AXA wprowadzi kartę produktu do polis z UFK

Klienci będą lepiej poinformowani o cechach i ryzykach związanych z tym ubezpieczeniem.

Jarosław Bartkiewicz, prezes AXA Życie podsumowuje: - Uczestniczyliśmy w pracach nad kartą w Polskiej Izbie Ubezpieczeń i będzie ją stosować, bo bardzo ułatwi sprawę informowania klientów i to w sposób nie budzący wątpliwości o głównych cechach ubezpieczenia z UFK. W karcie mowa jest o opłatach, ryzykach związanych z umową i inwestowaniem,  czy rekomendowanym horyzoncie inwestycyjnym. Ponieważ karta będzie pokazywała indywidualną symulację przebiegu wartości ubezpieczenia w czasie, klient będzie umiał też ocenić czy taka polisa jest dobrze dopasowana do jego potrzeb i możliwości finansowych. Jeśli chodzi o termin, to jest to bardzo techniczne zagadnienie wdrożenia karty do naszego systemu połączenia z partnerami, którzy sprzedają ubezpieczenia z UFK. Rozumiemy termin do końca maja 2014 jako rekomendację i oczywiście będziemy się starać wdrażać kartę sukcesywnie i jak najszybciej. Chociaż nie ukrywamy, że jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, bo mamy bardzo szeroką i zróżnicowaną sieci dystrybucji tych ubezpieczeń – własną sieć sprzedaży i partnerów zewnętrznych.

 O szczegółach na temat karty produktu można przeczytać na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online