Notowania UFK

Architektura zamknięta

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-09-23
zachowawczy
129,07
-0,05
0,01
0,27
0,99
1,52
3,26
5,34
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-09-23
zachowawczy
148,10
-0,05
-0,08
0,52
2,81
4,11
8,91
11,40
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-23
zachowawczy
135,23
-0,04
0,08
0,70
2,45
1,02
2,68
3,74
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-09-23
129,07
-0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-09-23
148,10
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-09-23
135,23
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-09-23
zrównoważony
142,00
-0,14
-0,46
1,07
10,52
2,97
4,04
3,20
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-09-23
zrównoważony
123,67
-0,20
-0,92
1,32
16,00
3,90
4,03
1,14
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-09-23
zrównoważony
100,56
0,24
-0,25
1,37
19,73
-6,67
-16,02
-17,90
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-09-23
zrównoważony
123,18
-0,13
-2,45
1,68
29,91
11,77
8,67
8,21
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-09-23
142,00
-0,10 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-09-23
123,67
-0,16 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-09-23
100,56
0,24 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-09-23
123,18
-0,11 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-23
agresywny
91,71
-0,25
-1,79
1,69
26,93
3,86
1,42
-5,01
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-23
agresywny
113,70
-0,61
-6,19
-4,32
25,93
-6,94
-6,23
-14,30
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-23
agresywny
99,39
-0,49
-5,77
-3,64
24,16
-10,65
-11,37
-20,83
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-09-23
agresywny
117,07
-0,53
-4,92
-0,99
27,54
-0,99
-7,78
-15,53
UFK Lev
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-23
agresywny
54,63
-0,33
-14,64
-15,08
42,23
-46,24
-
-
AXA - Portfel Akcji
2020-09-23
91,71
-0,27 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-09-23
113,70
-0,53 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2020-09-23
99,39
-0,49 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-09-23
117,07
-0,45 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2020-09-23
54,63
-0,60 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-23
zachowawczy
110,04
0,01
0,14
1,08
11,94
5,28
11,40
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-09-23
zachowawczy
104,04
-0,12
-0,12
1,64
9,00
1,49
6,27
-
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-09-23
zachowawczy
109,49
-0,04
0,00
0,83
5,14
1,94
4,48
5,69
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-09-23
110,04
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-09-23
104,04
-0,12 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-09-23
109,49
-0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-09-23
zrównoważony
114,01
-0,05
2,20
6,12
10,90
15,56
17,13
-
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-09-23
zrównoważony
103,17
-0,11
-0,60
1,16
6,46
3,39
5,52
2,36
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-09-23
114,01
-0,04 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-09-23
103,17
-0,11 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-23
agresywny
98,39
-0,54
-1,77
2,37
29,68
3,67
2,71
-9,94
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-23
agresywny
238,98
1,32
2,51
10,20
63,29
40,38
41,37
45,15
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-23
agresywny
99,85
0,31
-0,47
3,32
32,76
-1,10
-0,36
-
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-23
agresywny
107,23
0,77
-0,95
3,65
31,20
7,05
7,35
-
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-23
agresywny
127,74
1,36
-1,84
6,28
43,85
19,66
18,39
-
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-09-23
98,39
-0,55 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-09-23
238,98
0,56 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-09-23
99,85
0,31 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-09-23
107,23
0,72 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-09-23
127,74
1,08 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Gold [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-09-23
agresywny
128,38
-2,51
-2,68
1,57
10,64
11,86
-
-
UFK Gold [PLN]
2020-09-23
128,38
-1,92 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-23
zrównoważony
59,98
-0,13
2,86
0,64
14,71
-6,88
8,11
9,31
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-09-23
59,98
-0,22 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Rynków Surowcowych
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-09-10
agresywny
70,76
-0,08
-0,73
0,23
-6,02
-22,00
-
-
UFK Rynków Surowcowych
2020-09-10
70,76
-0,11 %
Profil ryzyka: agresywny
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?