ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-05-16
106,06
109,91
0,99
0,94
-0,53
0,63
6,01
8,92
6,63
-
-
x
2019-05-16
100,40
102,45
0,61
0,61
-0,39
-2,22
6,92
8,26
-3,00
-
-
x
2019-05-16
102,02
105,72
0,13
0,13
0,28
0,53
1,85
3,89
3,78
-
-
x
2019-05-16
96,29
100,30
-0,04
-0,04
-0,03
0,73
-0,10
1,14
-3,40
-
-
x
2019-05-16
97,41
102,54
0,72
0,74
-0,50
-2,21
3,08
5,22
-0,77
-
-
x
2019-05-16
99,47
101,50
0,05
0,05
-0,18
0,04
1,40
2,48
1,22
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-05-16
106,06
0,94 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-05-16
100,40
0,61 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-05-16
102,02
0,13 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-05-16
96,29
-0,04 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-05-16
97,41
0,74 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-05-16
99,47
0,05 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-05-16
106,68
-
1,00
0,95
-0,50
0,69
6,30
-
-
-
-
x
2019-05-16
100,83
-
0,61
0,61
-0,38
-2,14
7,14
-
-
-
-
x
2019-05-16
102,45
-
0,13
0,12
0,27
0,57
2,02
-
-
-
-
x
2019-05-16
96,87
-
-0,04
-0,04
0,00
0,91
0,20
-
-
-
-
x
2019-05-16
98,31
-
0,73
0,75
-0,46
-2,04
3,63
-
-
-
-
x
2019-05-16
99,97
-
0,05
0,05
-0,15
0,12
1,69
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-05-16
106,68
0,95 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-05-16
100,83
0,61 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-05-16
102,45
0,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-05-16
96,87
-0,04 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-05-16
98,31
0,75 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-05-16
99,97
0,05 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-05-16
106,52
-
1,00
0,95
-0,50
0,72
6,28
-
-
-
-
x
2019-05-16
100,83
-
0,61
0,61
-0,38
-2,14
7,17
-
-
-
-
x
2019-05-16
102,33
-
0,13
0,12
0,27
0,58
2,01
-
-
-
-
x
2019-05-16
96,50
-
-0,04
-0,03
-0,02
0,77
0,03
-
-
-
-
x
2019-05-16
98,04
-
0,73
0,74
-0,47
-2,09
3,46
-
-
-
-
x
2019-05-16
99,92
-
0,05
0,05
-0,16
0,12
1,65
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-05-16
106,52
0,95 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-05-16
100,83
0,61 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-05-16
102,33
0,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-05-16
96,50
-0,03 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-05-16
98,04
0,74 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-05-16
99,92
0,05 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-05-16
106,17
-
0,99
0,94
-0,50
-
-
-
-
-
-
x
2019-05-16
100,51
-
0,61
0,61
-0,38
-2,14
-
-
-
-
-
x
2019-05-16
102,10
-
0,13
0,13
0,29
-
-
-
-
-
-
x
2019-05-16
97,46
-
0,72
0,73
-0,46
-
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-05-16
106,17
0,94 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-05-16
100,51
0,61 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-05-16
102,10
0,13 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-05-16
97,46
0,73 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?