Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-06-01
112,68
118,61
1,90
1,72
2,20
4,51
-3,17
-6,89
-8,01
-17,61
-16,88
x
2020-06-01
113,67
119,65
1,29
1,15
3,81
5,69
-0,41
-9,01
-5,09
-10,69
-12,23
x
2020-06-01
99,05
104,26
1,12
1,14
3,82
4,69
-1,58
-12,34
-10,46
-13,59
-18,44
x
2020-06-01
119,11
124,07
0,89
0,75
1,61
5,39
5,73
5,62
11,56
2,27
4,79
x
2020-06-01
89,08
93,77
0,81
0,93
0,63
0,03
-2,36
-6,41
-2,93
-12,71
-15,53
x
2020-06-01
211,79
222,94
0,25
0,12
-2,86
9,95
16,51
18,49
32,28
18,66
33,25
x
2020-06-01
98,65
102,23
0,06
0,06
1,42
3,29
-1,51
-8,75
-9,45
-20,47
-17,54
x
2020-06-01
128,52
128,52
-0,11
-0,09
0,12
0,21
0,49
0,76
1,70
3,24
5,60
x
2020-06-01
133,91
136,64
-0,28
-0,20
0,15
0,40
-0,62
-0,27
0,55
2,07
3,16
x
2020-06-01
147,64
150,65
-0,54
-0,36
0,59
0,78
2,52
3,53
5,55
8,80
11,47
x

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-06-01
112,68
1,72 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-06-01
113,67
1,15 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-06-01
99,05
1,14 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-06-01
119,11
0,75 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-06-01
89,08
0,93 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-06-01
211,79
0,12 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-06-01
98,65
0,06 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-06-01
128,52
-0,09 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
133,91
-0,20 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-06-01
147,64
-0,36 %
Kategoria A1
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-06-01
112,70
112,70
1,98
1,79
2,32
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
113,61
113,61
1,28
1,14
3,81
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
99,07
99,07
1,12
1,15
3,92
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
119,15
119,15
0,89
0,76
1,66
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
89,08
89,08
0,81
0,92
0,63
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
211,87
211,87
0,26
0,12
-2,82
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
98,62
98,62
0,07
0,07
1,43
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
128,53
128,53
-0,11
-0,09
0,13
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
133,93
133,93
-0,27
-0,21
0,16
-
-
-
-
-
-
x
2020-06-01
147,67
147,67
-0,61
-0,41
0,60
-
-
-
-
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-06-01
112,70
1,79 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-06-01
113,61
1,14 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-06-01
99,07
1,15 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-06-01
119,15
0,76 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-06-01
89,08
0,92 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-06-01
211,87
0,12 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-06-01
98,62
0,07 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-06-01
128,53
-0,09 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
133,93
-0,21 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-06-01
147,67
-0,41 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-06-01
114,58
-
1,94
1,72
2,23
4,60
-2,91
-6,37
-6,80
-
-
x
2020-06-01
116,60
-
1,32
1,15
3,80
5,75
-0,19
-8,54
-3,85
-
-
x
2020-06-01
101,20
-
1,15
1,15
3,84
4,78
-1,33
-11,85
-9,28
-
-
x
2020-06-01
123,09
-
0,93
0,76
1,65
5,51
6,09
6,39
13,45
-
-
x
2020-06-01
89,43
-
0,82
0,93
0,63
0,03
-2,35
-6,52
-3,48
-
-15,87
x
2020-06-01
215,95
-
0,27
0,13
-2,92
9,85
16,60
18,93
33,76
-
-
x
2020-06-01
101,24
-
0,08
0,07
1,43
3,40
-1,13
-8,04
-7,91
-
-
x
2020-06-01
129,11
-
-0,11
-0,09
0,13
0,23
0,56
0,91
2,00
-
6,19
x
2020-06-01
134,72
-
-0,28
-0,20
0,16
0,43
-0,52
-0,07
0,95
-
3,28
x
2020-06-01
148,79
-
-0,53
-0,35
0,61
0,83
2,66
3,79
6,08
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-06-01
114,58
1,72 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-06-01
116,60
1,15 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-06-01
101,20
1,15 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-06-01
123,09
0,76 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-06-01
89,43
0,93 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-06-01
215,95
