ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-12
101,89
103,97
-0,03
-0,03
-0,23
-0,25
-0,29
2,26
4,52
1,89
-
x
2019-11-12
97,45
101,51
0,18
0,19
0,35
-0,79
-0,61
0,98
1,82
-2,54
-
x
2019-11-12
104,45
108,24
0,01
0,01
-0,39
-0,39
-0,04
2,67
6,39
4,45
-
x
2019-11-12
104,17
106,30
0,22
0,22
0,74
5,66
6,44
3,24
9,48
4,17
-
x
2019-11-12
109,24
113,20
0,59
0,54
0,91
5,20
2,67
2,44
7,52
9,24
-
x
2019-11-12
102,53
107,93
-0,12
-0,12
0,34
4,13
4,46
4,75
8,26
2,54
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-12
101,89
-0,03 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-12
97,45
0,19 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-12
104,45
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-12
104,17
0,22 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-12
109,24
0,54 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-12
102,53
-0,12 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-12
102,91
-
-0,02
-0,02
-0,21
-0,16
-0,04
2,79
-
-
-
x
2019-11-12
105,26
-
0,02
0,02
-0,38
-0,33
0,14
3,03
-
-
-
x
2019-11-12
98,44
-
0,18
0,19
0,36
-0,77
-0,53
1,42
-
-
-
x
2019-11-12
105,13
-
0,24
0,22
0,76
5,74
6,70
3,76
-
-
-
x
2019-11-12
104,23
-
-0,11
-0,11
0,37
4,27
4,86
5,56
-
-
-
x
2019-11-12
110,44
-
0,61
0,56
0,92
5,28
2,93
2,98
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-12
102,91
-0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-12
105,26
0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-12
98,44
0,19 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-12
105,13
0,22 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-12
104,23
-0,11 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-12
110,44
0,56 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-12
102,86
-
-0,02
-0,02
-0,21
-0,16
-0,04
2,79
-
-
-
x
2019-11-12
105,14
-
0,02
0,02
-0,38
-0,33
0,14
3,04
-
-
-
x
2019-11-12
97,89
-
0,18
0,18
0,36
-0,76
-0,50
1,24
-
-
-
x
2019-11-12
105,13
-
0,24
0,22
0,76
5,75
6,70
3,76
-
-
-
x
2019-11-12
110,25
-
0,61
0,56
0,92
5,29
2,93
2,96
-
-
-
x
2019-11-12
103,96
-
-0,11
-0,11
0,37
4,27
4,86
5,55
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-12
102,86
-0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-12
105,14
0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-12
97,89
0,18 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-12
105,13
0,22 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-12
110,25
0,56 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-12
103,96
-0,11 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-12
105,00
-
0,02
0,02
-0,38
-0,32
0,16
3,15
-
-
-
x
2019-11-12
102,28
-
-0,02
-0,02
-0,20
-0,16
-0,04
-
-
-
-
x
2019-11-12
97,88
-
0,19
0,19
0,38
-0,69
-0,31
-
-
-
-
x
2019-11-12
104,80
-
0,23
0,22
0,76
5,75
6,70
3,76
-
-
-
x
2019-11-12
109,93
-
0,61
0,55
0,93
5,29
2,92
3,01
-
-
-
x
2019-11-12
103,30
-
-0,11
-0,11
0,37
4,26
4,81
5,52
-
-
-
x
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-12
105,00
0,02 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-12
102,28
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-12
97,88
0,19 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-12
104,80
0,22 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-12
109,93
0,55 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-12
103,30
-0,11 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?