Notowania UFK

Architektura zamknięta

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-01-15
zachowawczy
127,51
-0,06
-0,04
0,22
0,56
1,29
3,23
5,78
AXA - Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-15
zachowawczy
141,73
0,11
-0,53
-0,61
0,33
1,88
5,62
9,28
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-15
zachowawczy
134,36
0,00
0,08
0,28
0,66
1,70
2,73
4,47
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
2020-01-15
127,51
-0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji [PLN]
2020-01-15
141,73
0,08 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2020-01-15
134,36
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-01-15
zrównoważony
140,46
-0,07
1,01
1,92
1,43
3,74
0,88
7,16
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-01-15
zrównoważony
122,94
-0,16
1,69
3,42
2,25
5,91
-1,29
8,45
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-01-15
zrównoważony
117,17
-0,25
3,02
6,07
6,74
9,64
0,40
13,15
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-01-15
zrównoważony
108,29
-0,27
0,00
0,56
-0,73
-4,88
-14,29
-6,56
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2020-01-15
140,46
-0,05 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2020-01-15
122,94
-0,13 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2020-01-15
117,17
-0,21 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2020-01-15
108,29
-0,25 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-01-15
agresywny
129,22
-1,32
5,13
11,49
1,33
5,42
-7,12
5,47
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-15
agresywny
93,56
-0,25
3,10
6,37
3,48
8,65
-6,30
9,63
AXA - Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-15
agresywny
116,20
-0,71
4,02
4,04
0,43
3,02
-8,78
6,83
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-15
agresywny
130,16
-0,73
4,76
5,66
3,39
7,42
-5,35
13,56
UFK Lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-15
agresywny
101,94
-1,05
4,38
-0,13
-13,95
-17,61
-
-
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2020-01-15
129,22
-1,01 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2020-01-15
93,56
-0,27 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji [PLN]
2020-01-15
116,20
-0,61 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2020-01-15
130,16
-0,56 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev [PLN]
2020-01-15
101,94
-1,02 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-15
zachowawczy
105,42
0,11
0,59
0,83
1,92
6,47
5,54
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-15
zachowawczy
102,92
0,01
0,61
0,77
1,36
6,00
2,91
-
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-15
zachowawczy
107,91
0,02
0,30
0,45
0,56
2,36
3,60
6,47
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2020-01-15
105,42
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2020-01-15
102,92
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2020-01-15
107,91
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-01-15
zrównoważony
100,01
0,14
1,71
2,23
2,86
4,68
-3,19
-
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-01-15
zrównoważony
101,76
-0,03
0,80
1,78
2,05
3,54
-2,86
4,38
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2020-01-15
100,01
0,14 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2020-01-15
101,76
-0,03 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-15
agresywny
103,59
-0,55
4,28
9,34
6,90
12,04
-4,46
4,05
AXA - Globalny Akcji []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-15
agresywny
108,27
0,08
3,43
9,06
7,06
21,22
6,00
-
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-15
agresywny
118,31
-0,37
5,43
12,70
7,18
26,90
17,35
-
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-15
agresywny
109,98
0,20
2,62
9,75
7,94
22,47
10,27
-
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-15
agresywny
187,90
0,82
5,20
10,98
13,27
27,17
1,04
38,76
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2020-01-15
103,59
-0,53 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji []
2020-01-15
108,27
0,07 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich []
2020-01-15
118,31
-0,31 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2020-01-15
109,98
0,18 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity [PLN]
2020-01-15
187,90
0,44 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Gold (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-01-15
agresywny
114,47
0,69
4,55
3,37
6,83
11,54
-
-
UFK Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-01-15
agresywny
92,89
-0,61
-0,95
2,80
0,31
1,81
-
-
UFK Gold (PLN) [PLN]
2020-01-15
114,47
0,61 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Rynków Surowcowych [PLN]
2020-01-15
92,89
-0,65 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-15
zrównoważony
63,33
0,03
1,05
1,12
4,96
12,91
19,22
5,73
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2020-01-15
63,33
0,05 %
Profil ryzyka: zrównoważony
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?