Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-21
89,35
94,05
-1,39
-1,53
2,22
6,03
-9,41
-6,74
-2,02
-12,28
-15,99
x
2020-05-21
212,11
223,27
-0,30
-0,15
4,21
12,61
2,42
22,49
30,67
16,99
36,57
x
2020-05-21
94,50
99,47
-0,20
-0,22
3,37
4,17
-18,74
-16,02
-12,99
-19,70
-22,63
x
2020-05-21
108,07
113,76
-0,15
-0,14
3,57
5,21
-17,96
-12,97
-8,04
-17,69
-16,75
x
2020-05-21
146,82
149,82
-0,14
-0,10
-0,33
0,05
2,90
3,23
5,70
8,52
11,27
x
2020-05-21
96,79
100,30
-0,05
-0,05
1,38
4,22
-9,07
-10,16
-12,44
-22,47
-18,83
x
2020-05-21
128,34
128,34
-0,02
-0,02
0,02
0,18
0,41
0,66
1,67
3,08
5,60
x
2020-05-21
133,66
136,39
0,02
0,01
0,11
0,56
-0,80
-0,37
0,42
1,94
3,11
x
2020-05-21
116,00
120,83
0,15
0,13
3,28
5,76
-4,27
4,48
7,19
-0,79
3,54
x
2020-05-21
108,56
114,27
0,84
0,77
3,20
6,82
-18,31
-8,63
-10,97
-21,16
-18,52
x

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-05-21
89,35
-1,53 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-21
212,11
-0,15 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-05-21
94,50
-0,22 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-05-21
108,07
-0,14 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-21
146,82
-0,10 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-21
96,79
-0,05 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-21
128,34
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-21
133,66
0,01 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-05-21
116,00
0,13 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-05-21
108,56
0,77 %
Kategoria A1
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-21
89,35
89,35
-1,38
-1,53
2,22
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
212,11
212,11
-0,30
-0,14
4,21
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
94,43
94,43
-0,25
-0,26
3,29
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
108,00
108,00
-0,17
-0,16
3,51
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
146,83
146,83
-0,14
-0,10
-0,33
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
96,74
96,74
-0,05
-0,05
1,33
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
128,35
128,35
-0,01
-0,01
0,02
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
133,67
133,67
0,02
0,01
0,12
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
115,98
115,98
0,11
0,10
3,25
-
-
-
-
-
-
x
2020-05-21
108,45
108,45
0,71
0,66
3,09
-
-
-
-
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-05-21
89,35
-1,53 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-21
212,11
-0,14 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-05-21
94,43
-0,26 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-05-21
108,00
-0,16 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-21
146,83
-0,10 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-21
96,74
-0,05 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-21
128,35
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-21
133,67
0,01 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-05-21
115,98
0,10 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-05-21
108,45
0,66 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-21
89,70
-
-1,40
-1,54
2,22
6,04
-9,40
-6,85
-2,51
-
-16,29
x
2020-05-21
216,58
-
-0,30
-0,14
4,22
12,69
2,66
23,15
32,37
-
-
x
2020-05-21
96,52
-
-0,21
-0,22
3,38
4,26
-18,54
-15,56
-11,84
-
-
x
2020-05-21
110,85
-
-0,15
-0,14
3,59
5,29
-17,76
-12,51
-6,81
-
-
x
2020-05-21
147,94
-
-0,14
-0,09
-0,32
0,09
3,03
3,49
6,23
-
-
x
2020-05-21
99,29
-
-0,05
-0,05
1,41
4,34
-8,73
-9,46
-10,93
-
-
x
2020-05-21
128,93
-
-0,02
-0,01
0,02
0,21
0,48
0,81
1,99
-
6,22
x
2020-05-21
134,46
-
0,02
0,02
0,12
0,59
-0,70
-0,16
0,82
-
3,26
x
2020-05-21
119,82
-
0,16
0,13
3,29
5,87
-3,96
5,23
9,10
-
-
x
2020-05-21
110,35
-
0,84
0,78
3,22
6,91
-18,11
-8,12
-9,79
-
-
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-05-21
89,70
-1,54 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-21
216,58
-0,14 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-05-21
96,52
-0,22 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-05-21
110,85
-0,14 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-21
147,94
-0,09 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-21
99,29
-0,05 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-21
128,93
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-21
134,46
0,02 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-05-21
119,82
0,13 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-05-21
110,35
0,78 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-21
89,35
-
-1,39
-1,53
2,22
6,03
-9,41
-6,74
-2,02
-12,28
-
x
2020-05-21
98,66
-
-0,21
-0,21
3,38
4,26
-18,52
-15,52
-11,75
-16,99
-
x
2020-05-21
149,03
-
-0,14
-0,10
-0,33
0,10
3,05
3,54
6,34
9,83
-
x
2020-05-21
112,98
-
-0,09
-0,08
3,64
5,35
-17,70
-12,41
-6,69
-14,87
-
x
2020-05-21
129,32
-
-0,02
-0,02
0,02
0,22
0,49
0,82
1,99
3,71
-
x
2020-05-21
222,96
-
-0,01
0,00
4,85
13,39
3,31
23,97
33,31
21,66
-
x
2020-05-21
101,56
-
0,01
0,01
1,47
4,41
-8,66
-9,36
-10,79
-19,45
-
x
2020-05-21
135,39
-
0,02
0,01
0,12
0,59
-0,67
-0,12
0,92
2,97
-
x
2020-05-21
121,99
-
0,23
0,19
3,36
5,95
-3,88
5,35
9,12
3,15
-
x
2020-05-21
113,44
-
0,93
0,83
3,28
6,97
-18,05
-8,03
-9,66
-18,46
-
x

