ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

O produkcie Dokumenty

Tabele opłat i limitów

Tabela opłat i limitów Plan Inwestycyjny Optimum

pobierz plik PDF (52 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Optimum

pobierz plik PDF (230 KB)

Regulaminy funduszy

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

pobierz plik PDF (233 KB)

Wykazy funduszy

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do Planów Inwestycyjnych

pobierz plik PDF (75 KB)

Formularz rezydencji podatkowej

Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową, oraz w celu aktualizacji danych o rezydencji podatkowej.

pobierz plik PDF (84 KB)

Formularz AML i rezydencji podatkowej

Dodatkowe oświadczenia klienta stosowane w ubezpieczeniach inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.

pobierz plik PDF (84 KB)

Formularz rezydencji beneficjenta rzeczywistego

Formularz wymagany w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) jako załącznik do Formularza AML i rezydencji podatkowej jeśli klient będący osobą prawną oznaczy w sekcji „Rezydencja podatkowa” status nr 2 (FATCA) lub oświadczy, iż posiada status „Pasywny NFE” (CRS)”.

pobierz plik PDF (58 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?