Ludzie

Ludzie

Kogo szukamy

Jesteśmy pewni, że o sukcesie firmy decydują nie tylko produkty, czy innowacje, ale przede wszystkim ludzie.

To ich zasługa, że powstają nowe rozwiązania i aktywnie wspierają biznes. 

Podczas rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na dopasowanie do naszej kultury organizacyjnej, ponieważ wierzymy, że nasz sukces zależy nie tylko od doświadczenia naszych pracowników, ale również od poziomu ich kompetencji oraz zaangażowania i umiejętności radzenia sobie ze zmianą.

Do AXA zapraszamy osoby, które dostrzegają potrzebę ulepszania procesów, mają pomysły i chęć dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Biorą odpowiedzialność za swoje cele i działania. Odważnie i jasno wyrażają swoje opinie i myśli, nie boją się podejmować ryzykownych decyzji, ale nie popełniają tego samego błędu dwa razy.

Oceniamy realizację osiągniętych celów i również styl w jakim je osiągnęliśmy. W równym stopniu jest ważne, „co” osiągamy jak i to „jak” to osiągnęliśmy. Za styl osiągania wyników odpowiedzialnie są kompetencje. To zbiór naszej wiedzy, umiejętności i postaw warunkujących nasze zachowania - to nasz styl pracy.

W AXA mamy 7 kompetencji opisanych zachowaniami w naszym modelu kompetencji przywódczych - AXA Leadership Framework – czyli „Styl też się liczy”. Sprawdź czy znajdziesz któreś z nich u siebie!


Wartości AXA

Codziennie budujemy wspólną kulturę organizacyjną AXA a definiują ją nasze wartości:

  

To proces długofalowy, w który angażujemy się wszyscy. Wymaga od nas przełożenia wartości na konkretne decyzje biznesowe, praktyki, standardy pracy i codzienne zachowania.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online