ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

FAQ - Pytania i odpowiedzi AXA IKZE

Oferta

1.       Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, jest rodzajem dobrowolnego planu emerytalnego, w ramach którego można samodzielnie gromadzić kapitał na dodatkową emeryturę i jednocześnie korzystać z ulgi podatkowej polegającej na możliwości odpisywania wpłat na IKZE od dochodów w rozliczeniu rocznym (PIT). Limit wpłat ogłasza minister pracy i polityki społecznej i jest on równy 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

2.       Ile maksymalnie zmian funduszy może rocznie dokonać klient?

W IKZE w AXA TFI nie ma limitu zmian funduszy, możesz je zmieniać kiedy i jak często chcesz.

3.       Czy środki, które wpłacam na IKZE w AXA TFI są oprocentowane?

Nie są oprocentowane. IKZE w AXA TFI oparte jest o fundusze inwestycyjne, więc za wpłacane pieniądze nabywasz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Twój zysk zależy od zmian cen jednostek uczestnictwa funduszy, które wybierzesz.

4.       Spośród ilu funduszy mogę wybierać mając IKZE w AXA TFI?

Możesz lokować swoje środki w 10 subfunduszach AXA FIO. W 2018 roku planujemy dodanie 6 subfunduszy AXA SFIO oraz 6 funduszy cyklu życia.

5.       Pomiędzy ile funduszy mogę rozdzielić swoje oszczędności na IKZE w AXA TFI?

Obecnie w ofercie jest 10 funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, więc w portfelu możesz mieć maksymalnie 10 funduszy.

6.       Jaka kategoria jednostek oferowana jest w ramach IKZE w AXA TFI?

Kategoria E,  o opłatach za zarządzanie obniżonych nawet o 60% w stosunku do opłat pobieranych na jednostkach podstawowej kategorii A (średnio opłaty na jednostkach E są niższe o 50%).

7.       Który fundusz dostępny w ofercie funduszy w IKZE w AXA TFI jest najbezpieczniejszy?

AXA Lokacyjny charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka. Opis funduszu znajdziesz tutaj.

8.       Jaka jest minimalna kwota nabycia lub zamiany jednostek uczestnictwa?

To 50 zł.


Zakładanie

1.       Co musi zrobić klient by otworzyć IKZE w AXA TFI?

Wypełnić wniosek na stronie www. W procesie rejestracji klient upoważnia Agenta Transferowego do podpisania umowy w jego imieniu – podpisana umowa jest wysyłana klientowi pocztą w celach informacyjnych i archiwizacyjnych, nie ma potrzeby jej odsyłania.

2.       Kto może założyć IKZE w AXA TFI?

Obywatel polski. Małoletni może założyć IKZE w AXA TFI w siedzibie Towarzystwa.

3.       Jestem obywatelem Ukrainy. Mogę założyć IKZE w AXA TFI?

Nie, produkty w AXA TFI za pośrednictwem internetu mogą nabywać polscy obywatele.


Podatki

1.       Jaka kwotę mogą odpisać od dochodu małżonkowie rozliczający się razem?

Każde z małżonków rozliczających się wspólnie ma prawo posiadać IKZE i może na nie wpłacić pełen roczny limit. We wspólnym rozliczeniu małżonkowie mogą więc odliczyć od dochodu nawet 10663,20 zł (2 x 5331,60 zł).

2.       Jestem w drugim progu podatkowym, żona w pierwszym. O ile mniejszy podatek dochodowy zapłacę, jeżeli wpłaciłem 5000 zł i rozliczamy się wspólnie?

Nie ma znaczenia, w którym progu podatkowym jest każde z was. Liczy się wyłącznie stawka podatkowa, jaką płacicie, rozliczając się łącznie. Jeżeli łącznie płacicie 32%-ową stawkę podatkową, to Wasz podatek będzie mniejszy o 32% x wpłata na IKZE. Jeżeli jednak jesteście w pierwszym progu podatkowym, to podatek zmniejszy się o 18% x wpłata na IKZE. Pamiętajcie, że każde z Was ma prawo mieć IKZE i może wpłacić pełen roczny limit. Obie wpłaty możecie odpisać od dochodu w Waszym wspólnym rocznym rozliczeniu podatkowym.

