AXA - Europe Emerging - Fundusz UFK

AXA - Europe Emerging

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2017-02-17
479.92
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
AXA - Europe Emerging
Obserwuj
Profil ryzyka:
2017-02-17
479.92
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 66%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-34%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego AXA WF Framlington Europe Emerging, inwestujący co najmniej dwie trzecie środków w akcje spółek rozwijających się krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rosji oraz Turcji. Pozostałe środki inwestowane są w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w Euro, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Europe Emerging ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: MSCI Europe EM 10/40

Nazwa funduszu źródłowego: AXA World Funds - Framlington Europe Emerging

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online