Kalkulator ulgi podatkowej


6 272,40 zł
Wybierz wariant składki regularnej w ramach IKZE w AXA:

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kwestię odliczenia wpłat na IKZE od dochodu regulują m.in.: art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz art. 26 ust. 1 pkt 2b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.