ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-16
104,05
107,82
-2,86
-2,68
-2,97
-5,85
-1,90
4,00
-1,46
-
-
x
2019-08-16
96,03
97,99
-0,88
-0,91
-2,60
-5,89
-4,35
2,27
-4,03
-
-
x
2019-08-16
104,73
108,53
0,23
0,22
0,16
1,23
2,66
4,55
5,37
-
-
x
2019-08-16
97,74
101,81
-0,16
-0,16
-0,23
0,68
1,51
1,40
-0,74
-
-
x
2019-08-16
96,35
101,42
-1,64
-1,66
-2,54
-4,83
-1,09
1,96
-1,64
-
-
x
2019-08-16
102,16
104,24
0,14
0,14
-0,03
0,51
2,70
4,14
4,17
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-08-16
104,05
-2,68 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-08-16
96,03
-0,91 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-08-16
104,73
0,22 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-08-16
97,74
-0,16 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-08-16
96,35
-1,66 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-08-16
102,16
0,14 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-16
104,94
-
-2,88
-2,68
-2,95
-5,77
-1,63
4,56
-
-
-
x
2019-08-16
96,69
-
-0,88
-0,90
-2,57
-5,81
-4,11
2,74
-
-
-
x
2019-08-16
97,59
-
-1,65
-1,66
-2,52
-4,72
-0,73
2,87
-
-
-
x
2019-08-16
105,37
-
0,24
0,23
0,18
1,29
2,85
4,93
-
-
-
x
2019-08-16
102,93
-
0,14
0,14
-0,01
0,61
2,96
4,70
-
-
-
x
2019-08-16
98,65
-
-0,16
-0,16
-0,22
0,71
1,84
2,04
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-08-16
104,94
-2,68 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-08-16
96,69
-0,90 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-08-16
97,59
-1,66 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-08-16
105,37
0,23 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-08-16
102,93
0,14 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-08-16
98,65
-0,16 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-16
97,34
-
-1,64
-1,66
-2,51
-4,71
-0,71
2,72
-
-
-
x
2019-08-16
102,88
-
0,14
0,14
-0,01
0,61
2,96
4,66
-
-
-
x
2019-08-16
98,07
-
-0,16
-0,16
-0,22
0,72
1,63
1,66
-
-
-
x
2019-08-16
104,76
-
-2,88
-2,68
-2,95
-5,78
-1,65
4,52
-
-
-
x
2019-08-16
96,69
-
-0,88
-0,90
-2,58
-5,81
-4,11
2,77
-
-
-
x
2019-08-16
105,25
-
0,24
0,23
0,19
1,29
2,85
4,92
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-08-16
97,34
-1,66 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-08-16
102,88
0,14 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-08-16
98,07
-0,16 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-08-16
104,76
-2,68 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-08-16
96,69
-0,90 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-08-16
105,25
0,23 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-08-16
96,39
-
-0,88
-0,89
-2,57
-5,80
-4,10
-
-
-
-
x
2019-08-16
96,77
-
-1,63
-1,66
-2,51
-4,74
-0,71
-
-
-
-
x
2019-08-16
102,30
-
0,14
0,15
0,00
0,60
-
-
-
-
-
x
2019-08-16
97,88
-
-0,15
-0,15
-0,20
0,79
-
-
-
-
-
x
2019-08-16
104,46
-
-2,87
-2,67
-2,95
-5,77
-1,61
-
-
-
-
x
2019-08-16
105,08
-
0,24
0,23
0,18
1,29
2,92
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-08-16
96,39
-0,89 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-08-16
96,77
-1,66 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-08-16
102,30
0,15 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-08-16
97,88
-0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-08-16
104,46
-2,67 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-08-16
105,08
0,23 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?