Notowania UFK

Architektura zamknięta

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-03-30
zachowawczy
127,77
0,03
-0,09
0,20
0,49
1,42
2,73
5,51
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-30
zachowawczy
144,46
0,23
0,31
1,65
1,41
3,82
6,32
10,27
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-30
zachowawczy
131,87
0,13
-2,13
-1,84
-1,50
-0,61
0,66
2,13
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-03-30
127,77
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-03-30
144,46
0,16 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-03-30
131,87
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-03-30
zrównoważony
131,21
0,23
-5,20
-6,06
-4,79
-4,17
-4,61
-2,29
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-03-30
zrównoważony
110,14
0,15
-7,19
-9,55
-7,29
-6,83
-8,77
-6,70
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-03-30
zrównoważony
100,63
1,09
-10,68
-12,21
-9,01
-6,34
-12,58
-8,08
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-03-30
zrównoważony
88,52
0,54
-11,62
-18,78
-17,43
-21,86
-27,44
-24,34
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-03-30
131,21
0,18 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-03-30
110,14
0,14 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-03-30
100,63
1,10 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-03-30
88,52
0,61 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-03-30
agresywny
94,05
-0,61
-19,18
-24,72
-20,58
-25,87
-29,00
-28,59
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-30
agresywny
76,36
0,02
-11,76
-16,91
-13,14
-13,87
-18,18
-16,46
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-30
agresywny
83,72
0,02
-16,81
-26,40
-25,34
-26,47
-26,86
-29,10
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-30
agresywny
94,70
0,09
-17,03
-25,12
-23,27
-23,08
-25,10
-24,13
UFK Lev
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-30
agresywny
42,96
0,26
-33,96
-57,27
-58,78
-63,85
-
-
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-03-30
94,05
-0,64 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Portfel Akcji
2020-03-30
76,36
0,03 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2020-03-30
83,72
0,02 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-03-30
94,70
0,10 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2020-03-30
42,96
0,61 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-30
zachowawczy
101,05
0,70
-5,62
-3,95
-3,59
-0,62
1,77
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-30
zachowawczy
96,72
0,62
-6,44
-5,88
-5,66
-2,45
-2,27
-
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-30
zachowawczy
105,09
0,19
-3,21
-2,48
-2,21
-0,84
0,30
2,86
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-30
101,05
0,70 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-30
96,72
0,65 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-03-30
105,09
0,18 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-03-30
zrównoważony
102,51
0,55
-0,94
3,30
4,09
8,06
1,80
-
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-03-30
zrównoważony
97,73
0,17
-3,74
-3,52
-2,08
-0,95
-1,74
0,24
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-03-30
102,51
0,54 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-03-30
97,73
0,17 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
80,78
1,18
-11,45
-20,92
-14,08
-15,94
-21,06
-19,96
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
87,44
-1,46
-12,20
-18,14
-11,87
-9,53
-8,41
-
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
97,23
-2,27
-10,72
-15,61
-6,46
-5,19
1,05
-
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
80,64
-1,36
-22,11
-26,65
-19,47
-17,69
-16,04
-
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
164,64
4,57
-9,43
-10,37
-3,37
6,79
-0,51
12,46
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-03-30
80,78
1,48 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-03-30
87,44
-1,64 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-03-30
97,23
-2,28 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-30
80,64
-1,66 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-03-30
164,64
2,86 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Gold [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-03-30
agresywny
120,58
-0,98
5,40
7,64
9,49
20,71
-
-
UFK Rynków Surowcowych
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-03-30
agresywny
65,82
-0,86
-19,76
-30,16
-28,10
-29,56
-
-
UFK Gold [PLN]
2020-03-30
120,58
-0,81 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Rynków Surowcowych
2020-03-30
65,82
-1,29 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-30
zrównoważony
54,28
-0,54
-15,27
-13,75
-15,50
-8,25
3,12
-7,92
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-03-30
54,28
-0,99 %
Profil ryzyka: zrównoważony
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?