ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-22
105,58
109,41
0,58
0,55
0,57
-1,56
-3,10
0,64
3,91
-
-
x
2019-10-22
101,38
103,45
0,12
0,12
1,17
0,40
-0,61
-1,14
8,53
-
-
x
2019-10-22
104,66
108,46
-0,11
-0,10
0,11
0,26
0,96
3,24
6,44
-
-
x
2019-10-22
97,22
101,27
-0,20
-0,21
-0,62
-1,46
0,20
1,39
0,81
-
-
x
2019-10-22
100,05
105,32
0,34
0,34
0,78
-0,34
-0,58
0,73
6,95
-
-
x
2019-10-22
101,96
104,04
-0,09
-0,08
-0,17
-0,35
0,26
2,57
4,59
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-22
105,58
0,55 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-22
101,38
0,12 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-22
104,66
-0,10 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-22
97,22
-0,21 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-22
100,05
0,34 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-22
101,96
-0,08 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-22
106,69
-
0,59
0,56
0,60
-1,47
-2,82
1,16
-
-
-
x
2019-10-22
102,26
-
0,12
0,12
1,19
0,49
-0,36
-0,63
-
-
-
x
2019-10-22
101,63
-
0,35
0,36
0,81
-0,21
-0,20
1,55
-
-
-
x
2019-10-22
105,43
-
-0,11
-0,10
0,12
0,32
1,14
3,60
-
-
-
x
2019-10-22
102,92
-
-0,08
-0,08
-0,15
-0,27
0,51
3,10
-
-
-
x
2019-10-22
98,19
-
-0,20
-0,20
-0,61
-1,43
0,29
1,96
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-22
106,69
0,56 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-22
102,26
0,12 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-22
101,63
0,36 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-22
105,43
-0,10 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-22
102,92
-0,08 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-22
98,19
-0,20 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-22
101,36
-
0,35
0,35
0,81
-0,21
-0,20
1,51
-
-
-
x
2019-10-22
102,86
-
-0,08
-0,09
-0,16
-0,27
0,50
3,08
-
-
-
x
2019-10-22
97,64
-
-0,20
-0,20
-0,61
-1,41
0,32
1,64
-
-
-
x
2019-10-22
106,50
-
0,59
0,56
0,60
-1,47
-2,86
1,16
-
-
-
x
2019-10-22
102,26
-
0,12
0,12
1,19
0,49
-0,36
-0,63
-
-
-
x
2019-10-22
105,31
-
-0,11
-0,10
0,12
0,32
1,14
3,61
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-22
101,36
0,35 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-22
102,86
-0,09 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-22
97,64
-0,20 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-22
106,50
0,56 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-22
102,26
0,12 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-22
105,31
-0,10 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-10-22
101,94
-
0,12
0,12
1,19
0,48
-0,35
-0,62
-
-
-
x
2019-10-22
100,72
-
0,35
0,34
0,80
-0,23
-0,27
-
-
-
-
x
2019-10-22
102,28
-
-0,08
-0,08
-0,16
-0,27
0,50
-
-
-
-
x
2019-10-22
97,58
-
-0,20
-0,20
-0,59
-1,34
0,52
-
-
-
-
x
2019-10-22
106,20
-
0,59
0,56
0,60
-1,47
-2,85
-
-
-
-
x
2019-10-22
105,16
-
-0,11
-0,10
0,12
0,33
1,16
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-10-22
101,94
0,12 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-10-22
100,72
0,34 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-10-22
102,28
-0,08 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-10-22
97,58
-0,20 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-10-22
106,20
0,56 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-10-22
105,16
-0,10 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?