AXA - Akcji Spółek Dywidendowych - Fundusz UFK
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

AXA - Akcji Spółek Dywidendowych

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-04-18
102,17
0,55
0,54
0,83
-1,84
-6,84
-6,98
-0,43
5,34
-8,05
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych
Obserwuj
2018-04-18
102,17
0,54 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje min. 70% pozyskanych środków w akcje spółek, które prowadzą działalność w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej (głównie w Polsce, Turcji, Czechach, Rumunii, Bułgarii, Estonii, Słowacji, Słowenii, Austrii, a także na Węgrzech, Litwie i Łotwie). Fundusz może (Do 30% aktywów) inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy (polskich i zagranicznych). Do 80% inwestycji może odbywać się w walucie innej niż PLN.

Benchmark: 30% WIG30 + 15% PX (w PLN) + 10% BUX (w PLN) + 20% ATX (w PLN) + 20% BIST30 (w PLN) + 5% WIBID O/N

Nazwa funduszu źródłowego: AXA FIO - AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?