Zawieszenie wyceny funduszu AXA – Superfund Trend Bis

Z przyczyn niezależnych od AXA Życie TU S.A., z dniem 9 listopada wycena funduszu AXA – Superfund Trend Bis Powiązany została zawieszona.

Szczegóły na ten temat znajdą Państwo w komunikatach: z dnia 10 listopada 2011 r. i 15 listopada 2011 r.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online