Zmiany w zarządzie AXA PTE - Jarosław Herman

Jaroslaw Hermann zrezygnował z funkcji i członkostwa w zarządzie AXA PTE. Jego miejsce ma zając Agnieszka Tober-Buszman.

Rada Nadzorcza AXA PTE podjęła uchwałę powołującą Agnieszkę Tober-Buszman w skład zarządu towarzystwa na dwuletnią kadencję już 26 marca. Agnieszka Tober-Buszman obejmie tę funkcję pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, Jarosław Hermann wrócił do zarządu AXA Polska, pełni też funkcję dyrektora obszaru operacji i IT w AXA.

Agnieszka Tober-Buszman pracuje w AXA od 1995 roku, obecnie na stanowisku dyrektor Operacji i Wsparcia Sprzedaży.

Obecnie w skład zarządu Towarzystwa wchodzą: Robert Garnczarek, pełniący funkcję prezesa oraz dyrektora Pionu Zarządzania Aktywami, a także członek zarządu Paweł Michalik.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online