ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-18
109,55
113,52
-0,49
-0,45
-0,30
2,87
4,42
14,65
5,45
-
-
x
2019-07-18
101,66
103,73
-0,42
-0,41
0,09
1,11
-0,87
11,30
0,26
-
-
x
2019-07-18
101,68
103,76
0,06
0,06
0,07
1,26
2,28
4,56
3,61
-
-
x
2019-07-18
100,75
106,05
-0,37
-0,37
0,03
2,67
1,44
10,78
1,87
-
-
x
2019-07-18
96,60
100,63
-0,09
-0,09
-0,63
0,20
0,74
1,02
-2,67
-
-
x
2019-07-18
103,54
107,30
0,19
0,18
0,02
0,48
2,13
4,60
4,79
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-18
109,55
-0,45 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-18
101,66
-0,41 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-18
101,68
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-18
100,75
-0,37 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-18
96,60
-0,09 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-18
103,54
0,18 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-18
102,28
-
-0,42
-0,40
0,12
1,20
-0,61
11,82
-
-
-
x
2019-07-18
97,47
-
-0,08
-0,09
-0,61
0,30
1,21
1,71
-
-
-
x
2019-07-18
102,36
-
0,06
0,06
0,09
1,35
2,53
5,17
-
-
-
x
2019-07-18
104,11
-
0,19
0,18
0,03
0,53
2,30
5,03
-
-
-
x
2019-07-18
101,94
-
-0,37
-0,36
0,07
2,79
1,86
11,85
-
-
-
x
2019-07-18
110,37
-
-0,49
-0,45
-0,29
2,96
4,65
15,27
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-18
102,28
-0,40 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-18
97,47
-0,09 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-18
102,36
0,06 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-18
104,11
0,18 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-18
101,94
-0,36 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-18
110,37
-0,45 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-18
103,99
-
0,19
0,18
0,03
0,54
2,31
4,97
-
-
-
x
2019-07-18
102,28
-
-0,42
-0,40
0,12
1,20
-0,61
11,85
-
-
-
x
2019-07-18
110,21
-
-0,49
-0,44
-0,29
2,96
4,68
15,22
-
-
-
x
2019-07-18
96,89
-
-0,09
-0,09
-0,62
0,24
0,86
1,28
-
-
-
x
2019-07-18
102,31
-
0,06
0,06
0,09
1,35
2,53
5,07
-
-
-
x
2019-07-18
101,67
-
-0,37
-0,36
0,06
2,79
1,82
11,60
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-18
103,99
0,18 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-18
102,28
-0,40 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-18
110,21
-0,44 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-18
96,89
-0,09 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-18
102,31
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-18
101,67
-0,36 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-07-18
109,89
-
-0,49
-0,44
-0,29
2,96
-
-
-
-
-
x
2019-07-18
96,64
-
-0,09
-0,08
-0,60
-
-
-
-
-
-
x
2019-07-18
101,73
-
0,06
0,06
0,09
-
-
-
-
-
-
x
2019-07-18
101,11
-
-0,36
-0,35
0,05
2,79
-
-
-
-
-
x
2019-07-18
101,95
-
-0,42
-0,41
0,12
1,19
-0,61
-
-
-
-
x
2019-07-18
103,82
-
0,19
0,18
0,03
0,55
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-07-18
109,89
-0,44 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-07-18
96,64
-0,08 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-07-18
101,73
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-07-18
101,11
-0,35 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-07-18
101,95
-0,41 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-07-18
103,82
0,18 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?