Raporty rynku funduszy emerytalnych

Aktualne opracowania o rynku funduszy emerytalnych w Polsce.

Warszawa, 26 marca 2010 r.

We wrześniu 2009 r. i w styczniu 2010 r. odbyły się Fora Finansowe organizowane przez AXA i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Fora Finansowe są z założenia wydarzeniami cyklicznymi, stanowiącymi spotkania eksperckie, które stanowić mają forum wymiany myśli oraz prezentować opinie i ekspertyzy w zakresie wybranych zagadnień gospodarczych.

Załączone raporty - Raport rynku OFE oraz Wielofunduszowość w systemie emerytalnym - stanowiły punkt wyjścia do debaty podczas obu For Finansowych. Zostały opracowane przez ekspertów Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, a także niezależnych specjalistów, którzy reprezentują czołowe instytucje naukowe oraz AXA Polska. Celem tego wielopłaszczyznowego opracowania jest przedstawienie sytuacji na rynku emerytalnym po 10 latach od chwili wprowadzenia reformy emerytalnej oraz wyzwań, które przed nim stoją.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Beata Wójcik
Rzecznik Prasowy
Tel.: 0 (22) 555 00 75
e-mail: beata.wojcik@axa-polska.pl

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online