AXA - PKO Obligacji Długoterminowych - Fundusz UFK
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-05
213,28
0,02
0,01
0,20
0,19
0,68
0,89
2,19
7,57
7,47
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych
Obserwuj
2018-12-05
213,28
0,01 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w długoterminowe polskie obligacje i bony skarbowe. Pozostałe środki mogą być lokowane w inne instrumenty dłużne (np. obligacje miejskie i przedsiębiorstw będące przedmiotem oferty publicznej). Łączny udział instrumentów dłużnych w portfeli wynosi min. 66%. Fundusz może udzielać krótkoterminowych pożyczek (do 6 miesięcy).

Benchmark: 100% Merrill Lynch Polish Government Bonds

Nazwa funduszu źródłowego: PKO Parasolowy - FIO PKO Obligacji Długoterminowych

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?