ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Dobrze mieć plan na przyszłość

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe powstają, aby wspierać osoby pracujące w długoterminowym gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności na emeryturę. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Jakie są najważniejsze założenia PPK?

  • To powszechny system, w którym gromadzone na indywidualnych rachunkach PPK środki mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu.
  • Udział w systemie jest obowiązkowy dla pracodawców, ale jednocześnie dobrowolny dla osób zatrudnionych. Zapisy będą automatyczne, ale pracownik może z programu zrezygnować.
  • Rachunek PPK uczestnika zasilany jest wpłatami z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy oraz z Funduszu Pracy. Konto prowadzi instytucja finansowa wybrana przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami.

 

ZADAJ PYTANIE       KALKULATOR PPK

Przeczytaj artykuły o zasadach działania PPK

PPK na ratunek przyszłym emerytom

PPK na ratunek przyszłym emerytom
 

Więcej
Jak wyglądają PPK z punktu widzenia pracodawcy

Jak wyglądają PPK z punktu widzenia pracodawcy

Więcej
Fundusze w ramach PPK – dobrze dopasowane do celu

Fundusze w ramach PPK – dobrze dopasowane do celu

Więcej

Informacje zostały opracowane na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 r.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?