Banki

Bancassurance i Programy Partnerskie AXA

"Jesteśmy zespołem ekspertów rozumiejących specyfikę polskiego rynku oraz oczekiwania klientów. Tworzymy innowacyjne rozwiązania, które pomagają w pozyskiwaniu nowych i utrzymaniu dotychczasowych klientów. Wykorzystujemy potencjał grupy AXA na świecie. Łączymy wiedzę
i doświadczenie wszystkich spółek AXA w Polsce. Pozwala nam to kompleksowo i profesjonalnie odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Dbamy, aby nasze rozwiązania wspierały realizację celów biznesowych naszych Partnerów."

Mariusz Wójcik

Dyrektor Obszaru Bancassurance i Programów Partnerskich AXA

Dynamicznie rozwijający się rynek usług finansowych stawia naszych Partnerów w sytuacji wymagającej zwiększonego wysiłku w pozyskiwaniu nowych klientów, a także podniesienia konkurencyjności i efektywności prowadzonych działań biznesowych.

Wspólnie z naszymi Partnerami, poprzez rozszerzanie i podnoszenie atrakcyjności oferty produktowej, wpływamy na zwiększenie zaufania i utrzymanie dotychczasowych klientów, jak też pozyskiwanie nowych. Wykorzystywane przez nas rozwiązania łączą ze sobą ubezpieczenia na życie, w tym ubezpieczenia zdrowotne i inwestycyjne, ubezpieczenia majątkowe, jak też usługi assistance.

Sektor Finansowy

Współpracując z bankami i innymi instytucjami z sektora finansowego, tworzymy rozwiązania, które są odpowiedzią na potrzeby coraz bardziej wymagających klientów. Poszukujemy wspólnie rozwiązań nowoczesnych i kompleksowych.

Wspólnie z naszymi Partnerami prowadzimy przedsięwzięcia pomagające w realizacji trudnych zadań, przed jakimi stoi ten sektor. Należą do nich utrzymywanie dotychczasowych klientów, aktywizowanie ich rachunków, kart kredytowych, intensyfikowanie kampanii promocyjnych, dosprzedaż kolejnych produktów i usług. Rezultatem tych przedsięwzięć jest zwiększenie dochodów Partnerów.

Oferowane przez nas ubezpieczenia stanowią doskonałe uzupełnienie oferty firm z sektora finansowego. Wzbogacają ją i czynią bardziej atrakcyjną, co przekłada się na wzrost lojalności
i przywiązanie klientów do marki.

Dostarczamy rozwiązania dostosowane do specyfiki naszych Partnerów przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb ich klientów.


Sektor Energetyczny

Branża energetyczna to dynamicznie rozwijający się sektor naszej gospodarki. Obserwujemy jak przedsiębiorstwa energetyczne dążą do wzrostu, zachowując przy tym równowagę pomiędzy potrzebami klientów a troską o środowisko naturalne.

Tworzymy nowe standardy usług oferowanych przez naszych Partnerów. W ten sposób sprawiamy, że ich oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla odbiorców energii. Dostarczamy ubezpieczenia, które zapewniają ciągłość opłacania rachunków w przypadku różnych zdarzeń losowych, jak na przykład utrata zdrowia lub utrata pracy.

Dodatkowo oferujemy ubezpieczenia na wypadek kradzieży oraz usługi assistance w domu
i w biurze, co w znaczący sposób podnosi komfort życia klientów odbiorców energii, wiążąc ich silnymi więzami z dostawcami.


Sektor Telekomunikacyjny

Sektor telekomunikacyjny, jako jeden z najszybciej rozwijających się segmentów naszego rynku, oferuje swoim klientom niezwykle atrakcyjne i nieograniczone możliwości czerpania z nowych technologii oraz dostępu do informacji. Klienci tego sektora mają wysokie oczekiwania
i jednocześnie wyjątkowo łatwą możliwość zmiany operatora. Coraz częściej o przewadze konkurencyjnej firmy decyduje trafna identyfikacja potrzeb klienta.

Wspólnie z Partnerami z sektora telekomunikacyjnego wypracowujemy rozwiązania, które
w znaczący sposób wpływają na zwiększenie dochodu. 

Wzmacniamy atrakcyjność oferowanych usług, dzięki czemu zwiększamy lojalność obecnych klientów oraz wzbudzamy zainteresowanie potencjalnych klientów. Usługi telekomunikacyjne łączymy z ubezpieczeniami na wypadek kradzieży telefonu, pakietami usług assistance, ubezpieczeniami zapewniającymi ciągłość opłacania rachunków przez klientów. Są to działania, które wpływają na lepsze postrzeganie proponowanych usług, utwierdzające klientów
w przekonaniu, że dokonali właściwego wyboru.


Sieci handlowe i Punkty Obsługi Klienta

We współpracy z dużymi sieciami handlowymi i usługowymi wdrażamy rozwiązania, dzięki którym klienci otrzymują dodatkowe możliwości i korzyści. Są to ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotne oraz usługi assistance.

Takie rozwiązanie może stanowić dodatkowe źródło dochodów dla naszych Partnerów. Pozwala w pełni wykorzystać potencjał sieci i punktów obsługi klienta.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online