AXA - FIZ Long-Short Global Strategy - Fundusz UFK

AXA - FIZ Long-Short Global Strategy

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-01-15
956,62
0
0,00
-2,90
-2,13
-
-
-
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy
Obserwuj
2018-01-15
956,62
0 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz stosuje strategię tzw. neutralną rynkowo oraz sektorowo, realizowaną głównie na  płynnych rynkach Europy Zachodniej. Zakłada ona niską zmienność wartości inwestycji oraz bardzo niską korelację z innymi klasami aktywów.

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: AXA FIZ Long-Short Global Strategy

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 29.12.2017

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: 7 – 28 grudnia 2017 r. Uwaga: powyższy termin nie ma zastosowania do nabywania jednostek uczestnictwa UFK AXA - FIZ Long-Short Global Strategy, dla których stosowane są zasady opisane w OWU Plan Inwestycyjny Premium oraz db Invest Premium

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?