AXA zawarła kolejne porozumienie z Prezesem UOKiK (dotyczy umów rozwiązanych)

Klienci powyżej 65 roku życia, którzy spełnią warunki porozumienia opisane w tym komunikacie, mogą wnioskować o zwrot części opłat likwidacyjnych, które pobraliśmy w przeszłości, gdy rozwiązywali z nami swoją umowę ubezpieczenia na życie z UFK.

Szanowni Klienci!

informujemy, że zawarliśmy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów porozumienie, na mocy którego zobowiązaliśmy się, że zwrócimy Klientom część opłat pobranych przy rozwiązaniu umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Komu przysługuje zwrot części opłat?

Zwrot przysługuje Klientom, którzy:

  • zawarli po 1 stycznia 2008 r. jedną z niżej wymienionych umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną mając ukończony 61. rok życia
  • i rozwiązali ją przed 1 grudnia 2016 r. mając ukończony 65. roku życia. 

Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot części opłat?

Wypłata zostanie dokonana na wniosek Klienta złożony nie później niż do 1 stycznia 2020 r. włącznie. w tym celu prosimy o kontakt z nami:

  • telefonicznie pod nr telefonu 22 555 00 00 (pon.–pt. 08:00–19:00) lub
  • wysyłając e-mail na adres dok@axa.pl. w temacie wiadomości prosimy wpisać "wniosek o wypłatę UOKiK", a w treści swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego.

Następnie my skontaktujemy się z Państwem, aby dopełnić formalności. 
Szczegółowy wykaz produktów ubezpieczeniowych objętych porozumieniem

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online