Aktualności

Wszystko o AXA OFE

Jaka jest wysokość składki emerytalnej i jaka jej część jest odprowadzana do OFE?

Jeśli ubezpieczony podejmuje decyzję o pozostawieniu całej składki w ZUS, składka emerytalna wynosząca 19,52% wynagrodzenia dzielona jest w następujący sposób: 12,22% trafia na konto ubezpieczonego w ZUS (I filar emerytalny), a 7,3% trafi na subkonto ZUS (II filar emerytalny).

Jeśli ubezpieczony podejmuje decyzję o odprowadzeniu części składki do OFE, wówczas 12,22% składki emerytalnej trafia na konto ubezpieczonego w ZUS, 4,38% przekazywane jest na subkonto ZUS, a 2,92% na rachunek w OFE.


Dlaczego warto być członkiem OFE?

Jeśli zdecydowałeś się kontynuować przekazywanie części Twojej składki emerytalnej do OFE wówczas Twoje przyszłe świadczenie emerytalne budowane jest z dwóch źródeł tzn. z OFE i ZUS. Dzięki temu proces oszczędzania na przyszłą emeryturę podlega dywersyfikacji, co podnosi bezpieczeństwo Twojej przyszłej emerytury. Wskutek takiej decyzji dwie instytucje, a nie tylko jedna, będą miały wpływ na ostateczną wysokość Twojej przyszłej emerytury.

Dzięki Twoim składkom Otwarty Fundusz Emerytalny wpływa na poziom wzrostu gospodarczego poprzez inwestowanie w realną gospodarkę czyli m.in. akcje wyselekcjonowanych polskich spółek. Ostatecznym efektem tego procesu mogą być atrakcyjne stopy zwrotu, które należy rozpatrywać w długim horyzoncie czasu. Należy pamiętać też o tym, że środki zgromadzone na koncie członka OFE podlegają dziedziczeniu.

Środki trafiające do ZUS nie są inwestowane, lecz przeznaczane na bieżącą wypłatę świadczeń emerytalnych. Podlegają one rocznej waloryzacji o wskaźnik, uzależniony od wysokości inflacji oraz zmian na rynku płac. Środki zapisywane na specjalnym subkoncie, czyli w II filarze ZUS, są także waloryzowane i podlegają dziedziczeniu.


W jaki sposób OFE inwestują składki emerytalne?

Składki emerytalne Klientów OFE inwestują przede wszystkim na rynkach kapitałowych (głównie w akcje). Po zmianach w systemie emerytalnym nie można inwestować składek w obligacje Skarbu Państwa ani w inne instrumenty dłużne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa.


Jakie opłaty są pobierane od składek?

Maksymalna wysokość opłaty od składek pobierana przez OFE to 1,75%. Opłata pobierana jest w formie potrącenia od kwoty wpłaconych składek.


Kto będzie wypłacał mi emeryturę?

Wypłatą całości emerytury zajmie się ZUS. Na 10 lat przed przejściem na emeryturę rozpocznie się stopniowe przekazywanie środków przyszłego emeryta z OFE do ZUS. W tym okresie ZUS nie będzie już przekazywał środków do OFE.


Co to jest okno transferowe?

Jest to czas, w którym można zmieniać decyzję podjętą w 2014 r. o tym gdzie wpływają składki emerytalne (tylko do ZUS albo zarówno do ZUS i OFE). Okna transferowe trwają od kwietnia do lipca (pierwsze okno miało miejsce w 2014 r., kolejne w 2016 r., a następne będą się odbywały cyklicznie co 4 lata). W tym czasie osoby które wcześniej zdecydowały o przekazywaniu składek wyłącznie do ZUS, bądź do ZUS oraz OFE będą miały możliwość zmiany decyzji, wysyłając do ZUS „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zaewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online