Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-28
94,53
96,46
-0,14
-0,16
2,58
6,84
-8,69
-11,49
-4,89
-8,09
-
x
2020-05-28
100,41
102,46
0,32
0,33
0,84
2,32
-2,87
-1,78
0,79
2,39
-
x
2020-05-28
106,91
110,79
0,19
0,18
0,50
1,62
-0,15
1,76
4,78
8,19
-
x
2020-05-28
99,49
104,73
0,30
0,29
0,69
4,46
-0,10
-4,89
3,47
1,67
-
x
2020-05-28
106,00
110,42
-0,43
-0,40
-2,64
0,94
2,44
7,71
9,28
6,32
-
x
2020-05-28
115,68
119,88
0,74
0,64
0,38
5,85
6,22
2,42
11,23
16,30
-
x

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-28
94,53
-0,16 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-28
100,41
0,33 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-28
106,91
0,18 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-28
99,49
0,29 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-28
106,00
-0,40 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-28
115,68
0,64 %
Kategoria A1
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-28
100,43
100,43
0,32
0,33
0,84
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-28
99,51
99,51
0,30
0,29
0,70
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-28
106,02
106,02
-0,43
-0,40
-2,64
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-28
106,92
106,92
0,19
0,18
0,50
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-28
94,53
94,53
-0,14
-0,15
2,58
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-28
115,68
115,68
0,74
0,64
0,38
-
-
-
-
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-28
100,43
0,33 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-28
99,51
0,29 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-28
106,02
-0,40 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-28
106,92
0,18 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-28
94,53
-0,15 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-28
115,68
0,64 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-28
95,93
-
-0,14
-0,15
2,61
6,93
-8,46
-11,04
-3,93
-
-
x
2020-05-28
101,96
-
0,33
0,32
0,85
2,41
-2,64
-1,30
1,81
-
-
x
2020-05-28
108,15
-
0,19
0,18
0,51
1,67
0,02
2,12
5,52
-
-
x
2020-05-28
101,97
-
0,31
0,30
0,71
4,60
0,27
-4,18
5,04
-
-
x
2020-05-28
107,29
-
-0,43
-0,40
-2,63
0,98
2,53
7,92
9,85
-
-
x
2020-05-28
117,59
-
0,76
0,65
0,41
5,94
6,48
2,93
12,38
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-28
95,93
-0,15 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-28
101,96
0,32 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-28
108,15
0,18 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-28
101,97
0,30 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-28
107,29
-0,40 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-28
117,59
0,65 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-28
95,93
-
-0,14
-0,15
2,61
6,93
-8,46
-11,04
-3,93
-
-
x
2020-05-28
101,91
-
0,33
0,32
0,85
2,41
-2,64
-1,30
1,81
-
-
x
2020-05-28
108,03
-
0,19
0,19
0,51
1,68
0,03
2,12
5,53
-
-
x
2020-05-28
101,70
-
0,31
0,31
0,71
4,60
0,27
-4,18
5,04
-
-
x
2020-05-28
106,78
-
-0,43
-0,40
-2,63
0,98
2,56
7,98
9,83
-
-
x
2020-05-28
117,38
-
0,76
0,64
0,40
5,93
6,48
2,93
12,35
-
-
x

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-28
95,93
-0,15 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-28
101,91
0,32 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-28
108,03
0,19 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-28
101,70
0,31 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-28
106,78
-0,40 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-28
117,38
0,64 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-28
95,63
-
-0,14
-0,15
2,61
6,93
-8,46
-11,04
-3,93
-
-
x
2020-05-28
101,39
-
0,33
0,33
0,86
2,40
-2,63
-1,27
-
-
-
x
2020-05-28
107,95
-
0,19
0,18
0,51
1,68
0,06
2,18
5,67
-
-
x
2020-05-28
100,94
-
0,30
0,30
0,71
4,57
0,21
-4,30
4,86
-
-
x
2020-05-28
107,16
-
-0,43
-0,40
-2,62
1,04
2,73
8,34
-
-
-
x
2020-05-28
117,05
-
0,76
0,64
0,40
5,94
6,48
2,93
12,38
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-28
95,63
-0,15 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-28
101,39
0,33 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-28
107,95
0,18 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-28
100,94
0,30 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-28
107,16
-0,40 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-28
117,05
0,64 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?