Wyniki finansowe AXA Życie w 2014 roku

AXA Życie w 2014 roku, na spadającym w tempie 8,3% rynku, zebrała składki o wartości niemal 1,2 mld zł, czyli o niespełna 1% mniej niż w roku poprzednim.

Na spadek złożył się niższy o 2% rdr przypis składki z ubezpieczeń inwestycyjnych oraz o 8% z indywidualnych ubezpieczeń ochronnych. Jednocześnie o 11% rdr wzrósł przypis z ochronnych ubezpieczeń grupowych oraz o 9% rdr ubezpieczeń sprzedawanych w kanale Bancassurance. W związku z ujemną dynamiką sprzedaży dokonaliśmy znacznej restrukturyzacji kosztów operacyjnych, głównie związanych z obsługą biura centralnego oraz placówkami własnej sieci sprzedaży. Jednoczesne podwyższenie zyskowności sprzedaży ubezpieczeń grupowych pozwoliło nam znacznie polepszyć wynik finansowy netto spółki. AXA Życie zwiększyła zysk w 2014 roku liczony w MSR do 18,8 mln zł, czyli o ponad 8 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego oraz poprawiła wynik według PSR do 18,5 mln zł ze straty -9,7 mln zł w 2013 roku. Suma aktywów wzrosła do poziomu 4,1 mld zł na koniec 2014 roku, o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim. AXA Życie wypłaciła w 2014 roku odszkodowania i świadczenia o łącznej wartości ponad 450 mln zł.

Szczegółowe wyniki finansowe AXA Życie w 2014 roku
(w nawiasie dynamika i porównanie z 2013 rokiem, wg PSR)

Składki przypisane brutto: 1 184,23 mln zł (-0,7%)

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 450,84 mln zł (-16%)

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 3 606,12 mln zł (11%)

Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 106,2% (poprzednio: 105,8%)

Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 660,4% (poprzednio: 672,5%)

Wynik techniczny: 16,62 mln zł (poprzednio: -12,81 mln zł)

Wynik finansowy netto: 18,54 mln zł (poprzednio: -9,74 mln zł)

Koszty działalności ubezpieczeniowej: 358,30 mln zł (-35%)

Koszty akwizycji: 273,73 mln zł (-7,7%)

Koszty administracyjne: 87,90 mln zł (-2,3%)

Kapitały własne: 779,47 mln zł (4,4%)

Lokaty: 709,55 mln zł (7,1%)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online