Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Szybko, sprawnie i bezpiecznie -
przystąp do PPK Online

Pomożemy na każdym etapie wdrożenia PPK w Twojej firmie.
Zapewnimy również kompleksową opiekę w trakcie trwania programu.

Jak zawrzeć umowę PPK w AXA?

1

Wypełnij dane
w formularzu online

Dane dotyczą zawierania umów o:

 • zarządzanie PPK
 • prowadzenie PPK
 • regulamin
Zamknij

Umowa o zarządzanie PPK
umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową.

Umowa o prowadzenie PPK
umowa zawarta przez pracodawcę, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Regulamin
załącznik do umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

2

Odbierz dane
do logowania

Na adres e-mail osób obsługujących
i administrujących PPK wyślemy wiadomości
z danymi do logowania w aplikacji do obsługi PPK.

3

Ciesz się obsługą
PPK online

Terminowo naliczaj wpłaty, rejestruj nowych
pracowników oraz archiwizuj dokumentację
PPK - wszystko to zrobisz online!

Poznaj ofertę PPK w AXA TFI

Wybierz pewnego partnera

Jedna z 5 instytucji finansowych najczęściej wybieranych przez pracodawców w pierwszej fazie programu PPK.

Profesjonalny zespół zarządzających, doświadczenie w inwestowaniu także na rynkach zagranicznych i wyróżniające się wyniki inwestycyjne.
Sprawdź w notowaniach subfunduszy PPK.

Wielokrotnie wyróżniane produkty inwestycyjne, m.in. IKZE i IKE na podium w rankingach Analiz Online za rok 2019 -wyróżnione za niskie koszty, bogatą ofertę fundusze i wysoką efektywność zarządzania.
Więcej o nagrodach na stronie 7 i 24 oferty.

Zadbaj o interes pracowników

Obniżone w stosunku do maksymalnych opłaty za zarządzanie.
Więcej na stronie 12 oferty.

Funkcjonalny serwis online oraz wsparcie konsultantów na infolinii dla uczestników PPK.

Dodatkowe korzyści dla uczestników PPK: zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkania i podróżne i program AXA Benefit.
Więcej na stronie 20 oferty.

5 miejsce
wśród pracodawców
w pierwszej fazie PPK

Zobacz, jak wspieramy pracodawców w obsłudze

Wsparcie specjalistów z zespołu ds. obsługi PPK – zapewniamy opiekę i bieżące wsparcie we wdrożeniu programu i w czasie jego trwania.

Komplet dokumentów do zarządzania PPK w firmie – udostępniamy formularze, deklaracje i wnioski. Istnieje możliwość elektronicznej obsługi wniosków.

Materiały i narzędzia do informowania pracowników o PPK – udostępniamy materiały edukacyjne, ulotki, filmy, szkolenia e-learning, infolinię.

Prosty i wygodny system do zarządzania deklaracjami,
wpłatami i listą uczestników – trzy sposoby

Ułatwiamy integrację systemów kadrowo-płacowych (ERP) z systemami AXA TFI S.A. poprzez API.

Obsługa PPK przez import plików w aplikacji AXA TFI, którą udostępnimy pracodawcy.

Firmom, które nie posiadają oprogramowania ERP lub zdecydują się na obsługę programu PPK we własnym zakresie, udostępniamy pomocne narzędzia.

AXA TFI współpracuje z firmami Comarch i Sage w zakresie integracji systemu PPK AXA z systemami ERP.

Mogą one komunikować się z systemami AXA TFI, aby maksymalnie usprawnić obsługę programu PPK.

Więcej


Kontakt

Formularz dla pracodawców zainteresowanych ofertą PPK w AXA TFI lub zagadnieniami związanymi z PPK?
Zamknij

Proszę podać nazwę firmy lub NIP

?
Zamknij

Proszę podać NIP w postaci XXXXXXXXXX lub nazwę firmy

* pole obowiązkowe

Zgoda na kontakt z doradcą AXA

Zamknij

Podając powyższe dane wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny z Doradcą AXA lub na otrzymanie oferty PPK na podany adres email.
Wyrażoną zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa jednak na prawidłowość przetwarzania danych, które miało miejsce, zanim zgoda została wycofana.

Kontakt dla pracodawców

Kontakt dla pracodawców, którzy podpisali umowę o zarządzanie PPK z AXA TFI

22 541 77 87

ppk.obsluga@axa.pl

Kontakt dla pracodawców zainteresowanych ofertą PPK w AXA TFI lub zagadnieniami związanymi z PPK

22 555 07 00

ppk@axa.pl


Jakie sprawy załatwisz na infolinii

Dzwoniąc na infolinię uzyskasz pomoc w przypadku:

 • problemów z logowaniem do rachunku PPK,
 • problemów z działaniem serwisu PPK,
 • prośby o powtórną wysyłkę maila/sms z hasłem lub loginem.

 

Ponadto bez przeprowadzania autoryzacji osoby dzwoniącej konsultant infolinii udziela:

 • ogólnych informacji na temat AXA TFI, funduszy, akcjonariusza, depozytariusza,
 • informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszy,
 • zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • informacji o zasadach uczestnictwa w PPK, w tym o możliwościach składania zleceń,
 • informacji o wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa poszczególnych funduszy,
 • innych informacji zamieszczonych w prospektach informacyjnych funduszy,
 • informacje o obowiązujących opłatach związanych z uczestnictwem,
 • informacje na temat zasad składania i rozpatrywania reklamacji,
 • wyjaśnień dotyczących treści potwierdzeń; które będą udostępniane klientom, np. zestawienia roczne.

 

Po pełnej identyfikacji (podaniu numeru uczestnika, imienia i nazwiska, wybranych cyfr z kodu PIN) uczestnik PPK może uzyskać m.in.:

 • potwierdzenie realizacji zlecenia, z podaniem daty wyceny, kwoty, liczby jednostek,
 • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na który przekazane zostały środki tytułem odkupienia jednostek uczestnictwa,
 • potwierdzenie danych osobowych i adresowych,
 • podanie szczegółów umów przypisanych do uczestnika,
 • wyjaśnienia, w ramach którego pracodawcy prowadzone jest uczestnictwo, o które pyta uczestnik,
 • potwierdzenie wysokości pobranego podatku.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online