ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-14
109,74
113,72
0,08
0,07
1,64
4,61
2,65
5,48
13,06
9,76
-
x
2019-11-14
104,24
106,37
0,02
0,02
0,56
4,33
7,56
5,37
10,56
4,26
-
x
2019-11-14
104,70
108,50
0,15
0,14
-0,10
0,14
0,19
2,74
6,46
4,71
-
x
2019-11-14
97,87
101,95
0,05
0,06
0,78
-0,47
-0,03
1,63
3,04
-2,10
-
x
2019-11-14
102,57
107,97
-0,13
-0,13
0,10
3,40
4,68
6,89
10,35
2,60
-
x
2019-11-14
101,95
104,03
0,04
0,04
-0,18
-0,15
-0,07
2,56
4,79
1,97
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-14
109,74
0,07 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-14
104,24
0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-14
104,70
0,14 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-14
97,87
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-14
102,57
-0,13 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-14
101,95
0,04 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-14
110,96
-
0,09
0,08
1,67
4,71
2,90
6,05
-
-
-
x
2019-11-14
105,21
-
0,02
0,02
0,57
4,42
7,83
5,90
-
-
-
x
2019-11-14
105,51
-
0,16
0,14
-0,09
0,19
0,36
3,10
-
-
-
x
2019-11-14
98,86
-
0,05
0,05
0,78
-0,44
0,05
2,05
-
-
-
x
2019-11-14
104,29
-
-0,12
-0,11
0,13
3,53
5,09
7,70
-
-
-
x
2019-11-14
102,98
-
0,05
0,05
-0,15
-0,06
0,18
3,08
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-14
110,96
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-14
105,21
0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-14
105,51
0,14 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-14
98,86
0,05 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-14
104,29
-0,11 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-14
102,98
0,05 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-14
110,76
-
0,09
0,08
1,66
4,70
2,90
6,01
-
-
-
x
2019-11-14
105,21
-
0,02
0,02
0,57
4,42
7,83
5,90
-
-
-
x
2019-11-14
105,39
-
0,16
0,14
-0,09
0,20
0,36
3,10
-
-
-
x
2019-11-14
98,32
-
0,05
0,06
0,79
-0,43
0,09
1,89
-
-
-
x
2019-11-14
104,01
-
-0,12
-0,12
0,13
3,53
5,08
7,70
-
-
-
x
2019-11-14
102,92
-
0,05
0,04
-0,16
-0,07
0,18
3,07
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-14
110,76
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-14
105,21
0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-14
105,39
0,14 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-14
98,32
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-14
104,01
-0,12 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-14
102,92
0,04 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2019-11-14
110,45
-
0,09
0,08
1,67
4,71
2,91
6,07
-
-
-
x
2019-11-14
104,88
-
0,02
0,02
0,58
4,42
7,83
5,90
-
-
-
x
2019-11-14
105,25
-
0,16
0,14
-0,09
0,20
0,39
3,21
-
-
-
x
2019-11-14
98,31
-
0,06
0,06
0,81
-0,35
0,29
-
-
-
-
x
2019-11-14
103,35
-
-0,12
-0,13
0,13
3,52
5,03
7,66
-
-
-
x
2019-11-14
102,35
-
0,05
0,04
-0,15
-0,05
0,20
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2019-11-14
110,45
0,08 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2019-11-14
104,88
0,02 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2019-11-14
105,25
0,14 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2019-11-14
98,31
0,06 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2019-11-14
103,35
-0,13 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2019-11-14
102,35
0,04 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?