Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-25
92,86
94,76
0,64
0,68
3,70
6,28
-15,29
-11,29
-6,39
-10,07
-
x
2020-05-25
98,31
103,48
-0,51
-0,52
2,43
4,73
-7,64
-4,75
2,44
0,23
-
x
2020-05-25
99,91
101,95
0,36
0,36
1,26
2,00
-3,90
-2,05
0,36
1,80
-
x
2020-05-25
106,69
110,56
0,33
0,31
0,88
1,27
-0,41
1,67
4,49
7,94
-
x
2020-05-25
109,41
113,97
0,31
0,28
1,35
3,48
6,01
11,96
13,10
9,62
-
x
2020-05-25
115,05
119,22
-0,19
-0,16
2,77
7,50
-1,68
3,90
10,73
15,64
-
x

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-25
92,86
0,68 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-25
98,31
-0,52 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-25
99,91
0,36 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-25
106,69
0,31 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-25
109,41
0,28 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-25
115,05
-0,16 %
Kategoria A1
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-25
99,93
99,93
0,36
0,36
1,27
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-25
98,33
98,33
-0,51
-0,51
2,45
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-25
109,42
109,42
0,31
0,28
1,35
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-25
106,70
106,70
0,33
0,31
0,88
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-25
92,86
92,86
0,64
0,69
3,70
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-25
115,05
115,05
-0,19
-0,16
2,77
-
-
-
-
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-25
99,93
0,36 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-25
98,33
-0,51 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-25
109,42
0,28 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-25
106,70
0,31 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-25
92,86
0,69 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-25
115,05
-0,16 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-25
110,74
-
0,32
0,29
1,36
3,51
6,11
12,18
13,72
-
-
x
2020-05-25
101,45
-
0,37
0,37
1,28
2,09
-3,65
-1,55
1,38
-
-
x
2020-05-25
107,92
-
0,34
0,32
0,89
1,33
-0,24
2,02
5,22
-
-
x
2020-05-25
100,75
-
-0,51
-0,50
2,46
4,86
-7,29
-4,03
3,99
-
-
x
2020-05-25
94,23
-
0,65
0,71
3,72
6,38
-15,07
-10,84
-5,44
-
-
x
2020-05-25
116,93
-
-0,18
-0,15
2,79
7,58
-1,44
4,41
11,86
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-25
110,74
0,29 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-25
101,45
0,37 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-25
107,92
0,32 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-25
100,75
-0,50 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-25
94,23
0,71 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-25
116,93
-0,15 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-25
107,80
-
0,34
0,32
0,90
1,34
-0,23
2,03
5,22
-
-
x
2020-05-25
94,22
-
0,65
0,69
3,71
6,37
-15,08
-10,85
-5,45
-
-
x
2020-05-25
116,73
-
-0,18
-0,15
2,78
7,59
-1,44
4,41
11,84
-
-
x
2020-05-25
110,21
-
0,32
0,29
1,36
3,52
6,13
12,24
13,68
-
-
x
2020-05-25
101,40
-
0,37
0,37
1,28
2,09
-3,65
-1,55
1,38
-
-
x
2020-05-25
100,48
-
-0,51
-0,51
2,46
4,86
-7,29
-4,03
4,00
-
-
x

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-25
107,80
0,32 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-25
94,22
0,69 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-25
116,73
-0,15 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-25
110,21
0,29 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-25
101,40
0,37 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-25
100,48
-0,51 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-25
107,73
-
0,34
0,32
0,90
1,35
-0,19
2,09
5,38
-
-
x
2020-05-25
116,40
-
-0,18
-0,15
2,79
7,59
-1,44
4,41
11,87
-
-
x
2020-05-25
110,60
-
0,32
0,30
1,37
3,58
6,32
12,63
-
-
-
x
2020-05-25
100,89
-
0,37
0,37
1,29
2,09
-3,64
-1,51
-
-
-
x
2020-05-25
99,73
-
-0,51
-0,51
2,44
4,84
-7,34
-4,14
3,82
-
-
x
2020-05-25
93,93
-
0,65
0,70
3,71
6,38
-15,07
-10,85
-5,45
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-25
107,73
0,32 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2020-05-25
116,40
-0,15 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2020-05-25
110,60
0,30 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-25
100,89
0,37 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2020-05-25
99,73
-0,51 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-25
93,93
0,70 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?