Notowania UFK

Architektura zamknięta

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2021-01-21
zachowawczy
129,62
0,01
0,07
0,33
0,50
1,60
2,99
4,92
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-21
zachowawczy
149,64
-0,12
0,24
0,50
1,14
5,77
8,01
11,56
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2021-01-21
zachowawczy
136,14
0,00
0,15
0,46
0,96
1,28
3,02
4,07
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2021-01-21
129,62
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2021-01-21
149,64
-0,08 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2021-01-21
136,14
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2021-01-21
zrównoważony
150,99
-0,08
2,28
5,41
6,29
7,31
11,20
8,08
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2021-01-21
zrównoważony
137,08
-0,10
4,29
9,27
10,37
11,19
17,29
9,31
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2021-01-21
zrównoważony
108,92
0,05
3,55
7,36
7,28
0,63
-4,77
-14,26
AXA - Makroalokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2021-01-21
zrównoważony
135,67
-0,46
5,25
6,16
7,75
14,37
26,28
15,30
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2021-01-21
150,99
-0,05 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2021-01-21
137,08
-0,07 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2021-01-21
108,92
0,05 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makroalokacji
2021-01-21
135,67
-0,34 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-21
agresywny
110,78
-0,10
8,15
17,93
19,43
17,81
26,94
9,48
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-21
agresywny
137,35
-1,96
7,64
18,56
12,54
5,01
12,49
-1,63
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-21
agresywny
115,59
-1,64
6,52
16,52
9,01
-0,68
1,70
-10,80
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2021-01-21
agresywny
141,87
-2,11
10,23
14,38
15,15
9,35
14,69
-0,22
UFK Lev
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-21
agresywny
72,77
-2,87
5,60
41,30
9,48
-27,85
-41,64
-
AXA - Portfel Akcji
2021-01-21
110,78
-0,09 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2021-01-21
137,35
-1,41 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2021-01-21
115,59
-1,40 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-01-21
141,87
-1,47 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2021-01-21
72,77
-3,79 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2021-01-21
zachowawczy
110,52
-0,05
-0,08
0,52
0,66
4,74
11,66
10,81
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-21
zachowawczy
106,68
-0,03
-0,12
2,04
3,47
3,43
9,65
6,71
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-21
zachowawczy
111,22
-0,02
0,34
1,28
1,93
3,00
5,58
6,77
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2021-01-21
110,52
-0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2021-01-21
106,68
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2021-01-21
111,22
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2021-01-21
zrównoważony
126,00
0,09
4,72
8,42
14,96
24,86
31,26
21,68
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2021-01-21
zrównoważony
107,19
-0,07
1,40
2,85
3,76
5,21
9,11
1,24
AXA - Globalnej Makroalokacji
2021-01-21
126,00
0,07 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2021-01-21
107,19
-0,07 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-21
agresywny
126,05
0,47
12,24
21,48
24,30
22,81
36,18
13,93
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-21
agresywny
315,13
0,81
15,61
29,37
36,05
63,03
107,27
67,68
AXA – Akcji Europejskich ESG
 • Dawniej: AXA – Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-21
agresywny
142,77
0,52
17,21
41,12
41,43
28,13
55,05
42,67
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-21
agresywny
127,29
0,37
7,27
14,82
19,00
16,12
38,74
23,62
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-21
agresywny
149,94
2,26
4,64
12,12
19,25
24,75
55,28
48,35
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-01-21
126,05
0,37 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2021-01-21
315,13
0,26 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Akcji Europejskich ESG
2021-01-21
142,77
0,37 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2021-01-21
127,29
0,29 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich
2021-01-21
149,94
1,53 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Gold [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2021-01-21
agresywny
125,39
-0,04
-0,93
-5,19
-3,35
9,27
23,39
-
UFK Gold [PLN]
2021-01-21
125,39
-0,03 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-29
zrównoważony
61,23
0,26
4,92
3,08
11,69
-5,11
8,95
9,01
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-09-29
61,23
0,43 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Rynków Surowcowych
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-09-10
agresywny
70,76
-0,08
-0,73
0,23
-6,02
-22,00
-
-
UFK Rynków Surowcowych
2020-09-10
70,76
-0,11 %
Profil ryzyka: agresywny
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online