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-05-21
89,35
-1,53 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-05-21
98,66
-0,21 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-21
149,03
-0,10 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2020-05-21
112,98
-0,08 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-21
129,32
-0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-21
222,96
0,00 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-21
101,56
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-21
135,39
0,01 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-05-21
121,99
0,19 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2020-05-21
113,44
0,83 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-21
93,32
-
-1,45
-1,53
2,23
6,08
-9,27
-6,46
-1,43
-11,23
-14,46
x
2020-05-21
236,70
-
-0,32
-0,14
4,24
12,77
2,85
23,60
33,31
22,39
46,81
x
2020-05-21
105,22
-
-0,22
-0,21
3,40
4,31
-18,40
-15,26
-11,22
-15,99
-16,82
x
2020-05-21
120,34
-
-0,17
-0,14
3,60
5,34
-17,62
-12,20
-6,18
-13,90
-10,52
x
2020-05-21
152,61
-
-0,15
-0,10
-0,32
0,12
3,13
3,70
6,66
10,50
14,32
x
2020-05-21
107,41
-
-0,05
-0,05
1,42
4,38
-8,61
-9,19
-10,39
-18,70
-12,75
x
2020-05-21
131,21
-
-0,02
-0,01
0,03
0,22
0,55
0,92
2,20
4,14
7,23
x
2020-05-21
138,98
-
0,03
0,02
0,13
0,63
-0,58
0,08
1,33
3,77
5,91
x
2020-05-21
130,23
-
0,17
0,13
3,31
5,93
-3,80
5,59
9,70
4,33
12,05
x
2020-05-21
120,84
-
0,92
0,77
3,23
6,97
-17,97
-7,80
-9,16
-17,53
-12,43
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-05-21
93,32
-1,53 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-21
236,70
-0,14 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-05-21
105,22
-0,21 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-05-21
120,34
-0,14 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-21
152,61
-0,10 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-21
107,41
-0,05 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-21
131,21
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-21
138,98
0,02 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2020-05-21
130,23
0,13 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-05-21
120,84
0,77 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2020-05-21
212,12
-
-0,30
-0,14
4,21
12,62
2,43
22,50
30,67
16,99
36,58
x
2020-05-21
94,50
-
-0,20
-0,22
3,37
4,17
-18,74
-16,02
-12,99
-19,70
-22,63
x
2020-05-21
146,82
-
-0,14
-0,10
-0,33
0,05
2,90
3,23
5,70
8,52
11,27
x
2020-05-21
96,79
-
-0,05
-0,05
1,38
4,22
-9,07
-10,16
-12,44
-22,47
-18,83
x
2020-05-21
128,34
-
-0,02
-0,02
0,02
0,18
0,41
0,66
1,67
3,08
5,60
x
2020-05-21
133,66
-
0,02
0,01
0,11
0,56
-0,80
-0,37
0,42
1,94
3,11
x

 

Jednostki uczestnictwa kategorii Z nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Subfundusz Selective Equity
2020-05-21
212,12
-0,14 %
AXA Subfundusz Akcji
2020-05-21
94,50
-0,22 %
AXA Subfundusz Obligacji
2020-05-21
146,82
-0,10 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2020-05-21
96,79
-0,05 %
AXA Ostrożnego Inwestowania
2020-05-21
128,34
-0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-05-21
133,66
0,01 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?