Zadzwoń do AXA
Spółki

Spółki

AXA Życie TU S.A.

AXA Życie TU S.A. oferuje ubezpieczenia na życie służące gromadzeniu pieniędzy na przyszłość oraz ochronie przed finansowymi skutkami wydarzeń zagrażających zdrowiu i życiu. Ubezpieczenia na życie można zawierać w formie indywidualnej lub grupowej. Korzystają z nich osoby prywatne oraz firmy działające w Polsce.

Jesteśmy 9. ubezpieczycielem w tym segmencie rynku. Nasz udział rynkowy zwiększył się na koniec 2015 roku do 4,6% z 4,1% w roku poprzednim. Jako Grupa AXA jesteśmy 8. ubezpieczycielem w Polsce. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

AXA Życie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA Życie TU S.A.

Szczegółowe dane o AXA Życie TU S.A.

Polityka informacyjna AXA Życie TU S.A.

Ład korporacyjny AXA Życie TU S.A.

Struktura organizacyjna AXA Życie TU S.A.

AXA TUiR S.A., AXA Direct i AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

AXA TUiR S.A. i AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. funkcjonują w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenia majątkowe obejmują majątek osobisty lub firmowy (np. samochód, mieszkanie, bagaż w podróży, mienie firmy, transport) oraz odpowiedzialność cywilną (osobistą lub zawodową), a także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. w podróży, w domu, w pracy, w szkole, na ulicy). Częścią tych ubezpieczeń są usługi assistance, które realizowane są we współpracy z AXA Assistance. Z ubezpieczeń majątkowych korzystają osoby indywidualne oraz firmy prowadzące działalność w Polsce, jak i międzynarodowe korporacje. AXA Ubezpieczenia TUiR to od 1 grudnia 2015 roku nowa nazwa BRE Ubezpieczenia TUiR, którego 100% akcji AXA przejęła od mBanku w 2015 roku. 30 września 2016 roku AXA Ubezpieczenia TUiR przejęła kolejną firmę ubezpieczeniową, Liberty Ubezpieczenia. AXA połączy wszystkie towarzystwa majątkowe działające w Polsce w jedną spółkę pod szyldem AXA Ubezpieczenia TUiR. 31 października 2016 włączona do niej została firma Avanssur S.A. działająca pod marką AXA Direct. Ostatnim krokiem będzie połączenie z AXA TUiR, co ma nastąpić do końca 2017 roku.

Jesteśmy w tym segmencie 6. ubezpieczycielem z 4,8% udziałem rynkowym po II kwartale 2016 roku. Jako Grupa AXA jesteśmy 8. ubezpieczycielem w Polsce. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

AXA TUiR i AXA Ubezpieczenia TUiR podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA TUiR S.A.

Szczegółowe dane o AXA TUiR S.A.

Polityka informacyjna AXA TUiR S.A.

Ład korporacyjny AXA TUiR S.A.

Struktura organizacyjna AXA TUiR S.A.

Informacje szczegółowe o AXA Direct

Informacje szczegółowe o AXA Ubezpieczenia

Informacje szczegółowe o AXA Assistance

Informacje szczegółowe o integracji Liberty Ubezpieczenia z AXA Ubezpieczenia: https://www.lu.pl/integracja/

Informacje szczegółowe o integracji AXA Direct z AXA Ubezpieczenia https://www.axadirect.pl/integracja/

AXA PTE S.A.

AXA PTE SA zarządza AXA OFE, który jest 5. funduszem emerytalnym pod względem aktywów w zarządzaniu, a w 2014 był najlepszym OFE na rynku pod względem stopy zwrotu. Na koniec 2015 roku zarządzaliśmy aktywami o wartości 9,07 mld zł należącymi do niemal 1,2 mln członków OFE. Jako Grupa AXA jesteśmy 8. ubezpieczycielem w Polsce. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

AXA PTE podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

Wyniki finansowe AXA PTE S.A.

Szczegółowe dane o AXA PTE S.A.

Polityka informacyjna AXA PTE S.A.

Ład korporacyjny AXA PTE S.A.

Struktura organizacyjna AXA PTE S.A.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?