AXA - Schroder Asian Convertible Bond - Fundusz UFK

AXA - Schroder Asian Convertible Bond

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-01-13
664,55
-0,85
-0,13
1,45
7,13
11,23
13,54
-
-
-
AXA - Schroder Asian Convertible Bond
Obserwuj
Profil ryzyka:
zrównoważony
2021-01-13
664,55
-0,13 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz papierów dłużnych azjatyckich
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0% - 33%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 67% - 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w obligacje zamienne emitowane przez przedsiębiorstwa w Azji z wyłączeniem Japonii. Obligacje zamienne są obligacjami korporacyjnymi z wbudowaną możliwością zamiany na akcje emitenta w dowolnym momencie do daty wykupu. Łączą one w sobie cechy tradycyjnych obligacji z potencjałem partycypacji we wzrostach kursu akcji emitenta.

Benchmark: Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index

Nazwa funduszu źródłowego: Schroder International Selection Asian Convertible Bond A1 PLN Hedged

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online