Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-07
83,72
85,43
2,46
3,03
2,32
-17,00
-23,31
-14,58
-17,56
-13,12
-
x
2020-04-07
89,81
94,54
3,21
3,71
1,17
-9,77
-15,80
-8,67
-9,26
-5,50
-
x
2020-04-07
100,45
104,09
5,16
5,42
0,78
-8,68
-13,61
-3,59
-3,67
5,86
-
x
2020-04-07
96,64
98,61
-0,01
-0,02
-0,05
-6,52
-5,99
-5,69
-2,69
-2,44
-
x
2020-04-07
101,96
105,66
-0,07
-0,07
0,38
-5,58
-3,23
-3,32
0,59
2,62
-
x
2020-04-07
102,69
106,97
-0,80
-0,76
-0,15
-1,14
3,52
3,75
7,39
2,07
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-07
83,72
3,03 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-07
89,81
3,71 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-07
100,45
5,42 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-07
96,64
-0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-07
101,96
-0,07 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-07
102,69
-0,76 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-07
84,84
-
2,50
3,04
2,35
-16,92
-23,12
-14,15
-16,72
-
-
x
2020-04-07
91,86
-
3,29
3,71
1,21
-9,65
-15,48
-7,97
-7,81
-
-
x
2020-04-07
101,96
-
5,24
5,41
0,79
-8,61
-13,40
-3,12
-2,70
-
-
x
2020-04-07
98,00
-
-0,01
-0,01
-0,03
-6,43
-5,75
-5,21
-1,70
-
-
x
2020-04-07
103,04
-
-0,07
-0,07
0,40
-5,53
-3,06
-2,98
1,30
-
-
x
2020-04-07
103,88
-
-0,81
-0,76
-0,13
-1,09
3,62
3,93
8,28
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-07
84,84
3,04 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-07
91,86
3,71 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-07
101,96
5,41 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-07
98,00
-0,01 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-07
103,04
-0,07 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-07
103,88
-0,76 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-07
84,84
-
2,50
3,04
2,35
-16,92
-23,12
-14,15
-16,73
-
-
x
2020-04-07
91,61
-
3,28
3,71
1,20
-9,65
-15,48
-7,99
-7,87
-
-
x
2020-04-07
101,79
-
5,23
5,42
0,80
-8,60
-13,39
-3,10
-2,70
-
-
x
2020-04-07
97,95
-
-0,01
-0,01
-0,03
-6,44
-5,75
-5,22
-1,70
-
-
x
2020-04-07
102,93
-
-0,07
-0,07
0,40
-5,53
-3,05
-2,97
1,31
-
-
x
2020-04-07
103,37
-
-0,80
-0,77
-0,14
-1,09
3,64
4,00
7,94
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-07
84,84
3,04 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-07
91,61
3,71 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-07
101,79
5,42 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-07
97,95
-0,01 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-07
102,93
-0,07 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-07
103,37
-0,77 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-04-07
84,57
-
2,49
3,03
2,35
-16,93
-23,13
-14,15
-16,72
-
-
x
2020-04-07
90,96
-
3,25
3,72
1,20
-9,67
-15,52
-8,07
-
-
-
x
2020-04-07
97,45
-
-0,01
-0,02
-0,03
-6,44
-5,75
-5,16
-
-
-
x
2020-04-07
103,64
-
-0,80
-0,77
-0,13
-1,03
3,81
4,37
-
-
-
x
2020-04-07
101,50
-
5,21
5,41
0,80
-8,60
-13,39
-3,10
-
-
-
x
2020-04-07
102,84
-
-0,07
-0,07
0,40
-5,51
-3,02
-2,91
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-07
84,57
3,03 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-04-07
90,96
3,72 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-07
97,45
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-04-07
103,64
-0,77 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-04-07
101,50
5,41 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-07
102,84
-0,07 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?