ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-09-19
102,32
104,41
0,07
0,07
-0,03
-0,03
1,51
3,49
4,55
-
-
x
2019-09-19
100,17
105,44
0,11
0,11
0,33
2,78
1,18
2,71
1,03
-
-
x
2019-09-19
98,58
102,69
-0,06
-0,06
0,52
0,39
1,97
2,77
1,08
-
-
x
2019-09-19
104,31
108,09
0,06
0,06
-0,16
-0,57
1,07
3,55
5,54
-
-
x
2019-09-19
100,64
102,69
0,12
0,12
0,56
4,70
-0,86
1,26
0,50
-
-
x
2019-09-19
107,02
110,90
0,01
0,01
0,21
1,42
-0,55
3,64
-0,19
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-09-19
102,32
0,07 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-09-19
100,17
0,11 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-09-19
98,58
-0,06 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-09-19
104,31
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-09-19
100,64
0,12 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-09-19
107,02
0,01 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-09-19
103,19
-
0,07
0,07
-0,01
0,06
1,78
4,01
-
-
-
x
2019-09-19
101,61
-
0,12
0,12
0,37
2,91
1,56
3,57
-
-
-
x
2019-09-19
99,53
-
-0,06
-0,06
0,54
0,41
2,13
3,54
-
-
-
x
2019-09-19
105,01
-
0,06
0,06
-0,14
-0,52
1,24
3,91
-
-
-
x
2019-09-19
101,42
-
0,12
0,12
0,58
4,79
-0,61
1,76
-
-
-
x
2019-09-19
108,04
-
0,02
0,01
0,22
1,50
-0,28
4,16
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-09-19
103,19
0,07 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-09-19
101,61
0,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-09-19
99,53
-0,06 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-09-19
105,01
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-09-19
101,42
0,12 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-09-19
108,04
0,01 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-09-19
103,14
-
0,07
0,07
-0,01
0,06
1,78
4,01
-
-
-
x
2019-09-19
101,34
-
0,12
0,12
0,36
2,90
1,55
3,48
-
-
-
x
2019-09-19
98,96
-
-0,06
-0,06
0,53
0,43
2,09
3,03
-
-
-
x
2019-09-19
104,89
-
0,06
0,06
-0,14
-0,51
1,25
3,92
-
-
-
x
2019-09-19
101,42
-
0,13
0,12
0,58
4,79
-0,61
1,77
-
-
-
x
2019-09-19
107,85
-
0,02
0,01
0,22
1,51
-0,30
4,17
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-09-19
103,14
0,07 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-09-19
101,34
0,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-09-19
98,96
-0,06 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-09-19
104,89
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-09-19
101,42
0,12 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-09-19
107,85
0,01 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-09-19
102,55
-
0,07
0,07
-0,01
0,06
-
-
-
-
-
x
2019-09-19
100,72
-
0,12
0,12
0,36
2,88
1,48
-
-
-
-
x
2019-09-19
98,84
-
-0,05
-0,05
0,55
0,50
-
-
-
-
-
x
2019-09-19
104,73
-
0,06
0,06
-0,15
-0,51
1,27
-
-
-
-
x
2019-09-19
101,11
-
0,13
0,13
0,59
4,80
-0,59
-
-
-
-
x
2019-09-19
107,55
-
0,02
0,02
0,23
1,51
-0,30
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-09-19
102,55
0,07 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-09-19
100,72
0,12 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-09-19
98,84
-0,05 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-09-19
104,73
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-09-19
101,11
0,13 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-09-19
107,55
0,02 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?