AXA - IPOPEMA Makro Alokacji - Fundusz UFK

AXA - IPOPEMA Makro Alokacji

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
112.5
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji
Obserwuj
Profil ryzyka:
2016-06-29
112.5
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-40%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-100%

Opis funduszu

Fundusz realizuje politykę bezwzględnej stopy zwrotu co oznacza, że celem zarządzających jest osiąganie zysku niezależnie od warunków panujących na rynkach finansowych. Akcje i udziały mogą stanowić do 40% aktywów, a papiery wartościowe (obligacje i bony skarbowe) od 0% do 100%. Inwestycje w walutach obcych mogą stanowić do 34% aktywów funduszu.

Nazwa funduszu źródłowego: IPOPEMA SFIO - Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?