Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Zamów bezpłatny kontakt

Podajesz numer telefonu i zgadzasz się na otrzymywanie smsów z informacjami handlowymi od AXA. Jeżeli nie chcesz ich otrzymywać, odznacz pole poniżej.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA PTE S.A. i AXA Polska S.A., z siedzibami w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA w celach marketingowych i statystycznych.

Ważne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych...
Zamknij

Do podmiotów Grupy AXA należą: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Udostępnienie danych osobowych wymienionym podmiotom jest dobrowolne. Udostępnienie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji czynności objętych zgodami. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do: wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.


Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Aktualnie oferujemy IKZE w AXA TFI. Zapoznaj się z naszą propozycją.

Poniższe informacje dotyczą osób, które już posiadają IKZE w AXA Życie.

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa

Oszczędzając z IKZE w AXA co roku możesz uzyskać nawet 1557 zł zwrotu podatku. Sprawdź jak to zrobić.

 

Więcej
Kalkulator emerytalny IKZE

Kalkulator emerytalny IKZE

Oblicz wysokość swojej przyszłej emerytury z IKZE w AXA i poznaj korzyści z inwestowania pełnego limitu.

Więcej
Dlaczego warto

Po pierwsze:
Powiększasz swój kapitał emerytalny i płacisz niższy podatek. Zobacz jak to działa.

Jak to działa?

Po drugie:
AXA zapewni Ci prywatną rentę, która będzie dodatkowym wsparciem finansowym oprócz renty z ZUS w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
W wyniku nieszczęśliwego wypadku otrzymasz prywatną, miesięczną rentę w wysokości odpowiednio
500 zł (wariant 1), 1000 zł (wariant 2) lub 2000 zł (wariant 3).

Wykres

Ponadto:

  • zgromadzone przez Ciebie środki podlegają dziedziczeniu, co oznacza że kapitał zostaje w rodzinie,
  • na bieżąco zarządzasz swoimi oszczędnościami na koncie on-line,
  • inwestujesz w ramach 6 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) o różnym profilu inwestowania,
  • Grupa AXA to ekspert w dziedzinie zarządzania środkami na przyszłą emeryturę ponad 1 miliona Polaków.

Jak to działa

Pamiętaj, że to właśnie małe kwoty budują duży kapitał.

Zobacz, jak duży kapitał możesz zgromadzić dzięki systematycznemu oszczędzaniu.

Wykres

Wpłacając w ciągu roku kalendarzowego kwotę minimalną 960 zł (12 x 80 zł wpłaty na IKZE z miesięcznej składki 99,90 zł), możesz zgromadzić przez 30 lat kapitał w wysokości 93 634 zł. Wówczas, począwszy od 65-go roku życia możesz otrzymywać od AXA 780 zł miesięcznej emerytury przez 10 lat.

Lecz co się stanie gdy wykorzystasz pełny limit?

Wpłacając rocznie na IKZE maksymalnie 5115,60 zł (jest to limit ustanowiony ustawowo), możesz zgromadzić przez 30 lat kapitał w wysokości 498 952 zł. Wówczas, począwszy od 65-go roku życia możesz otrzymywać od AXA 4157 zł miesięcznej emerytury przez 10 lat.
Poza tym co roku możesz uzyskać nawet 1637 zł zwrotu z podatku.

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz swoją emeryturę z IKZE w AXA. 

Przykład ilustruje zmianę wartości kapitału zgromadzonego w ramach  IKZE w AXA w kolejnych latach systematycznego wpłacania:

minimalnej rocznej kwoty wpłat na IKZE według OWU, tj. 960 zł oraz 
kwoty maksymalnego limitu wpłat na IKZE według OWU tj. 5115,60 zł, 
przy założeniu stałej rocznej stopy zwrotu w wysokości 7% rocznie (dla funduszy akcyjnych) oraz z uwzględnieniem opłaty wstępnej.

Przedstawiona symulacja nie stanowi zapewnienia lub gwarancji przyszłych zysków. Wyniki inwestycyjne funduszy mogą w znaczący sposób odbiegać od wyników przyjętych na potrzeby symulacji. Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem utraty przynajmniej części środków. Wypłaty z IKZE po osiągnięciu 65 lat opodatkowane są 10% ryczałtową stawką podatku.


 

 


Jak oceniasz
serwis axa.pl?