ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-02-14
100,04
103,67
0,15
0,15
1,24
6,86
3,07
-4,50
3,13
-
-
x
2019-02-14
94,02
95,94
0,59
0,63
0,69
4,24
-0,28
-6,36
-1,18
-
-
x
2019-02-14
100,02
103,65
-0,06
-0,05
0,00
0,99
1,70
0,75
1,32
-
-
x
2019-02-14
96,50
100,52
0,30
0,31
0,45
1,12
1,60
-2,13
-5,40
-
-
x
2019-02-14
94,28
99,24
0,14
0,15
0,68
5,33
1,43
-4,14
-2,24
-
-
x
2019-02-14
98,06
100,06
0,07
0,08
0,01
1,02
0,79
-0,04
-0,53
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-02-14
100,04
0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-02-14
94,02
0,63 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-02-14
100,02
-0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-02-14
96,50
0,31 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-02-14
94,28
0,15 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-02-14
98,06
0,08 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-02-14
100,36
-
0,15
0,16
1,27
7,01
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
94,23
-
0,60
0,64
0,71
4,33
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
94,66
-
0,16
0,17
0,72
5,56
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
100,26
-
-0,06
-0,06
0,02
1,15
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
98,25
-
0,08
0,07
0,03
1,12
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
96,80
-
0,30
0,32
0,46
1,26
-
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-02-14
100,36
0,16 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-02-14
94,23
0,64 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-02-14
94,66
0,17 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-02-14
100,26
-0,06 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-02-14
98,25
0,07 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-02-14
96,80
0,32 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-02-14
94,54
-
0,15
0,16
0,72
5,47
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
98,25
-
0,08
0,07
0,02
1,10
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
96,58
-
0,30
0,31
0,46
1,15
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
100,22
-
0,15
0,15
1,26
6,95
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
94,19
-
0,60
0,63
0,71
4,33
-
-
-
-
-
x
2019-02-14
100,16
-
-0,05
-0,05
0,01
1,05
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-02-14
94,54
0,16 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-02-14
98,25
0,07 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-02-14
96,58
0,31 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-02-14
100,22
0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-02-14
94,19
0,63 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-02-14
100,16
-0,05 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?