Notowania UFK

Architektura zamknięta

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-07-06
zachowawczy
128,83
-0,08
0,16
0,88
0,96
1,64
3,25
5,65
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-06
zachowawczy
147,86
-0,09
0,65
2,06
3,89
4,72
8,80
11,74
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-06
zachowawczy
134,68
0,03
0,56
1,98
0,18
0,91
2,54
3,72
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-07-06
128,83
-0,06 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-07-06
147,86
-0,06 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-07-06
134,68
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-07-06
zrównoważony
141,27
0,40
1,08
7,05
0,81
1,94
3,14
3,76
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-06
zrównoważony
123,23
0,67
1,57
10,69
0,72
2,38
2,81
2,40
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-06
zrównoważony
123,99
1,40
4,63
18,91
7,44
13,10
6,47
9,53
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-07-06
zrównoważony
100,12
0,69
0,57
11,17
-8,32
-9,67
-18,26
-16,29
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-07-06
141,27
0,28 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-07-06
123,23
0,55 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-07-06
123,99
1,14 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-07-06
100,12
0,69 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-07-06
agresywny
120,27
1,47
3,12
21,90
-5,58
-5,62
-7,16
-12,03
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-06
agresywny
91,67
0,91
2,44
17,86
-1,04
1,29
-0,33
-2,43
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-06
agresywny
104,00
1,05
0,54
17,37
-9,84
-10,19
-6,54
-14,68
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-06
agresywny
119,72
1,36
1,12
19,80
-6,76
-4,90
-3,01
-7,99
UFK Lev
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-06
agresywny
64,68
1,15
-2,12
30,77
-36,76
-45,82
-
-
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-07-06
120,27
1,24 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Portfel Akcji
2020-07-06
91,67
1,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2020-07-06
104,00
1,02 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-07-06
119,72
1,15 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2020-07-06
64,68
1,81 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-06
zachowawczy
109,21
-0,05
1,48
7,04
3,77
5,10
10,60
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-06
zachowawczy
102,45
0,01
1,06
5,99
-0,33
0,58
4,54
-
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-06
zachowawczy
108,78
0,03
0,67
3,43
0,76
1,32
3,91
5,55
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-07-06
109,21
-0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-07-06
102,45
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-07-06
108,78
0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-06
zrównoważony
109,57
0,37
3,91
5,89
10,20
12,59
11,17
-
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-07-06
zrównoważony
102,57
0,30
1,20
4,94
0,91
2,82
4,61
3,22
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-07-06
109,57
0,34 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-07-06
102,57
0,29 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
101,06
2,71
5,14
20,25
-1,17
4,35
5,10
-3,62
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
105,01
1,68
2,70
21,26
-2,02
3,41
7,71
-
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
121,20
0,25
2,86
27,19
4,36
10,70
19,06
-
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
98,08
0,17
-0,67
20,70
-11,05
-5,17
-1,59
-
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
229,35
4,82
7,79
31,62
23,81
37,93
33,46
49,04
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-07-06
101,06
2,76 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-07-06
105,01
1,63 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-07-06
121,20
0,21 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-07-06
98,08
0,17 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-07-06
229,35
2,15 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Gold [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-07-06
agresywny
127,43
0,00
6,67
1,60
11,37
20,05
-
-
UFK Rynków Surowcowych
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-07-06
agresywny
72,39
-0,08
1,76
3,33
-23,59
-21,08
-
-
UFK Gold [PLN]
2020-07-06
127,43
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Rynków Surowcowych
2020-07-06
72,39
-0,11 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-06
zrównoważony
60,05
-0,03
0,22
9,06
-5,33
-0,05
6,08
6,60
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-07-06
60,05
-0,05 %
Profil ryzyka: zrównoważony
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?