ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Biuletyn Inwestycyjny świat Czym jest Biuletyn Inwestycyjny Świat?

  • Biuletyn Inwestycyjny Świat AXA bazuje na wiedzy i doświadczeniu zarządzających i ekonomistów AXA Investment Managers, globalnej spółki AXA zajmującej się zarządzaniem aktywami
  • Przedstawia (w cyklu miesięcznym) informacje dotyczące globalnej alokacji aktywów z podziałem na odpowiednie klasy aktywów (akcje, obligacje itd.) jak i obszar geograficzny.

 

Legenda

Fundusze inwestycyjne klasy aktywów o tendencji spadkowej

Fundusze inwestycyjne

klasy aktywów z perspektywą wzrostu
Fundusze inwestycyjne neutralne klasy aktywów
Fundusze inwestycyjneFundusze inwestycyjne Znak oznacza zmianę sygnału oraz informuje, że taki sygnał został wygenerowany po raz pierwszy w  tym miesiącu
Jak oceniasz
serwis axa.pl?