Raporty rynku funduszy emerytalnych 2010

Aktualne opracowania o rynku funduszy emerytalnych w Polsce.

Warszawa, 23 czerwca 2010 r.

III Forum Finansowe AXA i IBnGR

23 czerwca w Szkole Głównej Handlowej odbyło się III Forum Finansowe, organizowane przez AXA Polska wspólnie z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele instytucji finansowych, eksperci rynku emerytalnego, pracownicy nauki,  przedstawiciele instytucji publicznych oraz media. Temat spotkania brzmiał: "Gospodarka i czynniki demograficzne a system emerytalny”.

Forum Finansowe jest inicjatywą, podjętą w celu stworzenia przestrzeni dla debaty publicznej na tematy dotyczące finansów osobistych Polaków, w tym ubezpieczeń oraz emerytur. Naszym celem jest wypracowywanie wspólnego stanowiska wszystkich uczestników rynku w obszarach istotnych dla jego funkcjonowania. Tegoroczne Forum zgromadziło wielu ważnych prelegentów, a naszymi gośćmi byli: Minister Michał Boni, szef doradców premiera Tuska oraz Stanisław Kluza, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Minister Boni stwierdził m.in., że Polacy mogą mieć wyższą emeryturę tylko dzięki podwyższeniu efektywności II filara, to oznacza tworzenie subfunduszy emerytalnych dopasowanych strategią inwestycyjną do wieku oszczędzających. Skrytykował również propozycje zmian w systemie emerytalnym przedstawione przez resort pracy, które sprowadzają się do obniżenia składki, czy powrotu do ZUS osób w wieku przedemerytalnym. Przestrzegał przed pospiesznym szukaniem oszczędności w systemie emerytalnym.

Prof. Marek Góra, jeden z twórców reformy emerytalnej  stwierdził m.in., iż OFE są częścią publicznego systemu. Różnice dotyczące ZUS i PTE są drugorzędne w stosunku do jedności całego powszechnego systemu. Przeciwstawianie sobie części systemu oraz manipulowanie proporcjami podziału składki pozbawione jest merytorycznego sensu.

Z kolei dr Agnieszka Chłoń-Domińczak omawiała wpływ gospodarki na system emerytalny. Mówiła m.in., że fundusze emerytalne są inwestorami instytucjonalnymi stabilizującymi sytuację na rynku kapitałowym. Ale też przestrzegała przed problemem starzenia się ludności. Wszelkie bieżące modyfikacje systemu emerytalnego muszą brać pod uwagę zmianę sytuacji demograficznej w przyszłości.

Przewodniczący Stanisław Kluza skupił się na znaczeniu funduszy emerytalnych dla rynku finansowego. Podkreślił stabilizujące znaczenie OFE dla tego rynku. Jego zdaniem benchmarki należy powiązać z systemem kar i nagród dla OFE oraz zabezpieczeniem kapitałowym, gdyby w którymś z funduszy pojawiła się pokusa dokonywania inwestycji obciążonych nadmiernym ryzykiem. Kluza stwierdził również, że istnieje potrzeba ograniczania kosztów towarzystw emerytalnych, zwłaszcza związanych z akwizycją.

Stanowisko ZUS w sprawie emerytur przedstawiła Hanna Zalewska, Dyrektor Departamentu Statystyki.

W III Forum Finansowym uczestniczyło ponad 80 gości. Obecne były wszystkie media, zajmujące się tematyką ekonomiczną. Kolejny raz spotkanie to udowodniło, jak ważnym tematem jest system emerytalny i jak znaczące miejsce ma w polskiej gospodarce.

Poprzednie dwa Fora, poświęcone tematyce emerytalnej, omawiały „Emerytury w kryzysie i konsumenckie prawa do informacji” oraz  "Wielofunduszowość w świetle propozycji zmian systemu emerytalnego”. Kolejne Forum planowane jest w październiku 2010 r.

Raport III Forum Finansowe AXA i IBnGR.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Beata Wójcik
Rzecznik Prasowy
Tel.:  (22) 555 00 75
e-mail: beata.wojcik@axa-polska.pl


Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufało nam 95 milionów Klientów.
W 2009 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 90,1 mld euro oraz 3,6 mld euro zysku.

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, turystyczne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia korporacyjne. Przedstawicielom Grupy AXA w Polsce zaufało do tej pory ponad 1 mln Klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online