Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-23
119,90
124,25
-0,10
-0,08
1,09
4,79
14,62
9,53
26,18
16,57
-
x
2020-01-23
111,70
113,98
0,11
0,10
1,46
2,62
10,46
8,95
21,47
11,10
-
x
2020-01-23
105,78
109,62
0,04
0,04
0,26
0,72
0,94
1,99
6,64
6,00
-
x
2020-01-23
101,60
105,83
0,20
0,20
1,11
2,98
4,72
4,72
5,47
-1,50
-
x
2020-01-23
109,45
115,21
0,08
0,07
0,91
2,76
9,91
8,25
20,27
5,31
-
x
2020-01-23
103,20
105,31
0,07
0,07
0,18
0,56
1,13
1,45
5,98
3,21
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-23
119,90
-0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-23
111,70
0,10 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-23
105,78
0,04 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-23
101,60
0,20 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-23
109,45
0,07 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-23
103,20
0,07 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-23
121,45
-
-0,10
-0,08
1,10
4,87
14,90
10,10
27,51
-
-
x
2020-01-23
112,95
-
0,12
0,10
1,47
2,70
10,74
9,50
22,63
-
-
x
2020-01-23
111,60
-
0,08
0,07
0,94
2,90
10,33
9,07
22,36
-
-
x
2020-01-23
106,75
-
0,05
0,05
0,27
0,78
1,13
2,35
7,45
-
-
x
2020-01-23
104,43
-
0,07
0,07
0,20
0,64
1,38
1,97
7,12
-
-
x
2020-01-23
102,70
-
0,21
0,20
1,13
3,02
4,81
4,90
6,35
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-23
121,45
-0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-23
112,95
0,10 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-23
111,60
0,07 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-23
106,75
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-23
104,43
0,07 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-23
102,70
0,20 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-23
111,30
-
0,08
0,07
0,94
2,89
10,32
9,06
22,09
-
-
x
2020-01-23
104,38
-
0,07
0,07
0,20
0,64
1,38
1,97
7,05
-
-
x
2020-01-23
102,17
-
0,21
0,21
1,13
3,03
4,85
4,99
6,00
-
-
x
2020-01-23
121,24
-
-0,10
-0,08
1,10
4,87
14,90
10,08
27,43
-
-
x
2020-01-23
112,95
-
0,12
0,10
1,47
2,70
10,74
9,50
22,68
-
-
x
2020-01-23
106,63
-
0,05
0,05
0,27
0,78
1,13
2,35
7,39
-
-
x
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-23
111,30
0,07 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-23
104,38
0,07 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-23
102,17
0,21 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-23
121,24
-0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-23
112,95
0,10 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-23
106,63
0,05 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-23
112,60
-
0,12
0,10
1,48
2,71
10,74
9,50
-
-
-
x
2020-01-23
110,55
-
0,08
0,07
0,94
2,87
10,26
8,95
-
-
-
x
2020-01-23
103,85
-
0,07
0,08
0,20
0,64
1,45
2,02
-
-
-
x
2020-01-23
102,30
-
0,21
0,21
1,14
3,08
5,05
5,39
-
-
-
x
2020-01-23
120,90
-
-0,10
-0,07
1,10
4,88
14,90
10,08
-
-
-
x
2020-01-23
106,51
-
0,05
0,05
0,27
0,79
1,16
2,40
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-23
112,60
0,10 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-23
110,55
0,07 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-23
103,85
0,08 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-23
102,30
0,21 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-23
120,90
-0,07 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-23
106,51
0,05 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?