0,13 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-06-01
101,24
0,07 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-06-01
129,11
-0,09 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
134,72
-0,20 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-06-01
148,79
-0,35 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-06-01
117,73
-
1,99
1,72
2,13
4,61
-2,90
-6,33
-6,71
-14,85
-
x
2020-06-01
118,85
-
1,38
1,18
3,64
5,82
-0,10
-8,43
-3,72
-7,68
-
x
2020-06-01
103,45
-
1,18
1,15
3,78
4,79
-1,30
-11,81
-9,19
-10,70
-
x
2020-06-01
125,25
-
0,95
0,76
1,43
5,53
6,13
6,44
13,50
6,25
-
x
2020-06-01
89,08
-
0,81
0,93
0,63
0,03
-2,36
-6,41
-2,93
-12,71
-
x
2020-06-01
221,38
-
0,28
0,13
-3,80
10,06
16,84
19,21
34,14
22,63
-
x
2020-06-01
103,63
-
-0,02
-0,02
1,53
3,55
-0,98
-7,88
-7,70
-17,33
-
x
2020-06-01
129,55
-
-0,14
-0,11
0,16
0,28
0,61
0,95
2,05
3,90
-
x
2020-06-01
135,66
-
-0,28
-0,20
0,16
0,44
-0,49
-0,01
1,05
3,09
-
x
2020-06-01
149,90
-
-0,62
-0,41
0,61
0,83
2,69
3,84
6,19
10,12
-
x

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2020-06-01
117,73
1,72 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-06-01
118,85
1,18 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-06-01
103,45
1,15 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-06-01
125,25
0,76 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-06-01
89,08
0,93 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-06-01
221,38
0,13 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-06-01
103,63
-0,02 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-06-01
129,55
-0,11 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
135,66
-0,20 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-06-01
149,90
-0,41 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-06-01
125,50
-
2,13
1,73
2,25
4,66
-2,75
-6,05
-6,15
-13,84
-10,70
x
2020-06-01
126,62
-
1,44
1,14
3,83
5,82
0,00
-8,21
-3,20
-6,62
-5,72
x
2020-06-01
110,34
-
1,26
1,16
3,86
4,85
-1,15
-11,54
-8,64
-9,63
-12,37
x
2020-06-01
133,81
-
1,02
0,77
1,66
5,58
6,28
6,76
14,18
7,53
13,37
x
2020-06-01
93,05
-
0,85
0,92
0,64
0,09
-2,21
-6,13
-2,35
-11,67
-14,00
x
2020-06-01
236,49
-
0,31
0,13
-2,81
10,12
17,03
19,57
34,95
24,11
43,19
x
2020-06-01
109,53
-
0,09
0,07
1,44
3,45
-1,00
-7,77
-7,36
-16,61
-11,40
x
2020-06-01
131,41
-
-0,11
-0,08
0,14
0,25
0,64
1,03
2,22
4,29
7,22
x
2020-06-01
139,27
-
-0,28
-0,20
0,17
0,48
-0,39
0,18
1,46
3,90
5,96
x
2020-06-01
153,50
-
-0,54
-0,35
0,61
0,85
2,76
4,00
6,50
10,77
14,52
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-06-01
125,50
1,73 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-06-01
126,62
1,14 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-06-01
110,34
1,16 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-06-01
133,81
0,77 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-06-01
93,05
0,92 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-06-01
236,49
0,13 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-06-01
109,53
0,07 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-06-01
131,41
-0,08 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
139,27
-0,20 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-06-01
153,50
-0,35 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-06-01
99,05
-
1,12
1,14
3,82
4,69
-1,58
-12,34
-10,46
-13,59
-18,44
x
2020-06-01
211,80
-
0,25
0,12
-2,85
9,96
16,51
18,50
32,28
18,66
33,26
x
2020-06-01
98,65
-
0,06
0,06
1,42
3,29
-1,51
-8,75
-9,45
-20,47
-17,54
x
2020-06-01
128,52
-
-0,11
-0,09
0,12
0,21
0,49
0,76
1,70
3,24
5,60
x
2020-06-01
133,90
-
-0,28
-0,21
0,14
0,39
-0,62
-0,28
0,54
2,06
3,15
x
2020-06-01
147,64
-
-0,54
-0,36
0,59
0,78
2,52
3,53
5,55
8,80
11,47
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii Z nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji
2020-06-01
99,05
1,14 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-06-01
211,80
0,12 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-06-01
98,65
0,06 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-06-01
128,52
-0,09 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-06-01
133,90
-0,21 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-06-01
147,64
-0,36 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?