AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek - Fundusz UFK

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-19
252,78
0,98
0,39
-0,72
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek
Obserwuj
Profil ryzyka:
2018-12-19
252,78
0,39 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji małych i średnich spółek rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie małych i średnich spółek wchodzących w skład indeksu Investor MS publikowanego przez GPW w Warszawie. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe (głównie obligacje skarbowe), instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Benchmark: 80% Investor MS + 20% WIBID 6M

Nazwa funduszu źródłowego: Investor Parasol FIO - Investor TOP 25 Małych Spółek

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online