3.       Jakie podatki zapłacę, gdy dokonam zwrotu z IKZE przed nabyciem praw do wypłaty emerytalnej?

Dokonując wypłaty przed nabyciem prawa do wypłaty emerytalnej, wypłacone środki powiększają dochód deklarowany w PIT za dany rok i płacisz podatek zgodnie ze stawką podatku PIT.

4.       Ile wynosi podatek ryczałtowy, który trzeba zapłacić przy wypłacie emerytalnej z IKZE?

10% wypłacanych środków.

5.       Czy zapłacę podatek przy zwrocie, jeżeli nie korzystałem z ulgi podatkowej?

Przy zwrocie i wypłacie emerytalnej płaci się takie same podatki, jak korzystając z ulg. W związku z tym w latach, w których nie osiąga się dochodu, wpłaty na IKZE są mniej korzystne niż w latach, w których ten dochód się uzyskuje.

6.       W jakim przypadku mogę skorzystać z ulgi podatkowej i odpisać wpłatę na IKZE od dochodu?

Jest to możliwe, jeżeli rozliczasz się na jednym z następujących formularzy PIT: PIT-37, PIT 36, PIT-36L lub PIT-28.

7.       Ile wynosi tzw. podatek belki płacony od zysków w IKZE?

W przypadku IKZE nie płaci się tzw. podatku Belki.

8.       Czy gdy dokonam zwrotu z IKZE, muszę zapłacić podatek Belki?

Nie, w przypadku IKZE, nieważne jak wypłacisz z niego pieniądze, tego podatku nie zapłacisz.

9.       Jak udowodnić urzędowi skarbowemu, że wpłaciłem daną kwotę na IKZE?

Na początku każdego roku wyślemy Ci dokument z zestawieniem wpłat, jakich dokonałeś w poprzednim roku kalendarzowym. Dowodem są też potwierdzenia przelewów na nabycie jednostek funduszy oraz potwierdzenia nabycia jednostek, który wysyłamy po każdej transakcji, jakiej dokonasz.

10.   Jestem uposażonym/spadkobiercom i dostałem/odziedziczyłem środki zgromadzone na IKZE. Jaki podatek płacę?

10% od kwoty, jaką wypłacisz. Możesz też przenieść te środki na swoje IKZE i nie płacić tego podatku w momencie wypłaty odziedziczonych środków, a dopiero kiedy sam wypłacisz środki ze swojego IKZE. Środki z IKZE są zwolnione z podatku od spadków i darowizn, 10% ryczałt to jedyny podatek, jaki płacisz dziedzicząc środki z IKZE.

11.   Czy Państwo może mi zabrać oszczędności, jakie zgromadziłem na IKZE, tak jak to zrobili z pieniędzmi w OFE?

Środki na IKZE są własnością prywatną, a III filar, którego częścią jest IKZE, nie ma charakteru systemu publicznego, jak miało to miejsce w przypadku OFE.

12.   Pracuję tylko kilka miesięcy w roku, ile mogę wpłacić na IKZE i ile mogę odpisać od dochodu do opodatkowania?

Możesz wpłacić maksymalną kwotę do pełnego limitu i całą tę kwotę odpisać od dochodu, limit jest taki sam dla wszystkich.

13.   Założyłem IKZE 31 grudnia o 23:47, czy będę mógł odpisać wpłatę od dochodu w PIT już przy najbliższym rocznym rozliczeniu, czy dopiero przy następnym?

