ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-17
94,75
98,19
0,12
0,13
1,25
2,12
-8,88
-8,62
-5,80
-
-
x
2019-01-17
90,98
92,84
0,78
0,86
0,45
3,80
-3,96
-9,73
-8,60
-
-
x
2019-01-17
99,02
102,61
-0,01
-0,01
0,27
0,60
0,52
0,29
-0,84
-
-
x
2019-01-17
95,70
99,69
0,03
0,03
0,19
1,31
-1,11
-3,15
-7,23
-
-
x
2019-01-17
90,24
94,99
0,22
0,24
0,82
1,99
-5,13
-8,48
-11,89
-
-
x
2019-01-17
97,25
99,23
0,07
0,07
0,31
0,40
-0,37
-0,80
-2,75
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-01-17
94,75
0,13 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-01-17
90,98
0,86 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-01-17
99,02
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-01-17
95,70
0,03 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-01-17
90,24
0,24 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-01-17
97,25
0,07 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-17
94,94
-
0,13
0,14
1,29
2,33
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
91,12
-
0,78
0,86
0,49
3,94
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
90,42
-
0,23
0,26
0,87
2,18
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
99,14
-
0,00
0,00
0,32
0,72
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
97,35
-
0,08
0,07
0,34
0,50
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
95,89
-
0,04
0,03
0,22
1,48
-
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-01-17
94,94
0,14 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-01-17
91,12
0,86 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-01-17
90,42
0,26 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-01-17
99,14
0,00 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-01-17
97,35
0,07 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-01-17
95,89
0,03 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-01-17
90,38
-
0,22
0,24
0,85
2,12
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
97,37
-
0,08
0,08
0,33
0,52
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
95,74
-
0,03
0,02
0,19
1,34
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
94,85
-
0,12
0,13
1,28
2,22
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
91,08
-
0,78
0,87
0,47
3,89
-
-
-
-
-
x
2019-01-17
99,10
-
-0,01
-0,02
0,28
0,66
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-01-17
90,38
0,24 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-01-17
97,37
0,08 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-01-17
95,74
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-01-17
94,85
0,13 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-01-17
91,08
0,87 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-01-17
99,10
-0,02 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?