ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Główne założenia PPK

Główne założenia PPK

Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych będą gromadzić środki, które wykorzystają na emeryturze. Poznaj założenia programu z punktu widzenia pracownika i pracodawcy.

Więcej
Kalkulator PPK

Kalkulator PPK

Sprawdź wysokość wpłat pracownika i pracodawcy. Policz przyszłe oszczędności w PPK. Zobacz, co zmienia zwiększenie wysokości wpłat lub wydłużenie czasu inwestycji.

WIĘCEJ
Q&A

Q&A

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące PPK.

Więcej
Jak oceniasz
serwis axa.pl?