ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-04-18
104,91
108,72
-0,67
-0,63
-0,25
1,98
9,80
1,18
5,93
-
-
x
2019-04-18
102,55
104,64
-0,26
-0,24
1,18
3,39
12,27
8,59
3,18
-
-
x
2019-04-18
101,38
105,06
0,05
0,06
-0,19
0,62
2,41
3,02
2,30
-
-
x
2019-04-18
95,89
99,89
0,02
0,02
0,35
-0,03
0,28
-0,88
-5,13
-
-
x
2019-04-18
99,32
104,55
-0,21
-0,20
0,20
2,32
9,20
4,70
1,81
-
-
x
2019-04-18
99,41
101,44
-0,01
-0,01
-0,09
0,63
2,22
1,84
0,18
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-04-18
104,91
-0,63 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-04-18
102,55
-0,24 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-04-18
101,38
0,06 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-04-18
95,89
0,02 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-04-18
99,32
-0,20 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-04-18
99,41
-0,01 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-04-18
105,47
-
-0,67
-0,62
-0,23
2,06
10,15
-
-
-
-
x
2019-04-18
102,91
-
-0,25
-0,24
1,20
3,46
12,51
-
-
-
-
x
2019-04-18
100,08
-
-0,20
-0,20
0,24
2,49
9,81
-
-
-
-
x
2019-04-18
101,77
-
0,06
0,06
-0,17
0,68
2,67
-
-
-
-
x
2019-04-18
99,83
-
0,00
-0,01
-0,07
0,72
2,57
-
-
-
-
x
2019-04-18
96,30
-
0,02
0,01
0,41
0,18
0,49
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-04-18
105,47
-0,62 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-04-18
102,91
-0,24 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-04-18
100,08
-0,20 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-04-18
101,77
0,06 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-04-18
99,83
-0,01 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-04-18
96,30
0,01 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-04-18
99,85
-
-0,20
-0,20
0,23
2,44
9,60
-
-
-
-
x
2019-04-18
99,79
-
0,00
0,00
-0,06
0,73
2,49
-
-
-
-
x
2019-04-18
96,06
-
0,02
0,03
0,37
0,02
0,41
-
-
-
-
x
2019-04-18
105,28
-
-0,67
-0,63
-0,23
2,07
10,07
-
-
-
-
x
2019-04-18
102,91
-
-0,25
-0,24
1,20
3,47
12,54
-
-
-
-
x
2019-04-18
101,64
-
0,06
0,06
-0,17
0,67
2,59
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-04-18
99,85
-0,20 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-04-18
99,79
0,00 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-04-18
96,06
0,03 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-04-18
105,28
-0,63 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-04-18
102,91
-0,24 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-04-18
101,64
0,06 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-04-18
102,58
-
-0,25
-0,25
1,19
-
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-04-18
102,58
-0,25 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?