Dokumenty

Dokumenty produktowe

Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Inwestycyjny Progres

Tabele opłat i limitów

Tabela opłat i limitów - Plan Inwestycyjny Progres

  

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia - Plan Inwestycyjny Progres

Errata do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Progres o indeksie PIMPN/14/11/03 ("OWU)

oraz do: Tabeli opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Progres o indeksie PIMPNT/16/01/01 ("TOiL") 

 

Regulaminy funduszy

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

 

Wykazy funduszy

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do Planów Inwestycyjnych

 

Formularz rezydencji podatkowej

Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową, oraz w celu aktualizacji danych o rezydencji podatkowej.

Formularz AML i rezydencji podatkowej

Dodatkowe oświadczenia klienta stosowane w ubezpieczeniach inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.

Formularz rezydencji beneficjenta rzeczywistego

Formularz wymagany w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) jako załącznik do Formularza AML i rezydencji podatkowej jeśli klient będący osobą prawną oznaczy w sekcji „Rezydencja podatkowa” status nr 2 (FATCA) lub oświadczy, iż posiada status „Pasywny NFE” (CRS)”.

 

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online