AXA - Templeton BRIC - Fundusz UFK

AXA - Templeton BRIC

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
6.95
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
AXA - Templeton BRIC
Obserwuj
Profil ryzyka:
2016-06-29
6.95
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 67%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-33%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim (min. 2/3 aktywów) w akcje spółek zarejestrowanych lub mających główną siedzibę w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach (także w Hongkongu i Tajwanie), czyli tzw. krajach BRIC. Część środków fundusz może inwestować w obligacje. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut.

Benchmark: 100% MSCI BRIC Index

Nazwa funduszu źródłowego: Franklin Templeton Investment Funds - Subfundusz Templeton BRIC Fund

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online