AXA - Quercus Agresywny - Fundusz UFK
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

AXA - Quercus Agresywny

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-05
142,58
-0,01
-0,01
2,07
0,81
-2,56
-15,27
-24,47
-16,18
-10,62
AXA - Quercus Agresywny
Obserwuj
2018-12-05
142,58
-0,01 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji polskich uniwersalnych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 50%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-50%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje min. 50% środków w akcje (głównie spółek notowanych na GPW, w mniejszym stopniu w wyceniane na rynku New Connect oraz na rynkach zagranicznych). Akcje spółek zagranicznych mogą stanowić do 50% aktywów funduszu. Do 50% środków może być inwestowane w polskie lub zagraniczne obligacje i inne instrumenty dłużne. Do 10% środków może być lokowane w j.u. lub tytuły uczestnictwa innych funduszy (polskich i zagranicznych).

Benchmark: 100% WIG

Nazwa funduszu źródłowego: Quercus Parasolowy SFIO – Subfundusz Quercus Agresywny

 

 

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?