Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-24
119,97
124,32
0,07
0,06
0,18
4,85
14,37
9,18
26,18
18,24
-
x
2020-01-24
111,03
113,30
-0,66
-0,60
0,44
2,00
9,89
7,83
20,61
10,73
-
x
2020-01-24
105,83
109,67
0,05
0,05
0,34
0,77
0,97
2,10
6,69
6,08
-
x
2020-01-24
101,66
105,90
0,06
0,06
1,22
3,04
4,96
4,18
5,40
-1,40
-
x
2020-01-24
109,25
115,00
-0,20
-0,18
0,01
2,57
9,55
7,41
19,94
5,66
-
x
2020-01-24
103,27
105,38
0,07
0,07
0,21
0,62
1,13
1,39
5,97
3,16
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-24
119,97
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-24
111,03
-0,60 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-24
105,83
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-24
101,66
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-24
109,25
-0,18 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-24
103,27
0,07 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-24
121,53
-
0,08
0,07
0,21
4,94
14,65
9,75
27,51
-
-
x
2020-01-24
112,29
-
-0,67
-0,58
0,47
2,10
10,16
8,38
21,76
-
-
x
2020-01-24
106,80
-
0,05
0,05
0,36
0,83
1,16
2,47
7,50
-
-
x
2020-01-24
102,76
-
0,06
0,06
1,23
3,08
5,05
4,37
6,27
-
-
x
2020-01-24
111,41
-
-0,20
-0,17
0,04
2,72
9,98
8,24
22,03
-
-
x
2020-01-24
104,51
-
0,07
0,08
0,23
0,71
1,38
1,91
7,11
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-24
121,53
0,07 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-24
112,29
-0,58 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-24
106,80
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-24
102,76
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-24
111,41
-0,17 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-24
104,51
0,08 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-24
121,32
-
0,08
0,07
0,21
4,94
14,65
9,73
27,44
-
-
x
2020-01-24
112,29
-
-0,67
-0,58
0,47
2,10
10,16
8,38
21,83
-
-
x
2020-01-24
106,68
-
0,05
0,05
0,36
0,83
1,16
2,47
7,44
-
-
x
2020-01-24
102,23
-
0,06
0,06
1,23
3,09
5,09
4,44
5,93
-
-
x
2020-01-24
111,11
-
-0,20
-0,17
0,05
2,72
9,97
8,23
21,75
-
-
x
2020-01-24
104,45
-
0,07
0,07
0,23
0,70
1,38
1,90
7,03
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-24
121,32
0,07 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-24
112,29
-0,58 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-24
106,68
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-24
102,23
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-24
111,11
-0,17 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-24
104,45
0,07 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-01-24
120,97
-
0,08
0,06
0,20
4,94
14,64
9,73
-
-
-
x
2020-01-24
111,94
-
-0,67
-0,59
0,47
2,11
10,17
8,38
-
-
-
x
2020-01-24
106,56
-
0,05
0,05
0,36
0,84
1,18
2,52
-
-
-
x
2020-01-24
102,36
-
0,06
0,06
1,25
3,14
5,29
4,84
-
-
-
x
2020-01-24
110,35
-
-0,19
-0,18
0,03
2,68
9,90
8,10
-
-
-
x
2020-01-24
103,92
-
0,07
0,07
0,23
0,71
1,43
1,96
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-01-24
120,97
0,06 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-01-24
111,94
-0,59 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-01-24
106,56
0,05 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-01-24
102,36
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-01-24
110,35
-0,18 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-01-24
103,92
0,07 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?