Dobrze mieć plan na przyszłość

Kto wpłaca na PPK i ile?

Kto wpłaca na PPK i ile?

Na rachunek uczestnika PPK wpłat dokonują pracodawca, pracownik i Skarb Państwa.

 

* Minimum 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku to 2700 zł za miesiąc), a pracownik złoży wniosek o obniżenie wysokości wpłaty. Minimalna podstawowa wpłata pracodawcy pozostaje na poziomie 1,5%. Wpłaty finansowane przez pracownika są potrącane z opodatkowanego wynagrodzenia.

 

Jak wyliczana jest wpłata?

Wpłaty pracodawcy i pracownika wyliczane są jako wskazany procent od wynagrodzenia brutto pracownika. Wpłata pracownika pobierana jest z wynagrodzenia netto. Pracodawca nalicza wpłaty zarówno za siebie, jak i za pracownika i wpłaca na rachunek PPK. Jeśli pracownik zarabia np. 4500 zł brutto, to wpłata podstawowa pracownika wyniesie 90 zł miesięcznie, a pracodawcy – 67,50 zł.

 

Koszty i składki na ZUS

Wpłata podstawowa pracodawcy nie będzie wliczana do podstawy wynagrodzenia, od której naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne. Co więcej, koszty prowadzenia PPK stanowić będą dla pracodawcy koszty uzyskania przychodu.

 

ZADAJ PYTANIE


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online