Podstawą dla odpisu podatkowego nie jest data założenia IKZE, czy zawarcia umowy, a data dokonania wpłaty. AXA TFI zaliczy wpłatę w roku, w którym zostanie zaksięgowana na rachunku nabyć funduszu inwestycyjnego, który kupiłeś. Przelew, który wysłałeś w końcówce roku (np. 2017), ale został zaksięgowany już w nowym roku (np. 2018), nie zostanie przez nas uwzględniony na rocznym zestawieniu wpłat za pierwszy rok. Nie oznacza to jednak, że nie możesz odpisać tej kwoty od podatku już przy rozliczeniu 2017 roku. Jeżeli na potwierdzeniu przelewu, jakie otrzymasz z banku, będzie data z 2017 urząd skarbowy powinien uznać Twoją wpłatę i odpis podatkowy w 2017. By uniknąć tych nieścisłości i nie narażać się na różne interpretacje urzędów skarbowych sugerujemy jednak dokonywać wpłat najpóźniej w przedostatni dzień roboczy roku, by zostały zaksięgowane w tym samym roku, w którym zostały wysłane. Czy pieniądze zostaną u nas zaksięgowane w tym samym roku, możesz sprawdzić na przykład na stronie www.kiedykasa.pl. Rachunki funduszy AXA FIO znajdują się w Banku Pekao SA. Jeżeli wyślesz przelew w 2017 i odliczysz od podatku w tym roku, a pieniądze zostaną zaksięgowane przez nas w 2018, ograniczysz sobie możliwość wpłacenia pełnego limitu w 2018, gdyż przelew zaksięgowany w 2018 zaliczymy na poczet limitu z tego roku, a wpłaty ponad limit będziemy zwracać na Twój rachunek bankowy.


Wpłata transferowa

1.       Co to jest wpłata transferowa?

Wpłata transferowa ma miejsce, gdy założysz IKZE w AXA TFI, posiadając już IKZE w innej instytucji finansowej i przeniesiesz środki z tamtego IKZE do AXA TFI.

2.       Czy wpłata transferowa będzie mnie coś kosztowała?

AXA TFI nie pobiera opłat przy wpłacie transferowej. Jeżeli jednak masz IKZE w innej instytucji krócej niż 12 miesięcy, może ona pobrać opłatę za wypłatę transferową. Zanim rozpoczniesz transfer, sprawdź to w tabeli opłat i prowizji instytucji, w której masz IKZE!

3.       Jestem klientem AXA Życie, mogę dokonać transferu na IKZE w AXA TFI?

Tak, do AXA TFI można przenieść IKZE z każdej instytucji finansowej.

4.       Co mam zrobić, by przenieść swoje IKZE z instytucji X do AXA TFI?

a.       Zakładasz u nas IKZE przez stronę internetową fundusze.axa.pl i zaznaczasz, że posiadasz IKZE w innej instytucji

b.      W ciągu 3 dni dostaniesz na maila dokument potwierdzający zawarcie umowy o IKZE z AXA TFI

c.       Na stronie instytucji, w której masz IKZE, musisz odszukać formularz wypłaty transferowej. Możesz go też dostać od dystrybutora i w siedzibie instytucji, w której masz IKZE.

d.      Uzupełniony formularz, razem z dokumentem, który otrzymałeś od AXA, wyślij/zanieś do tej instytucji (w formularzu będzie napisane co z nim zrobić).

e.       Gdy przetworzymy transfer, dostaniesz maila z loginem i smsa z hasłem. Może to trwać do 45 dni.

5.       Wpłaciłem w tym roku na IKZE 3000 zł i dokonałem transferu do AXA TFI. Na IKZE w AXA TFI dopłaciłem kolejne 3000 zł. Środki nie zostały zwrócone.

Instytucja, z której przeniosłeś IKZE nie przekazała nam informacji, o tym ile wpłaciłeś w tym roku. Nie oznacza to, że możesz wpłacić więcej niż wynosi limit. W roku dokonania transferu sam musisz pilnować limitu wpłat


Wpłaty

1.       Ile wynosi limit wpłat na IKZE w 2018?

5331,60 zł i jest taki sam dla wszystkich.

2.       Ile kont IKZE można posiadać?

Można posiadać jedno konto IKZE. Jeżeli masz już IKZE, a chcesz założyć IKZE w AXA TFI musisz dokonać wypłaty transferowej z instytucji, w której obecnie posiadasz IKZE i zaznaczyć, że posiadasz IKZE gdzieś indziej podczas zakładania IKZE na stronie fundusze.axa.pl.

