AXA Obligacji, AXA Lokacyjny - dobre wyniki inwestycyjne

Subfundusze dłużne dostępne w ofercie AXA FIO osiągają dobre wyniki inwestycyjne przy zachowaniu rozsądnego poziomu ryzyka.

Na koniec września 2011 roku zarówno w dłuższych jak i krótszych horyzontach inwestycyjnych subfundusze AXA Obligacji oraz AXA Lokacyjny wypracowały wyniki inwestycyjne lepsze od założonych benchmarków. 

AXA Obligacji1M3M6M12M
Subfundusz-0,49%1,03%3,84%3,41%
Benchmark-0,54%0,96%3,65%3,22%
AXA Obligacji1M3M6M12M
Subfundusz0,32%0,97%2,13%3,82%
Benchmark0,29%0,86%1,62%2,99%

Wybierając fundusz dłużny do portfela powinniśmy przede wszystkim mieć na uwadze to czy jest on bezpieczny dla naszych oszczędności. Fundusze dłużne dostępne na polskim rynku różnią się pomiędzy sobą składami portfeli inwestycyjnych i tym samym podejmowanym ryzykiem. Konstruując portfele subfunduszy AXA Obligacji oraz AXA Lokacyjny dbamy przede wszystkim o to aby były to produkty zapewniające rzeczywiste bezpieczeństwo zgromadzonym w nich środkom ale jednocześnie wykorzystujemy okazje rynkowe, które pozwalają na wypracowanie konkurencyjnej stopy zwrotu.

Zapraszamy do zapoznania się z kartami funduszy AXA Obligacji oraz AXA Lokacyjny oraz najnowszym komentarzem dla rynku obligacji przygotowanym przez Pawła Mizerskiego zarządzającego subfunduszami dłużnymi AXA FIO.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online