Emerging Markets - Fundusz UFK

Emerging Markets

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-01-16
88,46
-0,02
-0,02
-0,49
0,06
1,47
-4,23
-10,51
-
-
Emerging Markets
Obserwuj
Profil ryzyka:
2019-01-16
88,46
-0,02 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-10%

Opis Funduszu:

Fundusz Akcji rynków wschodzących. Modelowo fundusz inwestuje większość swoich środków w kontrakty terminowe oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy Grupy AXA, których celem jest inwestowanie w spółki (lub inne instrumenty finansowe), których siedziba lub przeważająca część działalności mieści się na terenie tzw. Krajów rynków wschodzących.

Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku

Nazwa funduszu źródłowego:

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online