3.       Ile wynosi minimalna wpłata na IKZE w AXA TFI?

Minimalne pierwsza i kolejne wpłata to 50zł.

4.       Przez ile czasu może następować wypłata ratalna?

Jeżeli oszczędzałeś co najmniej 10 lat, ty decydujesz przez ile lat będziemy wypłacać ci emeryturę. Jeżeli oszczędzałeś mniej niż 10 lat będziemy wypłacać Ci emeryturę przez tyle lat, ile oszczędzałeś.

5.       Skąd bierze się limit wpłat na IKZE?

Limit ogłasza minister pracy i polityki społecznej i jest on równy 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Nie musisz go sprawdzać, będziemy Cię co roku informować, ile wynosi.

6.       Ile minimalnie musi wpłacać klient IKZE w AXA TFI każdego roku?

Nie ma obowiązku dokonywania wpłat na IKZE w AXA TFI. By dokonać wypłaty emerytalnej musisz dokonać wpłat w dowolnych pięciu latach kalendarzowych. Mogą to być wpłaty nawet w wysokości 50 zł.

7.       Co się stanie, gdy przeleje się na IKZE więcej, niż wynosi limit wpłat na IKZE w danym roku?

Zwrócimy Ci nadwyżkę ponad limit na rachunek bankowy, z którego przelałeś pieniądze.


Opłaty

1.       Ile wynosi opłata za zamknięcie IKZE w AXA TFI w pierwszych 12 miesiącach?

AXA TFI zrezygnowało z pobierania tej opłaty.

2.       Jakie są opłaty związane z posiadaniem IKZE w AXA TFI?

AXA TFI pobiera wyłącznie opłatę za zarządzanie, która obniża wycenę jednostek uczestnictwa funduszy. Nie ma u nas pobieranych przez niektóre instytucje prowadzące IKZE  opłat:

 • Za otwarcie konta
 • Dystrybucyjnej
 • Za prowadzenie konta
 • Za alokację wpłaty
 • Za zamianę funduszy
 • Za zwrot lub transfer w pierwszych 12 miesiącach od założenia IKZE

3.       Jeżeli wpłacę 5000 zł na IKZE w AXA TFI, to za ile zostaną nabyte jednostki uczestnictwa funduszy na moim koncie?

Za 5000 zł, AXA TFI w IKZE nie pobiera opłat za alokację wpłaty, ani opłat dystrybucyjnych.


Wypłata/zwrot/wypłata transferowa

1.       Kiedy mogę wypłacić sobie emeryturę z pieniądze zgromadzonych na IKZE

Po osiągnięciu 65. roku życia i gdy dokonałeś wpłaty w co najmniej 5 latach kalendarzowych.

2.       Czym jest zwrot z IKZE?

Zwrot to rozwiązanie umowy i wypłata wszystkich zgromadzonych środków przed nabyciem praw emerytalnych.

3.       Czym jest wypłata z IKZE?

Wypłata to wypłata środków w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych.

4.       Czym jest wypłata transferowa z IKZE?

Wypłata transferowa to przeniesienie środków do innej instytucji finansowej.

5.       Co się stanie z moimi oszczędnościami na IKZE po mojej śmierci?

Jeżeli zdefiniowałeś osoby uposażone,  zostaną im wypłacone środki w podziale zgodnym z Twoją deklaracją. Jeżeli nie ustanowiłeś uposażonych, środki te trafiają do masy spadkowej i są dziedziczone.

6.       Jak mam dokonać zwrotu/wypłaty/wypłaty transferowej?

Na stronie internetowej AXA TFI znajdziesz odpowiednie formularze. Uzupełnij właściwy i przynieś go do siedziby AXA TFI lub poświadcz notarialnie i do nas wyślij. Z czasem będziemy dodawać obsługę tych formularzy online.


Uposażeni

1.       Kim są uposażeni?

Uposażeni to osoby, które dostaną środki, które zgromadziłeś na IKZE w razie Twojej śmierci

2.       Ilu uposażonych mogę zdefiniować?

Ilu chcesz. Online będzie można dodać ich maksymalnie 5, większą liczbę będziesz musiał zdefiniować na wniosku papierowym. Możliwość dodania uposażonych online będzie dostępna w pierwszym kwartale 2018.

