2019-06-24
109,15
-
-0,19
-0,17
2,26
4,58
4,30
24,20
-
-
-
x
2019-06-24
102,32
-
-0,13
-0,13
1,64
2,68
3,74
20,04
-
-
-
x
2019-06-24
103,77
-
-0,16
-0,14
0,37
1,29
2,50
5,32
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-06-24
100,67
-0,21 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-06-24
101,70
-0,13 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-06-24
97,22
-0,23 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-06-24
109,15
-0,17 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-06-24
102,32
-0,13 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-06-24
103,77
-0,14 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-06-24
101,99
-
-0,13
-0,14
1,63
2,67
-
-
-
-
-
x
2019-06-24
100,13
-
-0,21
-0,21
2,14
4,24
-
-
-
-
-
x
2019-06-24
108,84
-
-0,19
-0,18
2,26
4,60
-
-
-
-
-
x
2019-06-24
103,59
-
-0,16
-0,15
0,37
1,33
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-06-24
101,99
-0,14 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-06-24
100,13
-0,21 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-06-24
108,84
-0,18 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-06-24
103,59
-0,15 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?