AXA - BlackRock GF Euro Bond - Fundusz UFK

AXA - BlackRock GF Euro Bond

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-28
114,78
-0,03
-0,03
-0,04
0,92
1,73
5,42
1,67
-
-
AXA - BlackRock GF Euro Bond
Obserwuj
Profil ryzyka:
zachowawczy
2020-09-28
114,78
-0,03 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny zagraniczny
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 100%

Opis funduszu

Jest to fundusz dłużny o zasięgu geograficznym ograniczonym do Europy. Fundusz lokuje minimum 80% aktywów w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie i ratingu na poziomie inwestycyjnym (czyli papiery stabilne, stosunkowo bezpieczne, o mniejszym potencjalnym dochodzie ale i niższym ryzyku).

Benchmark: 100% BBG Barclays Euro Aggregate 500+

Nazwa funduszu źródłowego: BlackRock Global Funds – Euro Bond Fund A2 PLN-hedged

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?