3.       Jak moje środki zostaną podzielone pomiędzy uposażonych?

Sam określasz procent wartości Twojego IKZE, jaki dostanie każdy z nich. Jeżeli tego nie zrobiłeś dostaną równe części. Udziały możesz definiować z dokładnością do pełnych procentów.


Promocja 200 za 2000

1. Ile trzeba wpłacić na IKZE w AXA TFI w czasie trwania promocji, by dostać 200 w prezencie od AXA TFI?

Minimum 2000 zł, ale zachęcamy do wpłacania maksymalnej kwoty 5331,60 zł, gdyż wtedy ulga podatkowa jest największa.

2. Ile bonusu dostanie klient zakładający IKZE w AXA TFI w czasie promocji

200 zł wypłacane w ratach po 100 zł w pierwszym kwartale dwóch kolejnych lat (np. w roku 2019 i 2020)

3. Jakie warunki muszę spełnić, by wziąć udział w promocji?

By wziąć udział w promocji „200 za 2000” musisz:

 1. Założyć IKZE w AXA TFI do końca trwania promocji
 2. Wpisać kod promocyjny uzupełniając wniosek online
 3. Zaakceptować regulamin promocj
 4. Wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną
 5. Wpłacić do końca trwania promocji (aktualnie do końca czerwca 2018 roku)co najmniej 2000 zł

4. Czy mogę wziąć udział w promocji transferując środki z IKZE w AXA Życie?

Tak, promocja dotyczy wszystkich, którzy założą IKZE w okresie promocji i spełnią jej warunki.

5. Zakładam IKZE w AXA TFI w ramach wpłaty transferowej, mogę skorzystać z promocji?

Zdecydowanie tak!

6. Zakładam IKZE w AXA TFI w ramach wpłaty transferowej, co jeżeli mój transfer nie rozliczy się  w okresie promocji

Nic nie szkodzi, jeżeli twój transfer rozliczy się zgodnie z regulaminem IKZE w ciągu 45 dni od złożenia wniosku i jego kwota to co najmniej 2000 zł dostaniesz promocyjne 200 zł.

7. Założyłem IKZE w AXA TFI przed rozpoczęciem promocji 200 za 2000, czy mogę otrzymać 200 zł?

Niestety nie, nie jest to możliwe ze względów prawnych. Pamiętaj, że nawet bez promocyjnych 200 zł IKZE w AXA TFI masz bardzo dobry produkt.

8. Kiedy dostanę swoje 200 zł?

100 zł do końca marca 2019 r., o ile do końca 2018 r. nie rozwiążesz umowy o IKZE z AXA TFI. Drugie 100 zł do końca marca 2020 r., o ile do końca 2019 r. nie rozwiążesz z nami umowy o IKZE.

9. Jak mam odebrać swoje 200 zł?

Jeżeli wpisałeś kod 200za2000 dostaniesz je w jednostkach uczestnictwa funduszu, którego jednostki kupiłeś zawierając umowę o IKZE. Jeżeli podałeś kod od agenta AXA, dostaniesz je przelewem, na rachunek bankowy podany w procesie rejestracji.

10. Dostałem promocyjne 100 zł w jednostkach funduszu. Mogę je sprzedać?

Tak, możesz je sprzedać w dowolnym momencie.

11. Czy muszę zapłacić podatek od 200 zł które dostałem w promocji?

Nie, środki te są zwolnione z podatku.

12. Na moim koncie w AXA TFI pojawił się jakiś rejestr podstawowy i jest tam 100 zł, o co chodzi?

Dzięki rejestrowi podstawowemu możesz kupować i sprzedawać fundusze inwestycyjne AXA, kiedy chcesz. Otworzyliśmy Ci ten rejestr na podstawie pełnomocnictwa które jest udzielane AXA TFI wraz z akceptacją regulaminu promocji 200 za 2000, by wypłacić Twoje 100 zł. Możesz sprzedać jednostki funduszu i wypłacić te pieniądze.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?